XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Плахотський О.В. МЕТОДИ І ФОРМИ РОБОТИ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВУ В ШКОЛІ

Плахотський Олександр Віталійович

Слов'янський державний педагогічний університет

МЕТОДИ  І ФОРМИ РОБОТИ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВУ В ШКОЛІ

Соціальна криза, яка переживає країна, ініціює процес вдосконалення системи освіти, пошуку нових ідеалів, ціннісних систем і етично-світоглядних орієнтирів.  Нова соціально-економічна і ідеологічна ситуація висуває нові вимоги до вирішення проблеми естетичної освіти і виховання молодого покоління, підготовки його до сприйняття прекрасного в навколишньому світі, формуванню естетичної культури, на розвиток особистості дитини. У контексті сучасних цілей шкільної освіти круг традиційних завдань образотворчого мистецтва як окремого предмету представляється не об'єктивно вузьким. З одного боку, не заперечується важливість образотворчого мистецтва в естетичному вихованні як провідної задачі [1].

В той же час у багатьох виникають сумніви  в корисності подальшого використання знань по образотворчому мистецтву і умінь, у тривалості дії корисних придбаних навиків, в можливості їх практичного вживання. З'являються нові підходи до вивчення образотворчої діяльності, які розширюють завдання вчення, орієнтуючи на проблемні моменти сучасності. У контексті змін, що відбуваються, в системі освіти, істотного корегування і дослідження потребує весь процес вчення і естетичного виховання підростаючого покоління. Виникає серйозна потреба у вдосконаленні методів викладання, підвищення рівня вчителів образотворчого мистецтва [2].

Підвищення рівня підготовки вчителів, що викладають предмети естетичного циклу, зокрема  образотворче мистецтво, - одна з найважливіших задач. Необхідно постійно розширювати підготовку вчителів.

    Саме вчитель образотворчого мистецтва вирішує в школі цілий ряд задач, пов'язаних з естетичними  можливостями мистецтва, забезпечуючи тим самим  цілеспрямоване формування в учнів  творчих здібностей, які, у кінцевому результаті виступають обов'язковою умовою успішного здійснення будь-якого виду діяльності. В зв'язку з цим постає питання  про підготовку такого вчителя, який би  мав повний обсяг знань з теорії й історії мистецтв, володів  уміннями і навичками професійної роботи [4].

Останнім часом серед вчителів образотворчого мистецтва в школі все частіше стає помітним метод роботи протилежний класичному геометральному, метод натуральний. Педагог робить ухил на творче бачення того, що малює. Частенько педагог «відходить» при навчанні у бік творчого пошуку. Приділяє більше увагу пошуку кольору, композиції, лінії, мазка. Вчитель використовує більшою мірою активно-творчі методи, витікаючи із закономірностей мистецтва. Без виключення можна сказати, що в цьому методі роботи є багато позитивних сторін. Натуральний метод вчення наближує учня до життя, до природи. Передає свої враження про навколишній світ. При навчанні натурального методу малюванню приділяється увага психології дитячої творчості.

Таким чином намагаючись розкрити внутрішній світ учня. Так, це теж одні з основних позицій у вченні. Але залишати без уваги форми предметів, конструкції теж не можна. Не треба забувати про вдосконалення учбового процесу, розробки і впровадження в практику вчення нових прийомів і методів не повинні шкодити старим, перевіреним методам роботи. Таким є геометральний метод. Це основа образотворчої грамоти. Цей метод вважається більш прогресивним. Учень до роботи підходить більш свідоміше, аналізуючи весь процес роботи над малюнком  [5].

У концепції модернізації освіти загальноосвітня школа виступає як базова ланка, орієнтована на розвиток особи дитяти. А це майбутні робітники, майстри, техніки і інженери, архітектори, конструктора і дизайнери і так далі Вибираючи собі професію, коли закінчив школу, учень відчуватиме себе впевненішим в роботі, вченні, якщо у нього добре розвинена просторова уява і він графічно грамотний, що дуже важливо в сучасному світі [6].

Отже, конструктивний аналіз форми предметів і перспективна побудова зображення на плоскості важлива ланка у вченні. В цьому випадку провідне значення в процесі малювання, мають правила і прийоми малювання з натури.

Будова і форма предмету спирається на систематичний розвиток здібностей спостерігати, аналізувати, запам'ятовувати характерне в предметах. Дуже важливе прагнення до розуміння форми, до розвитку просторового мислення. Необхідно на заняттях привчати дітей до правильної думки про форму предметів. Навчити дітей уважно розглядати і аналізувати форму предметів. Заняття необхідно починати з вивчення простих геометричних форм або їх груп. Головні вимоги конструктивного малюнка мимоволі розвивають зорову пам'ять і уявлення про форму, її будову, статики і динаміку руху, відкривають закономірності освітлення і розподілу світлотіні на формі і в просторі, підводять до розуміння видів зображення [3].

Таким чином, ми бачимо на практиці, що вчителі у пошуку нових форм роботи вирушають від напрацьованих методів, руйнуючи основний стрижень художньо-просторового мислення учня. Потрібно відмітити, що і учбові заклади готують фахівців, також беруть ухил у бік натурального методу роботи. В результаті втрачаються теоретичні і практичні навики у формуванні об'ємно-просторового мислення, необхідного в практичній діяльності. Логіка геометрального малюнка будується на логіці мислення, заставляє свідомість моделювати дійсність, виробляти навики, що координують роботу ока, мозку, руки.

Література:

•1.  Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. - М., 1981.

•2.  Костерин Н.Р. Учебное рисование. - Киев, 1998.

•3.  Кузин  В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе. - М: Агар, 1988.

•4.  Неменский Б.М., Концепция художественного образования как фундамента системы эстетического равития учащихся в школе. - М., 1992.

•5.  Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. - М., 2000.

•6.  Сокольникова Н. М. Методика преподавания изобразительного искусства. - М., 2004.

e-mail:   art_a@land.ru

artaplaneta@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>