XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Петрова О.Б., Попова Н.О., Мясоєдова С.В. СУЧАСНІ АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ ЯК ВІДБИТТЯ МОВНИХ КОНТАКТІВ НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ

Доцент Петрова Ольга Борисівна

Харківська медична академія післядипломної освіти

Доцент Попова Наталія Олександрівна

Національний Університет «Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого»

Доцент Мясоєдова Світлана Вадимівна

Національний Університет «Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого»

СУЧАСНІ АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ ЯК ВІДБИТТЯ МОВНИХ КОНТАКТІВ НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ             

          Сучасні мовні контакти відбуваються з високим ступенем інтенсивності, демонструючи безпрецедентне зростання іншомовного впливу на українську мову, що об'єктивно пояснюється дією екстралінгвальних чинників, намаганням країни інтегруватися у світовий простір, де універсальним засобом міжнародного спілкування виявляється англійська мова. Більшість нинішніх запозичень унаслідок взаємодії мов приходять до нас саме з англійської мови. Аналіз запозичень новітнього періоду (кінець ХХ - поч. ХХІ ст.) становить актуальне завдання для мовознавців, оскільки у комплексі такі дослідження дозволять зробити певні  узагальнення стосовно процесів та результатів лінгвальних контактів у синхронії.

 Слід відзначити, що запозичання стосується нині, хоча й різною мірою, майже всіх сфер суспільного життя, включаючи економіку, політику, банківську справу, культуру, комп'ютерну техніку і технологію, побутову техніку й сервіс, медицину та ін. Також важливим є врахування не тільки письмового, але й усного шляху входження - частина новітніх запозичень ще не встигла отримати лексикографічну фіксацію, але фактично вже ввійшла в повсякденне життя й функціонує в українській мові завдяки інтенсифікації англо-американського впливу, зокрема через ЗМІ, рекламу. Аналіз новітніх запозичень з англійської мови в українську може бути повноцінним лише за умови укладення якомога повнішого реєстру шляхом обстеження усіх доступних  джерел фіксації одиниць, що надходять письмовим і усним шляхом в українську мову впродовж досліджуваного періоду, а саме,  суцільної вибірки з визначених словників іншомовних слів, а також матеріалів періодики та телепередач останнього десятиріччя.

           Досліджуючи взагалі процеси запозичання у різних сферах, у рамках даного повідомлення обмежимося лише однією галуззю - медициною. За нашими даними, серед зареєстрованих сучасних запозичень-англіцизмів, номінації, віднесені до медицини, складають лише 2,5 %. Це нечисленні запозичення,  переважно детермінологізовані завдяки їх популяризації ЗМІ  або рекламою - назви видів медичного обстеження, лікування (моніторинг/моніторування,  скринінг, мас-скринінг, арт-терапія, шунтування, румінг-ін, лонгіт'юд), назви осіб, пов'язаних із медициною (хілер, парамедик), предмети, речовини, заклади та поняття, пов'язані з лікуванням (тест-система, шунт, силікон, трансген, хоспіс).

Деякі лексико-семантичні варіанти з'явилися в українській мові впродовж аналізованого періоду як нові значення в існуючих лексемах або як омоніми до них.Так, назва шунт (від англ. shunt - відгалуження) існувала в українській мові й була зафіксована в Словниках за ред. О.С.Мельничука [2; 3] в значенні "електричний провідник (або магнітопровід), що його приєднують паралельно електричному або магнітному колу для відгалуження частини електричного струму або магнітного потоку" [3, c.938]. За останні ж десятиріччя у зв'язку з популяризацією методу лікування шунтування, в якому використовується технічне пристосування шунт, термін шунт був детермінологізований і як новий лексико-семантичний варіант включений до Словника 2000 р. [4]: "шунт - ... 2. Мед. Штучний канал, по якому спрямовують потік крові в обхід ураженої ділянки судини" [4, c.660].

Найменування силікон існувало в українській мові як запозичене з латинської і було лексикографічно зафіксоване як: "силікон (від лат. silex - кремінь) - синтетична кремнійорганічна сполука; надає гідрофобності тканинам, будівельним матеріалам тощо" [3, c.612]. В англійську мову назва silicon також була запозичена з латинської на позначення "простої речовини, яка не є металом та існує в природному стані  у великих кількостях у поєднанні з іншими металами, мінералами тощо" [ 5, c.1337]. Хронологічно пізніше, після винайдення іншої речовини для її позначення в англійській мові була утворена подібна до першої, але не тотожна їй у написанні та звучанні назва silicone зі значенням: "одна з групи хімічних речовин, які не змінюються під впливом тепла чи холоду і застосовується при виробництві гуми, каучуків тощо" [ 5, c.1337]. Також до словника внесено словосполучення silicone implant (силіконовий імплантант" зі значенням "шматок силікону, вміщений у середину тіла, зокрема в жіночі груди, щоб зробити їх більшими" [ 5, c.1337]. Згодом, пізніше, із популяризацією та рекламуванням методу силіконової імплантації назва "силікон" потрапила з англійської в українську мову як транслітерація назви, запозиченої раніше з іншим значенням "кремнійорганічна сполука".  Отже, сформовано два лексико-семантичних варіанти різного походження: перший - безпосередньо з латинської мови, другий - через посередництво англійської мови.

Таким чином, медичні назви складають незначну але специфічну групу запозичень-англіцизмів. Деякі лексеми (близько 30%) аналізованої тематики потрапили в українську мову  за посередництвом англійської мови, в якій було створено номінації на базі інтернаціональних латинських або грецьких морфем. Формування глобального інформаційного простору, тенденція до світової інтеграції життя країни стимулюють появу нових концептів, які потребують відповідних експонентів. Міжмовні контакти сприяють розширенню словникового складу, зокрема й сучасної української мови.

Література:

1. Українська мова. Енциклопедія. - К.: Укр. енцикл. ім. М.П. Бажана, 2000. - 752 с.

2. Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. - К.: УРЕ, 1977.- 776с.

3. Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. - Вид.   2-е, випр. і доп. - К.: УРЕ, 1985. - 966 с.

4. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута.-  К.: Наук. думка, 2000.-680 с. 5.Longman dictionary of contemporary English. - Longman Group Ltd.- 1668 p.

 

e-mail: kaf.im3@mail.ru     (для  доц. Попової Н.О.)


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>