XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пінчковська Н. Г. ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО І ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Пінчковська Н. Г., аспірант

Уманський національний університет садівництва

ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО І ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Останніми роками глобальні проблеми людства, включаючи екологічну і продовольчу, набули особливого значення і опинилися в центрі уваги світової громадськості. Велика увага приділяється, зокрема, проблемам глобального потепління, збереження довкілля і забезпечення населення Землі якісним продовольством. У системі міжнародних організацій, на регіональному і локальному рівнях приймаються різні рішення і проекти зниження небезпеки, загрозливої усьому людству; вивчаються ті досягнення науки і практики, які можуть виявитися корисними для вирішення або пом'якшення виникаючих проблем. В зв'язку з цим, заслуговує на розгляд такий напрям в розвитку світового сільського господарства, який став відомим як органічне землеробство.

Згідно зі світовими стандартами, органічним вважається землеробство, в якому не використовуються синтетичні хімікати, яке передбачає мінімальну оранку грунту і не застосовує генетично модифікованих організмів.

Принципи органічного землеробства прості: обробка землі за допомогою поверхневого культивування на глибину не більше 5 см при повній відсутності хімічних добрив, пестицидів і синтетичних ліків. Для боротьби з шкідниками і захисту рослин від хвороб застосовуються лише натуральні засоби, приміром, витягу з часнику, а добрива використовуються тільки органічні. Ця технологія для України не нова завдяки проведенню з 1976 р. на базі колишнього колгоспу ім. Орджонікідзе (нині - ЧП "Агроекологія") полтавського експерименту по прискореній розробці і впровадженню грунтозахисної системи землеробства. Така технологія дозволяє вирощувати якіснішу, смачнішу і кориснішу продукцію, і не шкодить довкіллю.

За даними IFOAM (Міжнародній федерації органічного сільського господарства), в Україні на початку 2004 року налічувалося 69 сертифікованих органічних господарств, а площа сільськогосподарських угідь під органічним виробництвом дорівнювала 239,5 тыс.га, проте ці показники дуже малі в порівнянні з країнами Європи [1].

В Україні спад сільськогосподарського виробництва і стрімке зменшення закупівель господарствами хімічних засобів захисту і мінеральних добрив посприяли тому, що ми маємо великі території відносно чистої землі. Україна  своїм природно-кліматичним і ресурсним потенціалом повинна  зайняти одне з провідних місць серед виробників сільськогосподарської органічної продукції і реалізації її на експорт, а також для постачання її на внутрішній ринок. В той же час органічне сільське господарство сприятиме вирішенню ряду актуальних проблем, які існують в аграрному виробництві України і її сільських районах. Експертні оцінки земель в Україні показують наявність у нас досить великої кількості сільгоспугідь, які підходять для використання в органічному виробництві. За даними доктора сільськогосподарських наук Миколи Шикулы, в країні є близько восьми мільйонів гектарів екологічно чистих чорноземних земель. Ці землі охоплюють чотири великі масиви і включають Північно-полтавський, Північно-східно-луганський, Вінницько-прикарпатський і Південно-подільський регіони України.

Головне завдання органічного землеробства - збереження довкілля і підвищення родючості грунту. В цілому органічне землеробство дозволить вирішувати завдання на екологічному, агротехнічному, мікро- і макроекономічному рівнях.

У екологічному плані це означає, що органічне сільське господарство здатне виробляти і використовувати нові технології, які б не порушували природного функціонування природного середовища і створює умови для нормального функціонування усіх форм власності і господарювання.

У мікроекономічному плані - це здатність сільської економіки без збитку для національної економіки перейти з одного способу виробництва на інший. Зокрема, з "витратної" - і ресурсоємної економіки, на ресурсозберігаючу економіку, на новий спосіб ведення землеробства, як економічно-вигідний.

У агротехнічному плані - це можливості аграрного виробництва підтримувати родючість грунту на належному рівні протягом тривалого періоду часу обробітку сільськогосподарських культур.

У макроекономічному плані - здатність усього сільського господарства на забезпечення населення повноцінним харчуванням, створення бази продовольчої безпеки, розширення її позиції на світових аграрних ринках екологічної чистої продукції.

Найсильнішою рисою органічного землеробства - це його опора на незалежність від виробників хімікатів і доступні на локальному рівні засобу виробництва. Можливо, ви подумаєте що, по суті, система екологічно чистого землеробства означає повернення до старовинних методів, якими наші предки користувалися споконвіку, коли ніякої хімічної промисловості ще не було. І багато в чому це правда. Органічне землеробство базується саме на цих старовинних принципах, але воно значно вдосконалене сучасними дослідженнями і новими методиками.

Органічні системи землеробства стануть більше прибутковими за рахунок застосування інноваційної біотехнології, внаслідок чого знижуються виробничі витрати, зменшується доля відходів, збільшуються урожаї, прискорюється інтенсивність зростання рослин, їх посухостійкість. В сукупності це вплине на зниження собівартості продукції, внаслідок чого збільшиться попит і прибутки виробників. Подальший розвиток органічного сільського господарства сприятиме створенню додаткових робочих місць в сільській місцевості і нових перспектив для малих фермерських господарств, життєздатності сільських громад і інші соціальні переваги, які є надзвичайно важливими для України.

Література:

•1. Кисіль В.І. Біологічне землеробство в Україні: проблеми і перспективи / В.І. Кисіль - Харьків: Штрих, 2000. - 161с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>