XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Осіпова Н.О. СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Осіпова Н.О. студентка - магістр

Миколаївський державний аграрний університет

СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сприятливі умови розташування Миколаївської області обумовили формування на її території потужної багатогалузевої промисловості, розвиненого агропромислового комплексу, розгалуженої транспортної мережі, портового господарства й створення значної виробничої, наукової й соціальної інфраструктури [2].

Дослідження проблем зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів національної економіки, шляхів та методів їх розв'язання знайшли відображення в наукових працях відомих учених-економістів В.Г. Андрійчука, Т.Ю. Богомолової, В.І. Бойка, В.П. Галушки, В.І. Губенка. Однак питання організації експортної діяльності підприємств АПК і визначення економічної ефективності експорту певних видів продукції розглянуті недостатньо. Тому дослідження шляхів організації виходу підприємств АПК на зовнішній ринок є досить актуальними.

Метою цієї статті є аналіз сучасного стану АПК та рекомендації щодо шляхів підвищення ефективності експортної діяльності Миколаївської області.

У сучасних ринкових умовах важливим завданням кожної країни є збільшення обсягів поставок своєї продукції на світовий ринок. Це також стосується і України, яка нещодавно здійснила вступ до СОТ. Сьогодні АПК входить до четвірки галузей, на які припадає 70 % товарного експорту нашої країни [1].

Що стосується Миколаївської області, то у січні-серпні 2008 року обсяг експорту досяг 1013,0 млн.дол.США і порівняно з відповідним періодом 2007р. збільшився на 34,3 %. Це забезпечено завдяки збільшенню експорту продукції зернових культур в 3,3 раза, продукції рослинництва в 4,0 раза.

Позитивний вплив на динаміку експорту чинить сприятлива кон'юнктура світових ринків - підвищились світові ціни на сільськогосподарську продукцію, збільшується попит на продукцію рослинного походження.

В основі експорту товарів - зернові культури (35,7% експорту області), насіння і плоди олійних рослин (4,3%), продукти переробки овочів та плодів  (по 1,4 %) [3].

Основними підприємствами експортерами сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки є ТОВ СП „Нібулон", ВАТ «Зелений Гай», ВАТ «Завод «Екватор», ФГ «Владам», ВАТ «Засільське ХПП» та інші.

Зберігається позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами, яке дорівнювало 438,8 млн.дол.США, коефіцієнт покриття експортом імпорту - 1,8.

Підприємства області співпрацювали з партнерами із 111 країн світу. На торгівлю з країнами СНД припало 41,4 % експорту та з країнами ЄС -  23,6 %.

Висновки:

1. У період до 2015 року є необхідність у завершенні земельної реформи та здійсненні на цій основі докорінної перебудови економічних відносин на селі;                          2. Утвердження приватної власності на землю та майно потребує визначення інструментів фінансового оздоровлення галузі; як один з державних пріоритетів аграрної політики слід розглядати технічне та технологічне оновлення АПК;

3. Невідкладним є інституційне забезпечення створення на селі сучасної ринкової інфраструктури; потребує вирішення проблема соціального розвитку села, де виробнича та соціальна сфери взаємопов'язані.

Література:

1. Регіональна політика та механізми її реалізації / За ред. М.І. Долішного .- К.: Наукова думка, 2006 .- 503с.

2. Ткач А.А. Інституціональні елементи ринкової інфраструктури // Економіка та держава . - 2007 . - №1 . - С.43-47.

3. Статистичний щорічник України за 2008 рік . - К.: Техніка, - 57


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>