XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Осип М. А. СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ НА ЗАНЯТТЯ З БІОЛОГІЇ

Осип Марія Анатоліївна

Луцький педагогічний коледж

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ НА ЗАНЯТТЯ З БІОЛОГІЇ

Сучасне заняття - гармонія
почуттів, дій, думок.

Сучасне заняття - навчання не

словом, а справою

Інновації є ключовим пріоритетом для Європейського Союзу. Вони вкрай важливі для нашого економічного зростання. Саме тому запровадження інновацій, а також освіта та наукові дослідження є вирішальними для здійснення Європейської стратегії зайнятості та економічного зростання до 2020-го року.

На цьому наголосила європейський комісар з питань освіти, культури, багатомовності й молоді Андрулла Вассіліу під час відкриття «Дебатів про освіту ХХІ століття: креативність та інновації в початковій та старшій природничій, математичній, технічній та інженерній освіті», які відбулися нещодавно в Брюсселі.

На сьогоднішній день розроблена  концепція державної цільової соціальної програми підвищення якості природничої освіти на період до 2015 року.

Метою Програми є розроблення механізму стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти та його реалізації в шкільній практиці.

Намагаючись іти в ногу з часом ми ставимо собі за мету максимально наблизитись до розв'язання даної проблеми. При вирішенні даної проблеми на заняттях з біології я використовую такі методи:

Проблемний метод

Цей метод передбачає наявність певної чітко поставленої проблеми на парі, яку студенти самостійно мають вирішити, при цьому, бажано, індивідуально. [2, 101].

Такий метод дозволяє залучити до роботи всіх студентів групи, при цьому кожен відповідає за результат сам, метод дозволяє здійснювати диференційований підхід до кожного студента.

Такий метод наповнює урок новим змістом, учням цікаво, тому що вони є дослідниками, вони самі вирішують проблему і приходять до певного результату. Краще цей метод використовувати в ході диспутів та дискусій.

Значно активізує навчальний процес використання мультимедійних програм, нами використовуються на уроках біології мультимедійні диски, матеріал мережі Internet тощо.

Отже , існує безліч способів активізації навчального процесу на уроках теоретичного навчання, зокрема - біології, але всі вони зводяться до використання інноваційних  технологій, які задовольняють вимоги як сучасної молоді , так і сучасних викладачів і допомагають зробити урок цікавим, змістовним і корисним.

Метод проектів

Цей метод завжди орієнтується на самостійну діяльність студентів - індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного відрізку часу. Метод проектів завжди вимагає рішення певної проблеми, що передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, з другого - інтегрування знань та вмінь з різних галузей науки. При цьому проблему для роботи проекту може обирати як вчитель, згідно навчальної програми, так і учні, відповідно до своїх уподобань, інтересів. [4, 99].Наприклад ,  на своїх уроках біології , при вивченні теми " Періоди онтогенезу ", мною дається завдання для двох команд  в групі ( група на команди ділиться завчасно по власному бажанню, головне, щоб учасників в них було порівну ) такого типу : " Вам відомо, з попередніх занять, як відбувається розвиток людського організму, на основі цих знань , а також раніше набутих знань ( анатомія людини 9 клас, хімія, валеологія, безпека життєдіяльності тощо), з'ясуйте, які періоди розвитку людини можна назвати критичними, відповідь обґрунтуйте " на це завдання вам дається 20 хв. В кожній бригаді є свій керівник та секретар, який занотовує все, про що говорять учасники проекту.

Після обговорення відбувається виступ представників кожної команди, в якому обов'язково повинно бути обґрунтовано  відповідь на проблемне запитання. Обговорення можна продовжити диспутом між учасниками всієї групи.

Навчання в співпраці   

Цей метод близький до попереднього, відміна полягає у тому, що викладач не може передбачити результату обговорення і керувати навчальним процесом безпосередньо, тому цей метод вимагає ретельної підготовки і чіткої організації та розподілу повноважень учнів. [3, 11].

 Досить ефективно використовувати цей метод на лабораторних та практичних роботах, які виконуються невеликими групами, коли кожен студент може бути інструктором і керівником групи, а решта - його співробітники, при цьому на кінцевий результат виконання роботи впливає робота кожного учня бригади, а не лише лідера, тому в групі існує зацікавленість працювати якісно. Нами застосовується цей метод при виконанні лабораторних робіт: "Будова клітини " , " Мітоз " , "Будова хромосом клітини " "Вивчення модифікаційної мінливості у рослин та тварин, побудова варіаційної кривої " тощо.

Віртуальна лабораторія

Засіб для викладання та вивчення біології  у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Застосування всіх видів інтерактивних, аудіовізуальних і екранно-звукових засобів навчання спрямовано на розвиток розумових здібностей учнів, що відбувається через оволодіння уміннями розумової діяльності: сприймання, логічне і творче мислення, уява,пам‘ять. А також на розвиток пізнавальної активності студентів і самостійності шляхом засвоєння узагальнених способів самоуправління (постановка цілей, планування, самоорганізація, самоперевірка і самооцінювання.)

Література:

1.Гончаренко С. У. Методика як наука / С. У. Гончаренко // Шлях освіти. - 2000. - № 1. - С. 2-7.

2. Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. - К. : Либідь, 1997. - 376 с.

3. Методика навчання біології: програма навч. курсу для студ. вищ. пед. закл. освіти / І. В. Мороз, А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська та ін. - К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. - 35 с.

 4.Педагогіка вищої школи : підручник / [В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, І. С. Волощук та ін.]; за ред. В. Г. Кременя, В. П. Андрущенка, В. І. Лугового. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 256 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>