XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Орлова Л.С. ФОРМУВАННЯ І УДОСКОНАЛЕННЯ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

Орлова Ліна Север'янівна

Луцький педагогічний коледж

  ФОРМУВАННЯ І УДОСКОНАЛЕННЯ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

Музичне виховання - це не виховання музиканта, а, насамперед, виховання людини.

Василь Сухомлинський

Формування і удосконалення майстерності майбутнього вчителя музики, творче відношення до професії - проблема, яка завжди актуальна. Можна бути впевненим в удосконаленні системи і методів навчання вчителя музики, які в майбутньому будуть сприяти досягненню самостійності і творчої зрілості.

Від того, яким буде вчитель, значною мірою залежить і рівень розвитку школярів. Його індивідуальність, сукупність власних знань і поглядів, моральних і естетичних позицій становлять своєрідне «представництво» для учнів навколишньої дійсності і впливають на формування їх світосприйняття. Тому сучасна концепція педагогічної освіти передбачає насамперед створення умов для розвитку духовної культури вчителя, основу якої становить високий рівень його загального і професійного розвитку. Успіх педагогічного впливу значною мірою залежить від розуму, характеру, особистісних якостей самого вихователя. Як писав видатний педагог К.Д.Ушинський, «виховна сила виливається лише із живого джерела людської особистості... Тільки особистість може діяти на розвиток і визначення особистості, тільки характером можна сформувати характер»

У розвитку особистісних якостей учителя, які забезпечують ефективність його творчої діяльності, виняткова роль належить мистецтву, зокрема музичному. Будучи специфічною формою суспільної свідомості, що найбільш концентровано відображає неминущі духовні цінності минулого і сучасного, художні твори сприяють нагромадженню вчителем пізнавального, емоційного, етичного досвіду.

Мистецтво це особливий світ. Ми діємо в ньому лише подумки, лише в своїй уяві, але стається чудо: світ уяви стає доповненням до світу реального. Мистецтво, а саме музика є найприроднішим засобом самовиявлення людини.

Головною тендецією у розвитку сучасного суспільства є ставлення до людии як до найвищої цінності, що детермінує прогресивні процеси. Одним із стратегічних завдань сучасної освіти є створеня необхідних умов для формування творчої особистості, реалізації її природних задатків та індивідуальних здібностей.

Вчитель музики має прагнути до професійного самовдосконалення, яке буде одним із шляхів його самореалізації. Необхідним актом для визначення напряму професійного самовдосконалення є самопізнання власної творчої індивідуальності, яку вважають ключем у науковому розумінні сутності самореалізації.

Особистісні і професійні властивості та якості, що віддзеркалюють професійні вимоги до вчителя, є такими, що компенсуються за виключенням двох - любові до дітей і професійно-педагогічної спрямованості особистості, її бажання реалізувати себе саме в цій професії. Дійсно, мотиваційно-ціннісна сфера особистості вчителя музики, яка відбивається в його націленності, визначає стратегію педагогічної взаємодії в соціальному середовищі, де відбувається реалізація професійного потенціалу вчителя, та відображує зміст обраної педагогічної концепції, на засадах якої він будує тактику власної професійної діяльності.

Виходячи із значення музики у формуванні світоглядних позицій студентів, соціальної зумовленості її впливу  на особливісьт, план виховної роботи складався з урахуванням тенденції сучасного розвитку і функціоновання мистецтва. Так, досвід роботи показав доцільність побудови варіативного репертуару музичних занять, який оновлюється відповідно до зміни реальних інтересів і потреб студентів та своєрідної мови, що періодично виникає у суспільстві на  ті чи інші цінності культури. Ознаєомленню з музичгою творпчістю, яка на  новому рівні розвитку культури розв'язує завдання морального виховання і виоражає ідеї та ідеали сучасників, має велике значен7ня для формування світоглядних позицій і художнього розвитку майбутніх вчителів музики.

 У програму музичних занять бажано включати кращі зразки практично не відомої до того студента духовної музики - глибинного пласта загальнолюдської культури, знання якого є не відмінним компонентом філософського пізнання світу, його морального і естетичного потенціалу.

Особливу увагу приділяється українській музиці, зростаючий інтерес до якої пов'язаний з об'єктивними тенденціями національного відродження. Твори українського народного та професійного мистецтва, народні пісні їх поетична краса, мелодійність, зрозумілий і простий текст привчають молодь, дітей до поетичних і точних висловлювань. Завдання педагога допомогти студенту в короткій термін оволодіти музичним багажем, який допоможе йому в майбутній праці. Вміння відносно швидко засвоїти і передати музичний зміст п'єси, пісні - необхідна умова практичної діяльності вчителя музики і музичного керівника в дитячому садочку.

Важливою ділянкою роботи майбутнього вчителя є образно-емоційний показ музичного твору, тому якомога ширше залучати студентів до різних видів концертної роботи, що є важливою умовою професійного виховання. Репертуар який вивчаєш на уроках фортепіано слід розглядати не тільки як засіб навчання методам і прийомам практичної роботи. Тому потрібно використовувати репертуар який вивчаємо на протязі чотирьох років для музичного естетичного розвитку студентів при проведенні естетично-виховних заходів в коледжі. Так на протязі чотирьох років я з групою, куратором якої я була, проводили естетично-виховні заходи "Музичні сторінки". Їх готували студенти на основі репертуару який вивчається в класі з спец інструменту (баян, фортепіано). Під час виховної години студенти виступали з музично-освітніми бесідами і ілюстраціями на інструменті. Теми були різні: "Танці народів України ", "Старовинні танці" тощо.

Цінне в цих заходах те, що студент додатково інформує своїх слухачів про епоху, композитора, інструменти тих часів. Естетична обізнаність у галузі мистецтва є неодмінним складником педагогічної майстерності. Тому так важливо майбутньому вчителю музики як можна більше слухати живу, класичну музику. Відвідування концертів класичної музики, конкурсів, участь в конкурсах коледжу сприяє систематичному, послідовному формуванню у студентів музичної культури, створення умов, за яких усі види контактів з музикою, всі засоби музичного пізнання скеровуються на здобуття необхідних педагогічних вмінь. Дуже цікаво провели на виховній годині I курсу відділу "Фізична культура" бесіду студенти "Музичного" відділу (II-III) курси про "Гімн України". Чудова бесіда про композитора, автора слів професійне виконання на інструменті, гарний спів нікого не залишив байдужим.

Всі ці заходи посідають значне місце у здійсненні завдань гуманізації народної освіти, вдосконалення системи підготовки вчителя музики до практичної діяльності.

Література:

1. Кобалевський Д. Беседы о музыке для юношества. - М.: "Музика", 1981.

2. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. - К.: "Музична Україна   (для 1-2 кл.)", 1977.

3. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. - К.: "Музична Україна   (для 3-4 кл.)", 1977.

4. Милич Б. Про формування і вдосконалення викладацької майстерності педагогів піаністів. - К.: "Музична Україна", 1971.

5. Нарбутиене О. Едуардас Бальсис. - М.: "Музика", 1075.

6. Питання фортепіанної педагогіки та виконавства. - К.: "Музична Україна", 1981.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>