XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Павловська Н.О. НЕОБХІДНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Павловська Наталія Олексіївна

Чернівецький торговельно-економічний інститут

НЕОБХІДНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

На сьогоднішній день в Україні існує ряд законодавчих актів, що регулюють сферу оподаткування, які були прийняті в різний час та до яких вносилась велика кількість змін. Крім того, положення нормативно-правових актів, що визначають порядок оподаткування з конкретного виду податку, не завжди узгоджуються з положеннями інших нормативно-правових актів, що призводить до наявності колізійних норм і, як наслідок, - до виникнення спорів між суб'єктами податкових правовідносин.

Дана проблема знайшла своє відображення в дослідженнях І. М. Бондаренка, Б.А. Карпінського, Н.С. Залуцької, К. І. Швабія.

Проект Податкового кодексу України має стати першим в Україні кодифікованим законодавчим актом, що буде направлений на комплексне регулювання питань, пов'язаних з оподаткуванням. Проект Податкового кодексу України розроблено з метою прийняття єдиного в Україні законодавчого акту, який об'єднає у собі узгоджені норми, пов'язані з нарахуванням та сплатою податків, зборів, обов'язкових платежів у державі.

Проектом Податкового кодексу України визначатимуться правові основи побудови та функціонування податкової системи, її структура та елементи. Податковий кодекс має замінити більше двадцяти законодавчих актів, серед яких Закони України «Про систему оподаткування», «Про податок на додану вартість», «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про податок з доходів фізичних осіб», «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та низки інших [1, с. 128].

Основною метою розробки проекту Податкового кодексу України стала необхідність систематизації та узагальнення нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері оподаткування. Необхідність розробки проекту виникла з огляду на те, що діючі нормативно-правові акти з питань оподаткування були прийняті в різний час, різними суб'єктами владних повноважень, що призвело до неузгодженості їх правових норм, або навіть прогалину в законодавстві з питань оподаткування [2, с. 187].

Податковий кодекс України як єдиний консолідований нормативно-правовий акт надасть можливість запобігти штучній податковій збитковості суб'єктів господарювання, створення єдиних справедливих підходів та прозорих правил нарахування та сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, забезпечить сталість податкового законодавства в державі. Прийняття Податкового кодексу України забезпечить встановлення єдиного механізму реалізації державою податкової політики, визначить єдині засади, правила та норми з питань оподаткування як для платників податків, так і органів державної влади, забезпечить уникнення колізійних норм, прогалин у законодавстві та різного тлумачення норм, які регулюють відносини у сфері оподаткування [3, с. 63].

Прийняття Податкового кодексу України сприятиме об'єднанню в одному нормативно-правовому акті цілого масиву норм, що регулюють сферу податкових правовідносин в Україні, а також забезпечить спрощення орієнтування платників податків у цій сфері, прозорість дій органів державної влади, які уповноважені здійснювати контроль за своєчасністю нарахування та повнотою сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів, чітко визначить засади функціонування системи оподаткування.

Література:

1. Бондаренко І.М. Проблеми кодифікації податкового законодавства// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна - 2008, № 817  - С. 128-131

2. Карпінський Б.А., Залуцька Н.С. Особливості реформування податкової системи України// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України - 2006, № 16.7 - С. 186-190.

3. Швабій К.І. Методологічні підходи до розробки податкового кодексу України// Актуальні проблеми економіки. - 2006, № 1. - С. 54-64.

 

e-mail: ai.pavlov@i.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>