XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пекар А.М. ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Пекар Андрій Миколайович

ПВНЗ «Тернопільський Комерційний Інститут»

м. Тернопіль

ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Україна на даному етапі свого розвитку є достатньо інтегрована у світову економічну спільноту в якій панують ринкові відносини, тому всі економічні процеси, що мають місце у зарубіжних країн, дещо пізніше, але все ж таки відбиваються на економіці нашої держави. Однією з характерних рис ринкової економіки є її циклічність, тобто після піднесення наступає спад і якщо цей спад буде занадто різким чи затяжним, він зможе спричинити серйозні наслідки для національного господарства, оскільки може перерости в серйозну економічну кризу, що і трапилось у 2008 році.

Відомо, що будь-які кризові явища не те що у Світі, а й на підприємстві вимагають підвищеної готовності керівників до усунення негативних наслідків спричинених цими явищами,  різниця лише у масштабі дій і фінансових ресурсах необхідних для цього, тому необхідний пошук нових методологічних підходів, для забезпечення максимальної ефективності розробки і впровадження антикризових заходів.

Вивченням питань, які ставить перед собою антикризове управління займались ряд як вітчизняних так і зарубіжних вчених. Так  Василенко В.О.  подає сучасну концепцію антикризового управління організацією, що функціонує в умовах ринкової економіки[1], Дорошук Г.А. і Дащенко Н.М.  розкривають основні положення антикризового управління, елементи механізму запобігання банкрутства, розглянуто алгоритм діагностики банкрутства, стратегічні та тактичні аспекти подолання кризових ситуацій, питання реструктуризації та санації підприємств[2], у Іванюти С.М. викладені теоретичні положення розвитку кризових процесів; розкрита методика проведення діагностики кризових явища, ситуації, стану підприємства[3]. Цікаві ідеї у своїх працях висували також Кривов'язюк І.В. Чернявський А.Д., Шершньова З.Є., Оборська С.В, Штангрет А.М., Копилюк О.І. та ін.

Основним недоліком праць авторів, що займалися проблематикою антикризового управління виступає те, що вони розглядають методику визначення причин, наслідків, формування засобів протидії кризовим явищам на рівні окремо взятого підприємства чи групи підприємств. Доцільніше було б розглядати цю проблему на загальнодержавному, чи  світовому рівнях. Однак на сьогоднішній день важливо встановити основні причини, наслідки і шляхи подолання економічної кризи що сьогодні склалася в Україні.

 Проведений нами аналіз ситуації, що склалася в Україні, дозволяє стверджувати, що основними причинами економічної кризи є :

- «іпотечна криза в США»: спричинена неповерненням кредитів в результаті недостатньої перевірки реальної платоспроможності позичальників;

-  політика внутрідержавних банківських установ, спричинена іпотечною кризою США, тобто банки почали масово «тиснути» на клієнтів, намагаючись цим самим звести ризик неповернення боргу до мінімуму.

-  тривала політична криза в нашій державі через протистояння гілок влади, що зумовлено підготовкою до виборів президента та можливих парламентських виборів,  тощо;

- неспроможність Національного Банку забезпечити стабільний курс національної валюти;

З огляду вищесказаного ми можемо сформулювати основні наслідки, які спричинила криза:

- посилення рівня безробіття в нашій державі і як наслідок збільшення розшарування суспільства;

- значне збільшення кількості людей за межею бідності;

- різке  подорожчання кредитів, особливо в листопаді 2008 порівняно аналогічним періодом 2007 року (мінімальна відсоткова ставка за користування кредитом становила 13,65% (при обліковій ставці НБУ-8,0 %) у 2007 порівняно із 18,7% (при обліковій ставці НБУ-12,0 %)у 2008 році відповідно)[7].

- посилення трудової міграції. Збільшилась кількість людей, які в пошуках заробітку подались за кордон;

- подорожчання споживчих товарів та посилення темпів інфляції в нашій державі(рівень інфляції у 2008 році порівняно із 2007 роком зріс на 5,7% - з 16,6% до 22,3% відповідно, проте якщо прирівнювати даний показник до 2002 року, то отримаємо приріст на 22,9% (рівень інфляції у 2002 році становив -0,6%), тобто  2002 рік це єдиний рік за останнє десятиліття, коли інфляція в нашій державі була  меншою нуля [6].

Підсумовуючи сказане можна зробити висновок:

- економічна криза є тимчасовим явищем, оскільки є частиною економічного циклу, якому притаманні різні фази;

- необхідне створення у економіці нашої держави дієвого мотиваційного  механізму піднесення виробництва;

- зменшення податкового тиску на економіку, що привело б до зменшення ціни реалізації товару і збільшить купівельну спроможність покупця, що сприятиме зростанню обсягу продажу та виробництва продукції;

- необхідність як найшвидшої розробки і реалізації шляхів  подолання політичної кризи в Україні;

- розвиток власних внутрідержавних джерел паливно-енергетичних ресурсів, що особливо актуально на тлі загострених стосунків із Російською Федерацією;

- стимулювання  розвитку енергозберігаючих технологій.

Створивши в державі дієвий мотиваційний механізм піднесення виробництва значно зменшиться рівень безробіття за рахунок росту кількості робочих місць,  покращиться соціальний добробут населення за рахунок  формування рекреаційної інфраструктури навколо виробництв (будівництва лікарень, шкіл, спортзалів, зон відпочинку, дитсадків тощо). Зменшення податкового тиску на економіку сприятиме її детінізації (виведенні з тіньового сектору), що збільшить надходження до бюджетів різних рівнів, що дозволить виділяти більше фінансових ресурсів на розвиток енерго- та ресурсозберігаючих технологій, в свою чергу ці технології нададуть можливість суттєво економити енергоносії, тощо.

Література:

•1. Василенко В.О.  Антикризове управління підприємством: Навчальний посібник, -Київ: ЦНЛ, 2005, -504 с.;

•2. Дорошук Г.А., Дащенко Н.М. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. - Одеса: «СтандартЪ»,2007 .-320 с.;

•3. Іванюта С.М. Антикризове управління: Навч. посіб.-Київ: ЦУЛ, 2007;

•4. Кривов'язюк І.В. Антикризове управління підприємством: Навчальний посібник, -Київ: Кондор, 2008, -366 с.;

•5. Чернявський А.Д. Антикризове управління підприємством:навч. посіб.-К.:МАУП,2006 .-245 с.;

•6. http://www.ukrstat.gov.ua/;

•7. http://www.bank.gov.ua/;

•8. http://www.pravda.com.ua/;

•9. http://5tv.com.ua/;;

•10. http://www.agroconf.org/;

•11. http://forum.rbc.ua;

•12. http://www.bratstvo.info/;

•13. http://www.razumkov.org.ua/;

e-mail: andriy10.86@bigmir.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>