XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Панасюк Б. А. СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ОБ’ЄДНАННЯ СУСПІЛЬСТВА

Панасюк Б. А.

Буковинська державна фінансова академія

Чернівці

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ОБ'ЄДНАННЯ СУСПІЛЬСТВА

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються останнім часом на Україні та в інших пострадянських країнах, призвели до радикальних змін у життєдіяльності суспільства. Відбулася певна трансформація соціальної системи й, зокрема, багатьох соціальних зв'язків. Як  наслідок, цього. Були зруйновані традиції, що спричинило руйнування моральних та соціальних норм, а також національної культури.

Відновлення  національних взаємовідносин між громадськістю в даний момент стають актуальною проблемою суспільства, а, значить, велике значення набувають методи, допомогою яких користуються суспільство і соціальні інститути, прагнучи забезпечити соціальну рівновагу. До таких методів відноситься соціальна реклама, оскільки, крім інформаційної функції, вона має адаптивну й виховну. До того ж, емоційна насиченість дозволяє швидко і коректно включати індивіда в систему соціальних відносин і зв'язків, тому немає нічого дивного в тому, що роль соціальної реклами в питанні формування механізмів соціального захисту за останній час значно зросла [3].

Соціальна реклама - це особливий вид розповсюдження некомерційної інформації, спрямованої на досягнення державою або органами місцевої влади певних цілей. Основним джерелом появи соціальної реклами є сучасне суспільне життя, якt рясніє конфліктними ситуаціями і протистояннями на рівні соціальних груп і тому гостро потребує вирішення на  основі творчих стимулів і процесів [1].

Соціальна реклама представляє громадські й державні інтереси та направлена на досягнення благодійних цілей. Соціальна реклама може і повинна розглядатися як один з методів соціальних служб. У зв'язку з цим, вже зараз багато установ  звертаються до цього виду, розуміючи її актуальність.

Соціальна реклама - одна зі складових PR, є сенс розглядати її не як окремо існуючий феномен, а в рамках загальної системи зв'язків з громадськістю. [3]

Соціальна реклама є дуже складним і тонким інструментом впливу на суспільство. Особливо актуальними у зв'язку з цим постають питання етики і відповідальності її замовників та виконавців. Зокрема, для України, як і для інших країн молодої демократії, найгострішим моментом в цьому плані є чітке розмежування соціальної реклами від політичної та комерційної реклами. На жаль, законодавчі преференції соціальної реклами створюють передумови її недобросовісного використання в якості елементу прихованої пропаганди або прихованої комерційної реклами [5].

Соціальна реклама формує позитивне ставлення до реклами в цілому та зміцнює репутацію рекламних фірм і агентств, а також засобів масової інформації. Більше того, соціальна реклама веде до позитивної зміни відносин між державою, комерційними організаціями і населенням .

Соціальна реклама часто розрахована на широку аудиторію, яку хвилюють загальнолюдські проблеми: боротьба з насильством, охорона природи, здоров'я дітей (і суспільства), наркоманія, СНІД [2].

Основною метою соціальної реклами є зміна ставлення суспільства до певної проблеми, а в довготривалій перспективі - формування нових соціальних цінностей. Важливою є також і освітня функція соціальної реклами.

 Особливості соціальної реклами наступні. На відміну від реклами комерційної, рекламодавцем соціальної реклами, згідно з законом, може бути будь-яка особа. Соціальна реклама не повинна містити посилання на якийсь товар, його виробника, об'єкти інтелектуальної власності тощо. Дехто може зауважити, що "GreenPeace" та інші організації розміщають свій логотип на носіях соціальної реклами. Проте, "GreenPeace" - некомерційна організація, яка не отримує прибутки від своєї діяльності, тобто не є виробником [3]. Червона стрічка, символ толерантності з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД, - не є торговою маркою. Тобто всі логотипи, розміщені на соціальній рекламі, - логотипи або символи некомерційних організацій, які прибутку від цього не отримують [4].

Соціальної реклами у вітчизняних ЗМІ та на міських вулицях украй мало. Приміром, на телеканалах побачити її можна тільки в найдешевший ефірний час - тоді, коли більшість глядачів її все одно не побачить, - після 23 години та вдень. Пояснюється це просто: безкоштовно соціальну рекламу розміщують лише державні ЗМІ, натомість на приватних телеканалах ефір дорогий, а тому малодоступний замовникам соціальної реклами - державним і громадським організаціям.

Одною з головних проблем соціальної реклами є її  нецільове використання. Її використання у політичних або комерційних цілях за великим рахунком дискредитує саму ідею такої реклами, несе в собі загрозу для розвитку в Україні громадянського відкритого суспільства. На жаль, останні законодавчі зміни не вирішують проблему, а навпаки, створюють додаткові умови для недобросовісних «рекламодавців». Це, зокрема, стосується дозволу розміщувати у соціальній рекламі посилання на рекламодавця - громадську організацію. Позитивним аспектом є надання  можливості громадським організаціям популяризувати свою діяльність, розміщуючи суспільно-корисні рекламні матеріали. Проте, це відкриває шлях до масової появи на біг-бордах так званої «соціальної» реклами із підписами, наприклад, різноманітних іменних фондів. При чому зовсім «випадково» очільниками цих фондів можуть виявитися відомі політичні діячі [6].

Як ми бачимо, соціальна реклама просто необхідна в нашому житті, де вона формує взаємозв'язки між суспільством та народом. Хоча в Україні наразі використовується велика кількість популяристичної соціальної реклами, тобто вона рекламує не якісь соціальні проблеми, а просто використовується як політична комерційна реклама. Та розвивати соціальну рекламу в Україні просто необхідно.

Отже, в сучасних умовах розвитку українського суспільства дедалі важливішого значення набуває систематична діяльність із популяризації соціальних, національних цінностей, досягнення суспільно корисних цілей, привернення уваги до проблем у суспільстві та шляхів їх розв'язання. Таким чином ефективним інструментом позитивного інформаційного впливу стає соціальна реклама, яка традиційно покликана змінити ставлення населення до певних соціальних проблем, а в дальшій перспективі сприяти формуванню нових соціальних цінностей.

Література:

•1.     Л. Денисенко/ Реклама в нашому житті/ Л. Денисенко/ Наука і світ.- 2008.-№8.-С.28-30

•2.     Андрусенко А./ Соціальна реклама в Україні: здобутки та перспективи / Андрусенко А. / Маркетинг в Україні. - 2006. - №1. -С.4-5.

•3.     http://www.ukrainian-market.eu - Соціальна реклама в Україні [електронне джерело].

•4.     4http://jeynews.com.ua - Про соціальну рекламу в Україні [електронне джерело].

•5.     http://polityka.in.ua - Соціальна реклама її вплив на політику [електронне джерело].

•6.     http://napokaz.info - Соціальна реклама [електронне джерело].


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>