XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пантелик А.С. МЕХАНІЗМ РОЗГЛЯДУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

Пантелик А. С.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

МЕХАНІЗМ РОЗГЛЯДУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

Конституцією України передбачається широкий спектр прав працівників, реалізація яких повинна бути забезпечена сучасними правовими засобами.

Для вирішення проблеми правового регулювання взаємин між роботодавцями  й особами найманої праці необхідно не тільки закріплення певних прав за суб'єктами трудових відносин, але й створення правових механізмів.

Актуальним питанням трудового права є вивчення особливостей індивідуальних трудових спорів як різновидів соціальних суперечностей у державно-організованому суспільстві та аналіз законодавства, що їх регулює.

Чинне законодавство визначає, що індивідуальні трудові спори - це протиріччя між працівником і роботодавцем, що виникли в процесі трудових і пов'язаних з ними правовідносин.

Проект Трудового кодексу України (далі - ТКУ) дещо розширює цей термін. Згідно ст. 422 проекту ТКУ індивідуальні трудові спори - це розбіжності між працівником і роботодавцем щодо укладення, виконання, розірвання трудового договору, дотримання норм трудового законодавства.

Відповідно до чинного законодавства сторонами індивідуального трдового спору є працівник та роботодавець. В проекті ТКУ є доповнення до цього переліку, тобто також стороною індивідуального трудового спору може бути особа, яка раніше перебувала у трудових відносинах з роботодавцем, а також особа, якій відмовили у прийнятті на роботу.

Як і в КЗпП, так і в проекті ТКУ органами, які розглядають трудові спори є:

- суди загальної юрисдикції;

- комісія по трудових спорах - орган, який може утворитися в юридичній особі для вирішення індивідуальних трудових спорів шляхом пошуку взаємоприйнятих рішень і примирення сторін таких спорів.

Моментом виникнення індивідуального трудового спору є звернення із заявою до відповідного органу, що розглядає трудові спори.

При розгляді спору в КТС згідно ст. 434 ТКУ рішення приймається за згодою всіх членів комісії, які беруть участь у її засіданні. У разі незгоди хоча б одного з членів комісії з рішенням, що пропонується до прийняття, воно ввжається неприйнятим. Відповідно ж до чинного КЗпП рішення приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

Згідно ст.231 КЗпП передбачається розгляд спорів в судах за заявами:

1) працівника чи власника або уповноваженого ним органу, коли вони не згодні з рішенням комісії по трудових спорах підприємства, установи, організації (підрозділу);

2) прокурора, якщо він вважає, що рішення комісії по трудових спорах суперечить законодавству.

В проекті ТКУ цей список розширений, тобто із заявами про індивідуальні трудові спори також має право звернутись працівник або роботодавець щодо встановлення умов трудового договору, що укладається, або умов угоди про зміну трудового договору, в тому числі його тлумаченні.

Також в проекті ТКУ визначають інші строки звернення до суду про вирішення індивідуальних трудових спорів. Відповідно до чинного законодавства працівник може звернутися з заявою в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатись про порушення свого права, а за проектом ТКУ цей строк збільшується до трьох років.

Цікавим є факт, що законопроектом ТКУ передбачено звільнення працівника від судових витрат, тобто у разі звернення до суду з позовом про вимоги, що випливають з трудових відносин, працівники звільняються від сплати державного мита та судових витрат.

Також в законопроекті ТКУ є доповнення ст. 235 КЗпП.  Мається на увазі те, що замість поновлення на роботі, через клопотання роботавця, суд може прийняти рішення про виплату працівникові компенсації в розмірі, визначеній за домовленістю сторін, але не нижче заробітної плати за 12 місяців, а також якщо поновлення неможливе внаслідок ліквідації юридичної особи або припинення фізичною особою функцій роботодавця, суд визнає особу такою, яку було звільнено у зв'язку зі скороченням і накладає обов'язок провести такі виплати як: відшкодування моральної шкоди або середня заробітня плата за період від дня звільнення.

Отже, в законопроекті ТКУ є досить значні зміни, які повинні допомогти якісніше і краще вирішувати індивідуальні трудові спори із значними перевагами для працівника.

Література:

•1.     Трудове право України : Академічний курс / [за ред. А.Д. Пилипенка]. - К.: «ІнЮре», 2007. - 536 с.

•2.     Кодекс законів про працю України. - С.: ФОП Соколик Б. В., 2007 - 92 с.

•3.     Трудовий кодекс України : проект закону України від 04. 12. 2007 р. № 1108 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  

     http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Frada.gov.ua%2Fzakon%2Fnew%2FWR%2FWR300310.htm;href=1


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>