XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Оріхівська З.О. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Оріхівська Зоряна Юріївна,

Національний університет  державної податкової служби України,

юридичний факультет, кафедра господарсько- правових дисциплін,

м. Ірпінь

  ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ  РЕЄСТРАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Проблеми державної реєстрації суб'єктів підприємництва останнього часу набувають великого значення, особливо у зв'язку з оновленням законодавства в цій сфері.

Правова природа та галузева приналежність юридичної відповідальності за порушення законодавства в сфері державної реєстрації визначається науковцями по-різному. Захаров В. вважає, що підстави відповідальності можуть мати місце тоді, коли мають місце відносини між заявниками і (або) юридичними особами та реєструючими органами. Ці відносини мають адміністративно-правовий характер. [1, с. 168]

З таким твердженням важко погодитися, оскільки публічно-правовий характер  відносин в сфері державної реєстрації суб'єктів підприємництва не означає виключно публічної відповідальності за порушення відповідного законодавства. Підтвердженням цьому є Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Державно-правова відповідальність державних реєстраторів у вигляді відшкодування збитків встановлена Законом про державну реєстрацію.

При визначенні розміру збитків слід посилатися на ст. 22 Цивільного кодексу України.

Цивільно-правова відповідальність державних реєстраторів за відповідне порушення законодавства   в сфері державної реєстрації не виключає застосування за це ж діяння публічно-правової відповідальності - адміністративної чи кримінальної, оскільки цивільно-правова відповідальність направлена переважно на відновлення порушених прав, а публічно-правова відповідальність виконує, перш за все, превентивно-каральну функцію.

Хоча Законом про державну реєстрацію вказана можливість адміністративної відповідальності державних реєстраторів, однак Кодексом України про адміністративні правопорушення не передбачені конкретні адміністративно-правові санкції за правопорушення в сфері державної реєстрації суб'єктів підприємництва. Це, на погляд автора, спричиняє безвідповідальність державних реєстраторів.

Не передбачена також спеціальна кримінальна відповідальність державних реєстраторів за злочини в сфері державної реєстрації. Тому державні реєстратори можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності лише за наявності в їх діяннях складу злочину, передбаченого ККУ.

Закон про державну реєстрацію передбачає відповідальність лише однієї сторони правовідносин державної реєстрації - державних реєстраторів. При цьому назва ст. 53 Закону «Відповідальність в сфері державної реєстрації» ширша за її зміст, оскільки не передбачає відповідальність юридичних та фізичних осіб-підприємців. Такий підхід не є виправданим, оскільки юридична відповідальність за порушення законодавства в сфері державної реєстрації має взаємний характер.

Відповідальність юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців передбачена за порушення правил державної реєстрації. Внаслідок імперативного характеру правила про державну реєстрацію суб'єктів підприємництва його невиконання означає порушення встановленої законом вимоги.

Діяльність суб'єкта, що підлягає обов'язковій державній реєстрації, визнається законом нелегітимною, що здійснюється за межами правового поля України, що суперечить вимогам господарського порядку та прямо забороняється чинним законодавством. [2, с. 102]

На думку деяких авторів, заняття підприємницькою діяльністю без реєстрації не повинно визнаватися псевдопідприємницькою. [3, с. 170]

Для більшості споживачів немає значення, які документи має підприємець, аби товари та послуги, що пропонуються, задовольняли їх потреби та інтереси. [4, с. 140]

Цивільно-правова відповідальність юридичних та фізичних осіб-підприємців можлива у вигляді відшкодування збитків, що спричинені правопорушенням в сфері господарської діяльності.

Кримінальна відповідальність за порушення правил державної реєстрації передбачена в ст. 202 ККУ. З суб'єктивної сторони злочин характеризується тільки умисною формою вини та спеціальною метою - отриманням прибутку від підприємницької діяльності. [5, с. 56]

Суспільна небезпека незаконного підприємництва полягає у виході зі сфери державного контролю за підприємницькою діяльністю, який передбачає взаємодію на господарську діяльність самостійних підприємців та відіграє в сучасних умовах важливу роль у становленні ринкової економіки. [6, с. 11-12]

Положення про адміністративну і кримінальну відповідальність  державних реєстраторів, передбачених Законом про державну реєстрацію, не знайшли своєї конкретизації у відповідному адміністративному та кримінальному законодавстві. Оскільки в КУпАП конкретні адміністративні санкції за порушення в сфері державної реєстрації відсутні, автор пропонує доповнити КУпАП статтею, що передбачала б адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері державної реєстрації.

 Література:

•1.  Захаров В.А. Создание юридических лиц: правовые вопросы. - М. - 2002. - 208 с.

•2.  Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За ред. В.К. Мамутова. - К., 2004. - 688 с.

•3. Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. - СПб., 2002 г.

•4. Ручкина Г.Ф. Теоретические основы финансово-правового регулирования предпринимательской деятельности в РФ. - М. - 2004. - 416 с.

•5. Короткевич М. Застосування законодавства про порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю // Право України. - 2000. - № 10. - С. 55-56.

•6.   Гусєва Т., Ларина Н. Предпринимательская деятельность гражданина: государственная регистрация // Право и экономика. - 2003. - № 12. - С. 7-12.

 

 

e-mail: Zorja_23@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>