XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Педяк Ю. В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ТОВАРІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ

Педяк Юлія Володимирівна

Студентка магістратури факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»  

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ТОВАРІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ

    У зонах митного контролю пунктів пропуску залізничного транспорту на державному кордоні України здійснюється перевірка документів, огляд залізничного рухомого складу, а також інші митні процедури, передбачені ст. 91-94, та ст. 139-144 Митного кодексу України. Порядок та строки проведення митного контролю на залізничному транспорті визначаються спільними технологічними схемами, які затверджуються начальниками залізничних станцій, керівниками митних органів та органів охорони Державного кордону України.

    В технологічній схемі визначаються : поняття зони митного контролю; місця її розташування; порядок доступу в зону митного контролю; порядок митного контролю пасажирських поїздів; порядок митного контролю вантажних поїздів; дії працівників митниці при затриманні вантажів (контейнерів); огляд вантажних транспортних засобів;  порядок відбору проб і зразків товарів та інше. [2]

    При надходженні до митного контролю товарів, що перевозяться залізничним транспортом, працівники залізничної станції подають до митного органу: передаточну відомість (документ оформлений при передачі вантажів між передавальними залізничними станціями, який містить відомості про номер вагону, назву вантажу, станцію відправлення, станцію прибуття);  залізничні накладні; перевізні документи; товаросупровідні документи; інші документи, передбачені Митним кодексом України, іншими законодавчими актами з питань митної справи та міжнародними договорами. [1]

    Окрім вищевказаних документів митного органу подаються : фітосанітарний сертифікат; сертифікат про походження товару; сертифікат відповідності;   пакувальні листи;  специфікації; комерційні документи.

    Після надходження перелічених документів, посадові особи митного органу і прикордонної передавальної станції проводять перевірку кількості та номерів залізничних транспортних засобів, що надходять, цілісності пломб, запірно-пломбувальних пристроїв, збереження товарів (вантажів) на відкритому рухомому складі в порядку і строки, встановлені технологічним процесом роботи станції погодженим з відповідним митним органом, та здійснюють інші форми митного контролю, передбачені Митним кодексом.

    Митний контроль товарів і транспортних засобів у міжнародному залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю.

    З метою уникнення необхідності переоформлення перевізних документів з одного транспортного права на інше, зменшення затримок вагонів на кордоні, спрощення митного оформлення вантажів, забезпечення правових гарантій клієнтам при перевезеннях вантажів залізничним транспортом з країн Європи до країн Азії, на Конференції з міжнародного транспортного права у 2003 році було прийнято рішення про розробку єдиного перевізного документу.

    Для реалізації цього проекту в рамках співробітництва Комітету Організації Співробітництва Залізниць (ОСЗ) і Міжнародного Комітету залізничного транспорту (ЦІТ) була створена Робоча група з розробки уніфікованої накладної ЦІМ/СМГС. Спільною роботою спеціалістів залізниць Білорусії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Росії та України за підтримки Комітетів ЦІТ і ОСЗ, Міжурядової організації міжнародного транспорту (ОТІФ) та ЄС була створена накладна, яка об'єднала в собі вимоги ЦІМ та СМГС.

    Починаючи з 1 вересня 2006 року розпочинається широке застосування накладної ЦІМ/СМГС при відправках з України призначенням у країни Європи. [3]

    Залізничні накладні СМГС і ЦІМ (далі - накладна) - основний перевізний документ установленої форми, відповідно оформлений і поданий залізниці відправником разом з вантажем. Накладна є обов'язковою двосторонньою письмовою угодою про перевезення вантажу, яка укладається між відправником і залізницею на користь третьої сторони - вантажоодержувача. Накладна одночасно є договором застави вантажу для забезпечення гарантії внесення належної провізної плати та інших платежів за перевезення. Накладна супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станції призначення. [4]

    Стаття 142 Митного Кодексу України передбачає відповідальність залізниці за втрату чи неналежну доставку товарів, що перебувають під митним контролем до митного органу призначення.

    Залізниця, яка прийняла до перевезення вантаж, відповідальна за виконання договору перевезення по всьому шляху слідування вантажу. Залізниця відповідальна за прострочку доставки вантажу, за повну чи часткову втрату.

    Відповідальність залізниці та порядок здійснення контролю митними органами за доставкою вантажів до митниці призначення викладені у наказі Державної митної служби України від 08.12.1998 р. №771 (з урахуванням наказу Державної митної служби України №495 від 20.06.2006 р.№771, а також в розділі V ст. 22, 23 СМГС.

Література:

1. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI.

2. Коментар до Митного кодексу України / За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. -К.: Юстініан, 2004. - 721 с.

3. Накладна ЦІМ/СМГС. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://railway.lviv.ua/railway/depts/m/nakladna-cimsmgs/

4. Залізничні накладні СМГС і ЦІМ. -  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.20089.0


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>