XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Петрова І.А., Разборська О.О. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВЛАСНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Петрова І.А.

Науковий керівник Разборська О.О.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВЛАСНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

У системі управління суб'єктів підприємницької діяльності аудит є не надзвичайним заходом, а невід'ємною частиною управління, тому що не можна здійснювати управління без об'єктивного контролю за збереженням власності та організацією матеріальної відповідальності підприємства з метою його ефективної діяльності.

Відомо, що власник неохоче сприймає контроль його фінансово-господарської діяльності, але в проведенні аудиту він заінтересований, оскільки це забезпечує можливості для правильного розподілу прибутків між державою та підприємством у формі податків, що підлягають сплаті у бюджет; обґрунтований розподіл прибутку за акціями і позиками у вигляді дивідендів та інших форм між членами колективу підприємства, інвесторами тощо; залучення капіталу нового партнера у діяльність підприємства і забезпечення його частки прибутку; зміни умов партнерства та відображення їх у бухгалтерському обліку (вартість основних засобів, їх переоцінка). Така переоцінка впливає на частку власності кожного партнера, тому їм доцільно провести аудиторську перевірку бухгалтерських рахунків після цих змін. Крім того аудиторської перевірки потребує і вирішення спорів, які розглядаються в господарських судах, між підприємствами, банками, податковими органами, підприємством і матеріально-відповідальними особами та іншими суб'єктами права.

Майном визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів.

Залежно від економічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення господарської діяльності, до власності підприємств належать основні фонди, оборотні засоби, кошти.

Управління грошовими та товарними операціями підприємства здійснюється за допомогою таких універсальних функцій як бухгалтерський облік і контроль.

Управління підприємством здійснюється відповідно внутрішніх нормативних актів товариства, статуту на основі поєднання корпоративних інтересів товариства, його прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу. Товариство здійснює права по управлінню підприємством безпосередньо або через свої органи управління.

Ефективність здійснення господарської діяльності повною мірою залежить від оптимального вибору організаційної структури управління на підприємстві, яка забезпечує збалансовану діяльність окремих організаційних груп товариства, а також сприяє обміну інформацією між керованою та керуючою системами, що дає можливість гнучко реагувати на зміну кон'юнктури на ринку та запобігти великих втрат.

Як недолік слід зазначити, що останнім часом чимало власників (керівників) ставляться до інвентаризації як до зайвого, непотрібного заходу. Все частіше зустрічаються факти проведення формальної (кабінетної) інвентаризації, коли члени комісії просто переписують дані для описів із бухгалтерських книг. Така інвентаризація нікому не потрібна. Кошти та час, використані на їх проведення, витрачатимуться даремно. На практиці бувають випадки, коли така інвентаризація призводить і до негативних наслідків. Проте інвентаризація є просто необхідним і незамінним, безальтернативним важелем в руках керівництва підприємства у сфері управління матеріальними і грошовими ресурсами.

Для досягнення більш позитивних результатів фінансово-господарської діяльності підприємства необхідно належним чином організувати облік, аналіз, контроль та аудит на підприємстві, а також проводити маркетингові дослідження для виявлення нових ринків збуту продукції.

Для удосконалення обліку результатів інвентаризації на підприємствах необхідно організувати облік за допомогою автоматизованих робочих місць бухгалтера та аудиторських комп'ютерних засобів (АКЗ), які забезпечують облік і контроль господарських операцій, відображають фінансовий стан підприємства за кожний день і виконують необхідні розрахунки з метою визначення резервів прискорення оборотності грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей.

За допомогою таких систем можна здійснювати оцінку фактичного стану підприємства взагалі і окремо по різним ділянкам, що дозволило б покращити кінцевий результат фінансово-господарської діяльності.

Керівництву підприємств потрібно підвищити внутрішньогосподарський контроль, створити відділ внутрішнього аудиту для потреб оперативного управління. Контролюючи наявність та умови збереження і використання майна підприємства на об'єктах, акціонерне товариство зможе підвищити свої показники щодо ефективності та оборотності їх використання.

Література:

•1.     Господарський Кодекс: Закон України // Прийнятий Верховною Радою України  від 16.01.2003 р. №436-IV.

•2.     Аудит Монтгомери: Пер. с англ. / Ф.Дефлиз, Г.Джник, В.Рейлли, М.Хирш; Под ред. Я.В.Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 542 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>