XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пашков І. А. ДО ПИТАННЯ АБСОЛЮТНОГО ХАРАКТЕРУ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

Пашков І. А.,

Запорізький національний університет           

ДО ПИТАННЯ  АБСОЛЮТНОГО ХАРАКТЕРУ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

В сучасному ринковому суспільстві поняття «власність» має зміст, суттєво відмінний від того що панував на протязі століть ще з часів народження римського права та відбився в уявленні про «священне та абсолютне право власності». Цей центральний інститут цивільного права під сукупним впливом новітніх факторів зазнав такі глибокі зміни, що західні дослідники все відвертіше говорять про перетворення багатьох категорій і конструкцій, розроблених та закріплених у законодавстві трьох останніх століть, в абстракції. Це насамперед торкається такої фундаментної категорії усього західного світу, як право приватної власності.

Право приватної власності нині реалізується в усьому світі із зростаючою кількістю різноманітних обмежень, які самі стають невід'ємним елементом змісту власності, як правової та соціально-філософської категорії. Збільшення різного роду обмежень права власності розглядається, як впровадження його в цивілізовані рамки, як визнання необхідності підлягання суб'єктів цього права певним соціальним нормам, виконання цими  суб'єктами загальновизнаних соціальних функцій. Отже інтереси цивілізованого ринку ставляться вище, ніж ідея абсолютної та недоторканої власності. Нові конструкції права власності, що містяться в сучасному західному нормоутворенні (фахівці налічують біля 50 різновидів власності), служать наявним втіленням того, що власність не є більше абсолютною. Земля також є об'єктом власності, причому, на протязі століть вона залишалася домінуючим об'єктом власності, а саме власність на землю була основою економічної структури на багатьох етапах розвитку суспільства. Якщо триматись глобального підходу, то земля є головним багатокомпонентним природним ресурсом, тоді як усі останні є лише похідні до нього. Звідси особлива, надзвичайно висока відповідальність вирішення проблем власності на землю та невід'ємні від неї природні ресурси, включаючи корисні копалини.

Землекористування (в широкому контексті - й користування іншими природними ресурсами) в країнах Західної Європи та Америки історично формувалося на базі приватної власності на землю. Ця система земельних відносин створювалася еволюційним шляхом, поступово; проте в окремих країнах було зроблено чимало спроб легітимно її реформувати - якщо не націоналізацією землі, то хоча б запровадженням «єдиного земельного податку», як засобу забезпечення соціальної справедливості (відомий рух за єдиний податок у США наприкінці XIX ст.).Земельна власність в її сучасному вигляді ще менш абсолютизована. Це - один із найбільш контролюємих і регламентуємих видів власності. По відношенню до права власності на землю встановлено особливо багато обмежень. Причому такі обмеження були відомі вже у праві XIX століття. Вони були пов'язані з урахуванням або інтересів сусідніх землевласників, або громадських інтересів тощо. Поступово законодавство західних країн по суті позбавило власника земельної ділянки права використовувати її виключно на власний розсуд. Останнім часом це збігається із загостреною необхідністю забезпечити виконання приватними землевласниками потреб охорони навколишнього середовища, дотримання ними певного режиму водокористування, лісокористування тощо.

Отже тенденція до посилення правової регламентації питань використання землі послідовно звужує рамки вільного розсуду землевласника, певним чином перетворюючи володіння землею на праві приватної власності у важкий тягар виконання численних зобов'язань щодо правильного утримання й використання земельної ділянки. Зведення цих додаткових вимог, умов і обмежень щодо отримання права на земельну власність та на наступне розпорядження землею відбувається на державному та місцевому рівнях влади. Цей процес відображує інтереси державних і місцевих владних структур до розвитку регіонів, інтереси самих мешканців цих регіонів, реалізуємих через згадані структури, і в цьому зв'язку виступає результатом певної загальнонаціональної або регіональної політики щодо земельного ринку.

e-mail: ipashkov@bigmir.net


Один комментарий к “Пашков І. А. ДО ПИТАННЯ АБСОЛЮТНОГО ХАРАКТЕРУ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ”

  1. Александр:

    Дякую. Дуже сподобалась ваша стаття. =)


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>