XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Опришко А.Ю. ШЛЯХИ ПЕРЕКЛАДУ ПОВНІСТЮ ПЕРЕОСМИСЛЕНИХ АНГЛІЙСЬКИХ СУБСТАНТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Опришко Анна Юріївна
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ШЛЯХИ ПЕРЕКЛАДУ ПОВНІСТЮ ПЕРЕОСМИСЛЕНИХ АНГЛІЙСЬКИХ СУБСТАНТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Переклад фразеологічних одиниць пов'язаний із значними труднощами. Вибір способу перекладу англійських фразеологізмів залежить від наявності/відсутності еквівалентів в українській мові [1, 184].
Англійські субстантивні фразеологічні одиниці, які мають повні еквіваленти в українській мові можна перекласти способом підбору абсолютних еквівалентів. Цим способом можна перекласти повністю переосмислені фразеологічні одиниці грецького та міфологічного походження: Augean stables авгієві стайні (занедбане, занехаяне місце); Pandora's box - скринька Пандори.
How do we know that we aren't opening a Pandora's box of trouble? [4, 13].
Як ми знаємо, що не відкриваємо скриньку Пандори?
Значення досить великої кількості фразеологічних одиниць у обох мовах походять із спільного джерела, але можуть мати один або навіть декілька компонентів, які відрізняються. У такому випадку субстантивні фразеологічні одиниці перекладаються способом підбору часткових еквівалентів. Наприклад: a leap in the dark – «стрибок у незвідане», ризикований крок.
Who’d marry if he was afraid he’d regret it later? What is life, old boy, but a leap in the dark? [2, 305].
Хто б одружувався, якби боявся, що пізніше пожалкує про це? Що таке життя, старий хлопче, як не cтрибок у незвідане?
Наступний спосіб перекладу – вибір ідіоматичних аналогій. Він застосовується, коли ідентичні фразеологічні одиниці в обох мовах відсутні, тобто ті, які мають те ж саме переносне значення, але різне оформлення: a fly in the ointment – ложка дьогтю в бочці меду; the last straw – остання крапля.
“My God!", Andrew said, trying out his numb fingers. "That was the last straw." [4, 62].
“О боже!”, - сказав Ендрю, намагаючись витягти свій онімілий палець. “Це була остання крапля.”
Субстантивні фразеологічні одиниці можна перекласти підібравши приблизні аналогії, наприклад: а joint in one's armour - ахіллесова п'ята.
Catherine, it seems had chanced to get her fingers through exactly that joint in his armour [2, 277].
Катерін, здається, мала шанс пройти точно через те вразливе місце.
Досить поширеним є переклад описовим способом. Він застосовується в тих випадках, коли англійські ідіоми не мають еквівалентів в українській мові взагалі. Фразеологічні одиниці можна перекласти одним словом: red blood мужність, відвага, хоробрість; red tape – бюрократизм.
You see how new I am to politics. Wheat and meat are the red herrings across the trail [4, 19].
Ви бачите, який я новачок в політиці. Пшениця і м'ясо є тим, що навмисне відволікає увагу.
Отже, вибір адекватних шляхів перекладу зумовлюється походженням, функціонуванням та структурною будовою фразеологічних одиниць, що розглядаються у нерозривній єдності з їх стилістичними особливостями.
Література:
1. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. -Вінниця. «Нова Книга», 2001. -448 с.
2. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. – 7-е изд., стереотип. – М.: Рус.яз. – Медиа, 2006. – 571 с.
3. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка: Учеб. для ин-тов и фак-тов иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1986. – 336 с.
4. Сытель В. В. Разговорные английские идиомы. М., «Просвещение», 1971. - 128с.

e-mail: englischlehrerin@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>