XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Петрук В.М. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ НА ШЛЯХУ ЕВРОІНТЕГРАЦІЇ.

Рубрика: Право

Соціальний напрям є сьогодні одним з прерогативних напрямів розвитку в Україні, що передбачає забезпечення соціальної безпеки громадян, створення умов для повної реалізації їх права на працю, достатній життєвий рівень, зняття і пом"якшення соціальних суперечностей шляхом гуманної і справедливої політики. Так, В. Хропанюк  зазначає, що соціальна функція держави " покликана забезпечити соціальну захищеність особи, нормальні умови життя для всіх членів суспільства незалежно від їх безпосередньої участі у виробництві благ" (1, 15).

     Україна має можливість запозичити міжнародний досвід у сфері гарантування права на соціальне забезпечення як одного з природних прав людини, яке визнане світовим співавторством і одержало закріплення у міжнародно - правових актах (

Загальна декларація прав людини (ООН - 1948 р.), Міжнародний пакт про економічні,соціальні та культурні права (ООН - 1966 р.), Європейська соціальна хартія (Рада Європи, Страсбург - 1996 р.) та ряд інших.

          При вирішенні питань задоволення соціальних прав громадян виникають додаткові проблеми, обумовлені неоднозначністю застосування наукових термінів "соціальний захист ", "соціальне забезпечення", "соціальна допомога". Вони потребують свого чіткого визначення для здійснення соціальної функції держави із соціально орієнтованою ринковою економікою, вирішення конкретних практичних завдань і прийняття Соціального кодексу України (3,52).

     О.Скрипнюк наголошує, що "соціальна держава -це насамперед структурний результат діалектичної взаємодії правової держави ,ринкової економіки та демократичної влади, в якій останні набувають нових змістовних ознак " (4,42).

     Тематика взаємної відповідальності держави і особи актуальна тим , що фіксує загальносвітову тенденцію зростання ролі соціальної функції держави. У вирішенні  питання  соціального захисту громадян визначальна роль належить саме їй, оскільки вона покликана "...усунути або пом"якшити  можливу соціальну напругу в суспільстві, за можливістю поліпшувати соціальне становище людей, розвивати освіту, культуру , охорону здоров"я (5 ,149)","...Брати на себе функцію соціального захисту прав людини, регулювати розподільчі відносини , фінансувати соціальні програми  "(2, 6 ).

     Важливе значення  процес оптимального співвідношення економічної ефективності і соціальної спрямованості набуває у зв"язку з вирішенням проблеми законодавчого забезпечення та правового регулювання приватизації і роздержавлення державного майна.

      Особливе місце у сфері оптимізації податкової політики посідає визначення базових концептуальних положень : узгодженості соціальної справедливості та економічної діяльності  в сфері податкового законодавства, що дозволить оптимально збалансувати особисті й групові інтереси платників податків, забезпечити як власні інтереси , так і держави.

      Таким чином  підсумовуючи викладене вище , сьогодні в Україні має акцентуватись увага саме на державно-правовому аспекті соціальної спрямованості, який відповідає глибинним економічно-соціальним перетворенням, соціально-політичній орієнтації держави - України на шляху вступу в  Європейський Союз.

Література :

     1.Хропанюк В.Н. Теория государства и права /Под ред.В.Г.Стрекозова - 2-е изд.доп. и пере раб.- М.,1996.- 378 с.

      2.Бабкин В.Д.Соціальна держава та захист прав людини //Правова держава.-1998.Вип.9.-с.3-11.

      3.Сокуренко В.В. Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави. Дис. канд. юрид. наук - К.,2002.-189 с.

      4.Скрипнюк О.В.Соціальна, правова держава в Україні : проблеми теорії і практики.- К.,2000- 599 с.

      5.Теория государства и права - М.,1999.-649 с.


Один комментарий к “Петрук В.М. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ НА ШЛЯХУ ЕВРОІНТЕГРАЦІЇ.”

  1. Дмитрий:

    право - это необходимый инструмент нормальной жизни каждого человека.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>