XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English




Научные конференции Наукові конференції

Пастушенко М.А. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАНЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІФНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Пастушенко Марія Андріївна

Запорізька державна інженерна академія

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАНЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІФНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Інноваційна діяльність, як одна з форм управлінської діяльності відіграє значну роль у здійсненні державою своїх функцій. Найважливішим питанням здійснення такої діяльності є теоретичне розроблення та наступне нормативне закріплення найбільш ефективних форм державного управління й державного регулювання цією діяльністю. Для кожної держави важливим питанням її стабільності та зростання економічного потенціалу є наявність необхідних ресурсів, завдяки яким вона може здійснювати свою економічну політику. Інновації є передумовою і водночас наслідком успішного проведення економічних реформ. Питання здійснення інноваційної діяльності є одним з головних чинників динамічного розвитку економіки, підвищення життєвого рівня, збільшення кількості робочих місць. Держава повинна навчитись ефективно використовувати ці ресурси, а найважливіше - навчитися співпрацювати з інвесторами шляхом створення привабливого правового поля та гарантуванням інвесторам їх прав. Знайти ефективну модель інноваційної діяльності, яка стимулює інвесторів щодо капіталізації держави без глибокого історичного аналізу теоретичного та практичного досвіду неможливо.

Напрями забезпечення реалізації державної інноваційної політики:

•1.     перехід до функціональних засад в державному управління інноваційною сферою;

•2.     запровадження системи державного стратегічного планування розвитку;

•3.     створення інноваційних структур (технологічних, наукових парків, інноваційних кластерів) як інституційних механізмів забезпечення реалізації пріоритетів інноваційної діяльності;

•4.     діяльність Національної комісії з питань інвестицій та інноваційного розвитку;

•5.     формування національної інноваційної системи;

•6.     підвищення інноваційної культури суспільства.

Інструментами забезпечення реалізації державної інноваційної політики являються:

•1.     Державна інноваційна фінансово-кредитна установа;

•2.     Український банк реконструкції та розвитку;

•3.     ДУ «партнерський фонд»

•4.     Мережа регіональних центрів інноваційного розвитку:

•·        Київський РЦІР;

•·        Північно-східний РЦІР;

•·        Східний РЦІР;

•·        Дніпровський РЦІР;

•·        Таврійський РЦІР;

•·        Кримський РЦІР;

•·        Чорноморський РЦІР;

•·        Одеський РЦІР;

•·        Південно-західний РЦІР;

•·        Карпатський РЦІР;

•·        Західний РЦІР;

•·        Північно-західний РЦІР;

•·        Західний РЦІР.

Фінансові джерела для інноваційної діяльності:

•1.     реалізація бюджетних програм;

•2.     мобілізація внутрішніх можливостей на регіональному рівні;

•3.     співпраця з проектами ЄС;

•4.     залучення зовнішніх можливостей.

Пріоритетними галузями для залучення інвестицій в економіку України є:

•1.     енергетика (альтернативні джерела палива);

•2.     високотехнологічні (нано-, біотехнології);

•3.     Літакобудування, космічна промисловість;

•4.     переробка та збереження сільськогосподарської продукції.

 

Визначення пріоритетів інноваційного розвитку є одним з найважливіших завдань державної інноваційної політики. Необхідність вибору пріоритетів зумовлена обмеженість ресурсів, які держава може спрямувати на підтримку інноваційної діяльності, обмеженість самого інноваційного потенціалу й необхідність узгодження напрямів і рівні інноваційної активності із завданнями соціально-економічного розвитку та вимогою забезпечення конкурентних переваг економіки регіону на довгострокову перспективу.

Література:

•1.     1. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2003 року № 40 - IV

•2.       Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. В.М. Геєця. - К.: Ін-т екон. прогнозування, Фенікс, 2003. - 1008с.

•3.     Стефанів І. Інноваційна політика держави // Світ фінансів. - 2008. № 3 (16). - с. 87- 92

 

e-mail: maxa5555@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>