XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Переверзева К.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ НА МОТИВАЦІЙНУ СФЕРУ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ НАВЧАННЯ

Переверзева К.Ю.

Слов'янський державний педагогічний університет

ОСОБЛИВОСТІ  ВПЛИВУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ  НА МОТИВАЦІЙНУ СФЕРУ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ НАВЧАННЯ

Знання, які студенти набувають в ході навчання у вищиму навчальному закладі, є базовими для їхньої професійної діяльності, тому дуже важливо ефективно засвоїти навчальний матеріал. Значну роль у засвоєнні знань відіграє мотивація, яка спонукає студентів до навчання [4].

Особливістю навчальної діяльності студентів-психологів є робота в колективі, високий рівень емоційного напруження, велика кількість стресових ситуацій. В наслідок цих та інших причин виникає синдром «емоційного вигорання», який проявляється як у фізичній так і в психологічній втомі, деперсоналізації особистості і, головне, втраті мотивації до навчання, що веде до низької успішності засвоєння знань. Вплив емоційного вигорання на мотивацію до навчання у студентів-психологів у наш час є одніим з актуальних питань психології [1].

Цією проблемою займалися Аткінсон Дж., Бойко В.В.,  Водоп'янова Н.Є., Зейгарнік Б.В., Ільїна Т.І., Левін К., Маслоу А., Мехрабіан А., Пайс А., Робертс Г.А., Рогінская Т.І., Узнадзе Д.М., Фреденберг Х.Дж. та інші.

Базу експериментального дослідження склали студенти-психологи 1, 2, 3, 4 курсу психологічних факультетів вищих навчальних закладів Донецької обл. університету, у кількості 80 осіб, віком від 18 до 24 років.

Об'єкт дослідження: мотиваційна сфера студентів-психологів.

Предмет дослідження: вплив емоційного вигорання на мотиваційну сферу  студентів-психологів.

Мета дослідження: дослідити домінуючі мотиви навчання студентів-психологів, а також ті, які більше за інщі підподають під вплив емоційного вигорання; виявити ступень впливу емоційного вигорання на мотивацію до навчання студентів-психологів.

Методичний арсенал склали методики: «діагностика емоційного вигорання» (В.В.Бойко),  «мотивація навчання в вищому навчальному закладі» (Т.І.Іл'їна), «діагностика мотивів аффіляції» (А.Мехрабіан), «діагностика мотивації досягнення» (А.Мехрабіан) та авторська анкета.

Згідно з результатами дослідження були виявлено емоційне вигорання у студентів-психологів на всіх етапах навчання. Емоційне вигорання студентів 1 та 2 курсу тісно пов'язане з адаптацією до нового соціального статусу - студентства. У студентів-психологів 4 курсу емоційне вигорання пов'язане з навантаженням через ускладнення навчальної програми, хвилюванням через складання державних іспитів та захист випускних робіт. Третьокурсники є найменш вигорівшими, тому що вони вже адоптувалися до умов студентства та не мають клопотів четвертокурсників.

Протікання емоційного вигорання у студентів-психологів складається з двох етапів. На першому етапі перебувають студентів 1 та 2 курсу: він складається з домінуванням шкал «неадекватна вибірковість емоційного реагування», «редукція професійних обов'язків» та «тривога та депресія».  На другому етапі знаходяться студенти 3 та 4 курсу, домінуючими шкалами є «емоційний дефіцит», «неадекватна вибірковість емоційного реагування» та «редукція професійних обов'язків».

 Одержані результати за методикою «мотивація навчання в вищому навчальному закладі» показали, що з кожним роком кількість студентів з мотивацією до навчання, спрямованою на отримання знань, зменшується, тим самим збільшується кількість студентів здебільшого мотивованих на отримання диплому, тобто формального засвоєння знань. Кількість студентів, які приходять до ВНЗу з бажання отримати професійну освіту і стати професіоналом, залишається майже незмінним на протязі чотирирічного навчання, але їх кількість досить мала.

В ході математичної обробки результатів емоційного вигорання та мотивів досягнення було виявлено, що наявність мотиву, спрямованого на досягнення успіху, чи іншого мотиву - уникнення невдач, не є передумовою для формування емоційного вигорання: між емоційним вигоранням та мотивом аффіляції «прагнення до прийняття» існує сильний зв'язок; це вказує на те, що наявність цього мотиву в навчанні є передумовою для формування емоційного вигорання. Респонденти з цим домінуючим мотивом дуже сильно намагаються сподобатися навколишнім людям, в наслідок чого в них виникає розходження між їх справжнім «Я» і тим, як вони поводяться у зв'язку з бажанням сподобатися іншим. На цих підставах виникає емоційне вигорання, яке негативно впливає на мотивацію до навчання. В ході математичної обробки емоційного вигорання та мотиву навчання у ВНЗі, спрямованому на отримання знань, був одержаний негативний сильний зв'язок. Ці дані кажуть про те, що в ситуації, коли респонденти з мотивом навчання, спрямованим на отримання знань, не задовольняються тими знаннями, які дає їм навчання, та в ситуації, коли мотив навчання, спрямований на отримання знань, замінюється протилежним йому мотивом, спрямованим на отримання диплому, студенти-психологи емоційно вигорають [3].

В цілому, проведення даного дослідження досягло своєї мети. Гіпотеза, яка звучала як: студенти-психологи особливо уразливі до появи емоційного вигорання, зокрема на кожному курсі є свій специфічний профіль, що в свою чергу не може не відбиватися на навчальній мотивації -  підтвердилась.

Література:

•1.     Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. - С.-Пб.: Питер, 1999. - 105 с.

•2.     Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других. - М.: Наука, 1996. - 154 с.

•3.     Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания: Диагностика и профилактика. - С.-Пб.: Книга, 2005. - 336 с.

•4.     Ильин Е.П. Мотивация и мотивы - С.-Пб: Питер, 2000. - 512 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>