XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Петрик А.В. ДО ПИТАННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА НЕ Є СУБ’ЄКТОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКРУТОМ

Петрик Андрій Васильович

  ЛНУ ім. Ів. Франка, юридичний факультет, студент

ДО ПИТАННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА НЕ Є СУБ'ЄКТОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКРУТОМ

Перш ніж починати гру, слід знати, як її закінчити

В умовах економічної кризи, яка продовжує свій деструктивний розвиток не тільки в Україні, а й у світі. Для багатьох суб'єктів господарювання все частіше і частіше постає питання про банкрутство. Світова практика банкрутства показує, що цей процес болючий, як і будь - яке руйнування, але підтверджує, що непродуктивність перетворення виробника на банкрута не завжди очевидна. Наприклад, ліквідація неефективний підприємств, які випускають незатребувану продукцію, цілком виправдана. Банкрутство - не тільки правова, а й економічна категорія, і для економіки це явище цілком природнє. «Не оминуло» банкрутство і найміцніші світові економіки - можна згадати банкрутство південнокорейського Daewoo, американського Enror чи німецького Grundig. Практика Євросоюзу демонструє, що лише 20-30 підприємств зі 100 новостворених успішно функціонують на ринку, на решту ж чекає невтішна доля.

Досить гостро в останні дні постало питання про можливість визнання банкрутом фізичної особи, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності. Така практика досить поширена в ряді європейських країн, серед яких Італія, Великобританія, Північна Ірландія, США та ін.

Необхідність такого кроку з кожним днем стає все очевиднішою. Законодавець не врахував, що звичайні громадяни теж є учасниками торгового обороту, а отже, можуть мати значний обсяг грошових зобов‘язань перед своїми кредиторами. Це в першу чергу стосується споживчих кредитів - адже масові звільнення, зумовлені економічною кризою, коливання курсу валюти і таке інше не сприяють нормальній економічній ситуації, і дедалі більше громадян не можуть вчасно виконувати свої зобов‘язання. Кредитори вдаються до застосування до них санкцій - нараховують величезні штрафи, звертаються до суду із позовами про звернення стягнення на майно та примусово його реалізують. Такий стан речей означає для пересічного громадянина пожиттєву «боргову яму», яка чим дальше стає глибшою.

27.03.2009 р. у Верховній Раді України зареєстровано законопроект про внесення змін до деяких законів України, зокрема до Цивільного Кодексу України та Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з метою впровадження в Україні процедури банкрутства фізичної особи. Так, пропонується розглядати справи господарським судом з огляду на те, що у суддів господарського суду є досвід та практики розгляду справ про банкрутство, у т.ч. однорідні справи про банкрутство громадян-підприємців. Підставами для порушення справи про банкрутство громадянина є, наприклад, якщо:

  • безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно перевищують вартість належного на праві власності боржнику майна;
  • безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше ста п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку тощо.

Зміни до Цивільного кодексу України мають на меті попередити свідоме недобросовісне банкрутство громадянина через встановлення обмежень для фізичної особи, яка була визнана банкрутом, а саме неможливість протягом 5-ти років з дня визнання банкрутом:

  • зареєструватися фізичною особою-підприємцем;
  • стати засновником (учасником) юридичної особи (за винятком набуття права на участь у юридичній особі у порядку спадкування);
  • входити до складу колегіального органу юридичної особи або бути призначеним (обраним) одноосібним виконавчим органом юридичної особи;
  • набувати майно або отримувати грошові кошти у кредит;
  • надавати поруку;
  • передавати майно у заставу.

Зрозуміло, що необхідно застосовувати певні санкції, але і тут не все так просто. Частина обмежень позбавляє громадянина певних джерел отримання доходів, якими він зміг би забезпечувати не лише себе, але і свою родину. За таких умов запровадження обмеження цивільної дієздатності матиме негативні соціальні наслідки, оскільки особа втрачає ряд можливостей отримання доходу і стає суб‘єктом отримання державної допомоги за умов, коли потенційно та фактично ця особа здатна самостійно себе забезпечувати.

Процедура банкрутства фізичної особи, у разі запровадження її механізму в Україні, надасть законодавчу можливість громадянам, які з незалежних від них причин втратили частину свого доходу, списати свої борги перед кредиторами або ж добровільно погасити їх у порядку та спосіб, погоджені з кредиторами через застосування спеціальної процедури.

Література:

1. Юрій Петренко - Проблема законодавчого врегулювання банкрутства фізичних осіб

2. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо банкрутства фізичної особи)» поданий Писаренком В.В. (посвід. №249)


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>