XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Підмогильний О.О. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В СИСТЕМІ ОРГАНІВ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ СФЕРИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

Підмогильний О.О.,

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

  РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В СИСТЕМІ ОРГАНІВ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ СФЕРИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

Указом Президента України „Про Державне казначейство України" від 27 квітня 1995 року № 335 (зі змінами) [1], з метою забезпечення ефективного управління коштами державного бюджету України, підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у державному бюджеті України було створено Державне казначейство України при Міністерстві фінансів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року № 1232 було затверджено Положення про Державне казначейство України (далі по тексту - ДКУ).

Державне казначейство України є урядовим органом державного управління, що діє у складі Міністерства фінансів України, йому підпорядковується та є учасником системи електронних платежів Національного банку.

Відповідно, казначейська система України має трирівневу структуру i складається з:

а) Державного казначейства України, яке розташовується у столиці держави i представляє його центральний рівень;

б) Головних управлінь Державного казначейства обласного значення, розміщених таким чином: Головне управління - в Автономній Республіці Крим; 2 Головних управління - у містах Києві та Севастополі; 24 Головних управління функціонують в областях.

в) районних (міських, районних у містах) управлінь (відділень) Державного казначейства, які налічують 633 одиниці, зосереджених у найважливіших місцевих адміністративних центрах.

Основними завданнями ДКУ є: забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів на основі  ведення єдиного казначейського рахунка (розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів; контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів за цими зобов'язаннями; в межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства; ведення бухгалтерського обліку і складення звітності про виконання державного та місцевих бюджетів); управління наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються; визначення механізму казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, установлення єдиних правил бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів, визначення порядку і строків подання звітів про виконання кошторисів державних цільових фондів.

Статтею 7 Закону України „Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 № 2289-VІ (зі змінами) [2] встановлено, що державне регулювання та контроль у сфері закупівель здійснюють Уповноважений орган - міністерство економічного розвитку і торгівлі України та інші органи відповідно до їх компетенції.

При цьому, частиною 4 цієї ж статті визначено, що ДКУ має наступні повноваження:

- до здійснення оплати за договорами про закупівлю перевіряє наявність та відповідність укладеного договору про закупівлю звіту про результати проведення процедури закупівлі та річному плану закупівель, правильність їх оформлення відповідно до законодавства, а також наявність оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника), оголошення про результати процедури закупівлі, що були опубліковані в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та відповідних міжнародних виданнях у випадках, передбачених цим Законом;

- вживає заходів з недопущення здійснення платежів з рахунку замовника згідно з узятим фінансовим зобов'язанням за договором про закупівлю у випадках: відсутності або невідповідності встановленим законодавством вимогам необхідних документів, передбачених цим Законом; відміни процедури закупівлі; набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними; на період призупинення процедури закупівлі; наявності відповідного рішення органу оскарження - Антимонопольного комітету України; у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері закупівель повідомляє про такі випадки Уповноважений орган та орган оскарження.

Згідно наказу ДКУ від 14.09.2010 № 330 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів, які надаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на стадії реєстрації зобов'язань та оплати рахунків" (зі змінами) для реєстрації зобов'язань розпорядники та одержувачі бюджетних коштів повинні пред'явити до органів ДКУ оригінали або копії документів, що підтверджують проведення процедури закупівлі у разі, якщо очікувана вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує порогові показники вартості для закупівель товарів, робіт чи послуг, встановлених законодавством у сфері державних закупівель, а саме: річний план державних закупівель з додатком до нього; звіт про результати проведення процедури закупівлі; договір про закупівлю; лист-погодження уповноваженого органу щодо можливості застосування процедури закупівлі, яка потребує погодження; витяги опублікованих в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та відповідних міжнародних виданнях у випадках, встановлених законодавством у сфері державних закупівель: оголошення про проведення процедури закупівлі;
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів;
відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника);
оголошення про результати процедури закупівлі.

Статистичні дані свідчать про ефективність діяльності органів ДКУ у сфері державних закупівель. Так, на виконання статті 112 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення законності при реєстрації зобов'язань, фінансових зобов'язань та оформленні платіжних доручень, дотримання вимог Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, Порядків обслуговування державного та місцевих бюджетів за видатками при здійсненні попереднього та поточного контролю органами ДКУ лише у 2010 році за оперативними даними попереджено 41278 порушень бюджетного законодавства розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів на загальну суму 1852,9 млн. грн., в тому числі: при виконанні державного бюджету у процесі реєстрації зобов'язань та/або фінансових зобов'язань надано 5375 відмов на загальну суму 706,1 млн. грн., у прийнятті до виконання платіжних доручень - 6 448 відмов на 157,4 млн. грн.; при виконанні місцевих бюджетів у процесі реєстрації зобов'язань та/або фінансових зобов'язань оформлено 12645 відмов на загальну суму 760,2 млн. грн., у прийнятті до виконання платіжних доручень - 16810 відмов на 229,2 млн. гривень.

Разом з тим, у січні-травні 2011 року за оперативними даними органами ДКУ попереджено 7307 порушення бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів на загальну суму 1359,5 млн. грн., в тому числі: при виконанні державного бюджету у процесі взяття або реєстрації зобов'язань, фінансових зобов'язань надано 1401 відмову та попередження на загальну суму 262,6 млн. грн., у прийнятті до виконання платіжних доручень - 706 відмов та попереджень на 588,5 млн. грн.; при виконанні місцевих бюджетів у процесі взяття або реєстрації зобов'язань, фінансових зобов'язань оформлено 3880 попереджень та відмов на загальну суму 489,0 млн. грн., у прийнятті до виконання платіжних доручень - 1320 попереджень та відмов на 19,4 млн. гривень [3].

Отже, бюджетну систему та сферу державних закупівель вже не можна уявити без урядового органу виконавчої влади - Державного казначейства України, що має достатню кількість працівників, належне фінансування, достойні умови для роботи, дієву законодавчу базу, тощо.

Проте, є необхідність розширити перелік функцій органів ДКУ в сфері державних закупівель через надання повноважень щодо здійснення контролю (моніторингу) за цінами, за якими укладені договори про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Водночас, потрібно ввести автоматичну on-line систему, яка б надавала змогу фахівцю ДКУ не відриваючись від робочого процесу перевіряти чи відповідає вартість товару, що зазначена у договорі та платіжних документах граничному рівню цін, котрий не можна перевищувати. Позбавлення від паперового підтвердження рівня цін на товари, роботи та послуги також вивільнило б час та позбавило витрачання ресурсів на отримання цих документів бюджетних організацій для подальшого їх пред'явлення у органи ДКУ.

При правильному підході це не призведе до диктатури цін та обмеження ринкових відносин, а тільки привнесе в державний сектор економіки певний порядок, дозволить витрачати бюджетні кошти якомога ефективніше, закуповувати максимальну кількість потрібних, якісних та бажано вітчизняних предметів закупівлі.

 

Література•1.                Указ Президента України „Про Державне казначейство України" від 27.04.1995 № 335/95 // Фінанси України. - 1996. № 7.2. Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/.

3. Офіційний сайт Державного казначейства України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>