XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Осіпова А.А. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ СОТ

Осіпова Алла Анастасіївна – аспірантка
Уманський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ СОТ

Угодою передбачено, що країни, які приєднуюся до СОТ повинні брати на себе такі основні зобов’язання: доступ до ринку сільськогосподарських і продовольчих товарів, внутрішня підтримка, яка надається національним виробникам урядами, експортні субсидії, тобто підтримка, яку надають уряди експорту та санітарні та фітосанітарні заходи [1].
Значну роль в розвитку аграрного сектору економіки відіграють заходи, пов’язані з державною підтримкою сільського господарства, які за правилами СОТ умовно поділені на три групи: “зеленої”, “синьої” та “жовтої скриньок”.
До заходів “жовтої скриньки” відносяться ті, що справляють неринковий вплив на торгівлю та виробництво. Країни, що входять до СОТ зобов’язується скоротити рівень сукупного виміру підтримки на узгоджений відсоток. Протягом шестирічного періоду (починаючи з 1 січня 1995 року) розвинуті країни погодилися скоротити рівень сукупного виміру на 20% від середнього рівня (якого було досягнуто в базовому періоді – 1986-1988 рр.). Країни, що розвиваються повинні зменшити сукупний вимір підтримки на 13% протягом десятирічного періоду. При виконанні цих зобов’язань обсяг сукупного виміру зменшився з 197,721 млрд. дол. США, який склався у базовому періоді 1986-1988 рр., до 162,497 млрд. дол. США на кінець періоду імплементації.
При вступі України до СОТ за базовий період було взято 2004 – 2006 роки. Відповідно до розрахунків Міністерства аграрної політики сукупний вимір підтримки за даний період склав 609 млн. дол. США (або 3 млрд. 43 млн. грн.). Розмір підтримки “жовтої скриньки” дорівнює 595 млн. дол. США (або 3 млрд. 51 млн. грн.). Ця сума не включається до сукупного показника підтримки згідно із параграфом 4 статті 6 Угоди про сільське господарство СОТ, оскільки вона менша, за 5% від вартості валової продукції сільського господарства [2].
Заходи “зеленої скриньки” повинні відповідати умовам, відповідно до яких державна підтримка має надаватися через урядові програми, що фінансуються за державний кошт, а не за кошти споживачів, крім того наслідком підтримки не повинно бути надання цінової підтримки виробникам. Заходи “зеленої скриньки” можуть здійснюватися в таких напрямках: загальні науково-дослідні роботи та науково-дослідні програми щодо окремих видів продукції, ветеринарні і фітосанітарні заходи, контроль безпеки продуктів харчування, послуги з маркетингу і просування товарів на ринок, розвиток інфраструктури на селі (водопроводів, каналізаційних систем і споруд, мережі газо електропостачання, шляхів, благоустрій територій), підтримка доходу, не пов’язана з виробництвом, фінансова участь уряду в програмах страхування доходів, відшкодування збитків від стихійних лих, охорона навколишнього середовища, програми регіонального розвитку. В Україні обсяг програм внутрішньої підтримки за 2004-2006 рр. у вигляді “зеленої скриньки” склав 470 млн. дол. США (або 2 млрд. 424 млн. грн.).
Заходи синьої скриньки також не мають обмежень фінансування з бюджету, якщо такі виплати прив’язані до конкретних площ чи врожаїв, здійснюються на 85% або менше від базового рівня виробництва або якщо виплати на худобу здійснюються на чітко визначену кількість голів.
Вступ України до СОТ прискорить здійснення ринкових реформ шляхом створення відповідних умов конкуренції та приведення законодавства у відповідність до норм і правил СОТ. Покращення інвестиційного клімату внаслідок запровадження стабільних та передбачуваних правил призведе до зростання обсягу та покращення структури інвестицій.
Література:
1. Осика С.Г., П’ятницькій В.Т. Світова організація торгівлі. – К.: “К.І.С”, 2004. – 516 с.
2. http:\\wto.inform.org.ua/uwto/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>