XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Петренко А. В., Жувагіна І. О. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

Петренко А. В.

науковий керівник: викл. Жувагіна І. О.

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Первомайський факультет

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні продовжують викликати жваві дискусії фахівців.

 Інноваціії забезпечують більш високий рівень віддачі, що є найважливішим чинником конкурентоспроможності країни в системі світового господарювання.

 Руйнуються будь-які державні гарантії для суб'єктів інноваційної діяльності, надання яких передбачено нормами чинного законодавства України, що істотно позначається на стані розвитку інноваційної діяльності в Україні.

 Суттєвим фінансовим джерелом підтримки та розвитку інноваційної сфери стає приватний капітал, зв'язку з цим актуальним є питання залучення недержавних коштів у сферу інновацій.

 Відсутність механізму надання державної підтримки перешкоджає технопаркам, їх учасникам та спільним підприємствам активно та якісно реалізовувати державну політику в інноваційній сфері, тому Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" та інших законів України" передбачено, що фінансова підтримка проектів технологічних парків має здійснюватися шляхом запровадження відповідної бюджетної програми, кошти, на яку мають виділятися щорічно в державному бюджеті України.

 Важливою проблемою загальнодержавного значення, яка потребує невідкладного вирішення є відсутність сформованої, законодавчо закріпленої та впровадженої за ринковими принципами системи стратегічного прогнозування і визначення пріоритетів науково-технічного та інноваційного розвитку, згідно з тенденціями світового господарювання, а також виходячи з власних вітчизняних можливостей наукового потенціалу.

 Суттєвою проблемою в сучасній інноваційній сфері є неспівставність, та як наслідок, недосконалість і неефективність статистичних спостережень України та ЄС, невідповідність української статистики міжнародним стандартам, що робить неможливим проведення повноцінного аналізу та відслідковування динаміки розвитку економіки України з відповідними показниками інших країн світу і визначення позиціювання нашої країни в світовій економіці.

 Вирішення проблем розвитку інноваційних процесів в Україні можливе шляхом, створення сприятливих умов для раціонального використання національного науково-технічного потенціалу та активізації інноваційної діяльності, впровадження нових технологічних укладів, подолання розриву між наукою і виробництвом та забезпечення реального трансферу технологій.

Литература:

•1.     Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. збірник / Державний комітет статистики України

•2.     Інформаційні дані Міністерства освіти і науки України щодо діяльності технологічних парків в Україні (за результатами щорічного моніторингу)

•3.     Анналітичний звіт "Конкурентоспроможна Україна" (звіт підготовлено за результатами звіту про науково-дослідну роботу, підготовлену ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України") - К.: 2006.

•4.     Закон України 12.01.2006 р. № 3333-IV "Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" та інших законів України "


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>