XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Панченко Г.Ю. СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Панченко Г. Ю.

студентка VI курсу, Національний технічний університет України «КПІ»

СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Від початку проведення основних перетворень у суспільно-політичному житті України та переходу до ринкової системи функціонування економіки сталися значні зміни у житлово-комунальному господарстві (ЖКГ), що стосуються питань власності, управління, фінансування розвитку інфраструктури, оплати послуг тощо. Відсутність комплексного підходу до запровадження ринкових відносин у сфері ЖКГ, законодавчого забезпечення, необхідних інституціональних перетворень, поряд із значною фінансовою нестабільністю, недосконалим механізмом забезпечення гарантій для залучення кредитних ресурсів на фінансування капітальних інвестицій призвели до руйнування і кризового стану цієї життєзабезпечуючої галузі.

Житлово-комунальне господарство, де зайнято близько 1 млн. осіб і зосереджено майже 25% основних засобів, задіяних в економіці держави, значною мірою визначає умови життя населення, розвитку регіонів і рівень господарства країни в цілому. Проблеми галузі не тільки впливають на розвиток регіонів, але й викликають соціальну напруженість у суспільстві. Серед основних проблем ЖКГ можна назвати накопичення дебіторської та кредиторської заборгованості. Серйозними проблемами є незадовільний технічний стан основних фондів (більше 30% водопровідно-каналізаційних та теплових мереж знаходяться в аварійному стані), а також використання морально застарілого обладнання та технологій. Питомі витрати матеріальних та енергетичних ресурсів у 2-3 рази перевищують аналогічні показники розвинених країн Європи. Відповідно, високою є собівартість послуг, що призводить до збитковості переважної більшості комунальних підприємств.

Сфера житлово-комунального господарства - це одна із найбільш недофінансованих, а значить і проблемних галузей нашої держави. Потрібно почати з того, щоб погасити борги населення перед ЖКГ. Але давайте помислимо об'єктивно, якщо громадяни не платять за комунальні послуги, то скоріше всього якість цих послуг не відповідає їх ціні.  Тобто потрібно підняти якість надання послуг населенню. Як було сказано вище, що більше 30% водопровідно-каналізаційних та теплових мереж знаходяться в аварійному стані, для їх заміни потрібні кошти, які можна отримати від населення або погашенням боргів населення перед ЖКГ або підвищенням тарифів. Останнє в свою чергу потягне за собою обурення серед населення та нові борги, бо не всі громадяни зможуть чи захочуть оплати нові тарифи на комунальні послуги. Результати цього ми могли спостерігати на протязі останніх років. Навіть найнаївніші громадяни вже зрозуміли і переконалися, що підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги зовсім не гарантує поліпшення якості останніх. От і виникає постійне замкнене коло проблем: нема грошей - немає  якості, немає якості - немає грошей!. А тому ідея реформувати житлово-комунальне господарство  стає чимдалі актуальнішою.

Система постачання тепла в квартири в нашій державі має великі втрати енергії від постачальника до споживача. Іншими словами: котельня виробила певну кількість  тепла, а до споживача дійшло на 30% менше, решта просто відійшла в навколишнє середовище. Тобто відбулися втрати «на рівному місці» без користі для будь-якої сторони і для природи. Сьогодні дві третини котелень мають ККД нижче від 80%, третина - нижче від 60%, а десята частина - нижче від 40%. Втрати в 70% українських систем теплопостачання становлять 20-60%.

Перспективним напрямом розвитку механізму управління ресурсозбереженням у ЖКГ є реалізація концесійних відносин. Доведено, що концесійний конкурс повинен стати необхідною умовою їх реалізації у ЖКГ регіону. Застосування концесійних схем забезпечить залучення значних обсягів фінансових ресурсів для оновлення основних фондів та сприятиме формуванню конкурентного ринку житлово-комунальних послуг.

Найважливіше завдання реформи ЖКГ - не просто змінити пропорції навантаження з оплати послуг між населенням і бюджетом, а й перетворити споживача на покупця, наділеного ринковими правами.

Література:

•1.     Болгаров Ю.В., магістр, Одес. нац. політехн. ун-ту. Сучасні проблеми розвитку житлово-комунального господарства. 2003.

•2.     Вандич В., виконавчий директор АЕРК. Проблеми ЖКГ вирішувати спільно.  03 березня 2004 р.

•3.     «Дзеркало тижня» №3, 27 Січень 2010. Люта Ганна. Десять дискусійних аргументів реформування ЖКГ

•4.     «Українська правда», 22 лютого 2007.

•5.     «Західна Україна», 22 вересня 2010.

 

e-mail: alianna_@rambler.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>