XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Піхтар І.П. АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ МЕГАПОЛІСУ

Піхтар І.П., аспірантка ,

Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

  АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ МЕГАПОЛІСУ

В системі управління житлово-комунального комплексу мегаполісу з єдиним центром відповідальності на чолі з держкорпорацією необхідно чітко розмежувати функції, що виконуються організаціями ЖКК мегаполісу і держкорпорації. При цьому пропонується створити єдину інформаційну базу системи управління ЖКК мегаполісу, що дозволить своєчасно слідкувати за станом житлового фонду та комунальних мереж мегаполісу, планувати обсяги необхідних фінансових вливань, відслідковувати обсяги бюджетних субсидій, котролювати якість послуг, що надаються ЖКК і на цій основі своєчасно приймати ефективні управлінські рішення.

Впровадження на практиці автоматизованої системи управління ЖКК мегаполісу дозволить:

а) На рівні держкорпорації з управління ЖКК мегаполісу:

- оперативно володіти об'єктивною інформацією про стан житлового фонду та комунальних мереж мегаполісу;

- планувати терміни та обсяги планово-попереджувального, поточного та капітального ремонтів житлового фонду та комунальних мереж мегаполісу;

- володіти даними про обсяги та структуру нарахувань по житлово-комунальним послугам (ЖКП), розміри платежів та заборгованостей, розрахунках за ЖКП;

- ефективно планувати інвестиції та бюджетне фінансування у розвиток ЖКК мегаполісу;

- вести „прозору бухгалтерію" завдяки єдиному, централізованому обліку нарахувань та оплати, що усуне розбіжності між організаціями ЖКК мегаполісу і споживачами послуг ЖКК;

- проводити порівняльний аналіз недостатнього постачання ЖКП;

- враховувати та прогнозувати наслідки змін тарифів, пільг, соціальних норм, а також і інших нормативно-правових актів;

- отримувати об'єктивні звіти, що показують всі наслідки запланованих змін.

б) На рівні організації житлово-комунального комплексу мегаполісу:

- організувати ефективну роботу з населенням, усунувши черги, шляхом впровадження „Служби одного вікна" (режим роботи, який являє собою порядок роботи з населенням, відповідно до якого організації ЖКК мегаполісу зобов'язані забезпечувати видачу запитуваних населенням документів на підставі заяви та документів, що мають відношення безпосередньо до споживача-заявника, а також здійснювати збір інших документів, отримувати узгодження, необхідні для видачі запитуваних населенням документів відповідно до регламенту тощо);

- здійснювати розрахунок житлово-комунальних платежів, централізований друк рахунків за надані ЖКП до оплати, що знизить експлуатаційні витрати; вести єдину базу рахунків [1, С. 10];

- враховувати інформацію з фактичного споживання ресурсів (прилади обліку в будинках та квартирах) і розрахунків мешканцями за ним;

- видавати всі затверджені довідки населенню відповідно до регламенту;

- контролювати правочинність дій тарифів та пільг, що дозволить оперативно коригувати нарахування за минулі періоди при застосуванні окремих  умов розрахунків;

- суттєве скорочення кількості помилок та неузгодженостей в даних завдяки єдиній інформаційній базі системи управління ЖКК мегаполісу в частині спільного функціонування, бухгалтера та паспортного столу;

- враховувати пільги адресно, дозволяючи контролювати всі пільги, що надаються громадянину-споживачу ЖКП;

- формувати необхідні звіти в довільній формі.

У цілому; запропонована схема функціонування, автоматизованої системи управління ЖКК мегаполісу дозволить підвищити ефективність наступних процесів [2, С. 88]:

- оперативний моніторинг інформації про стан та експлуатацію житлового фонду та комунальних мереж;

- своєчасність планування та здійснення необхідних видів ремонту житлового фонду та комунальних мереж;

- планування обсягу необхідних інвестицій;

- реєстрація та облік руху населення на підвідомчій території;

- нарахування, збір та облік платежів за послуги ЖКК, що надаються квартиронаймачами і власниками житла;

- облік субсидій та пільг;

- видача довідок населенню;

- обмін інформацією, як між підрозділами організацій ЖКК мегаполісу, так і з держкорпорацією з управління мегаполісом;

- підготовка аналітичної інформації, отримання форм звітності та різних документів, що характеризують ЖКК мегаполісу, стан розрахунків за ЖКП, обсяг отриманих субсидій за стандартною та довільною формою.

Література:

•1.  Шейкин А.В. Социальные аспекты реформирования жилищно-коммунальной сферы // Жилищно-коммунальное хозяйство. - 1999. - № 1.- С. 8 - 13.

•2.  Адамов Б.І. Удосконалення управління комунальними структурами міст. - К.: Вид-во КНЕУ,2004. - 231 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>