XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Плиско О.О., Бєляєва К.В. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

Плиско О.О., науковий керівник: ст. викладач Бєляєва К.В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

Разом із бурхливим розвитком ринкових відносин, переходом майна та засобів виробництва з державної і комунальної власності до приватних осіб, розвитком малого та середнього підприємництва підвищується й ділова активність населення. Життя стає неможливим без такої незамінної речі, як автомобіль. В наш час автомобіль вже не виступає предметом розкоші. Без індивідуального засобу пересування важко обійтись, тож кількість машин на вітчизняних дорогах дедалі збільшується. Проте, автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки. Сьогодні для більшості автовласників страхування цивільної відповідальності стає найважливішим інструментом захисту від будь-яких ризиків, пов'язаних із використанням автотранспортного засобу. Саме тут і виникає необхідність впровадження правових механізмів, одним з яких є страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.

Об'єктом дослідження роботи є економічні відносини між страхувальником і страховиком, що виникають у процесі страхування ризиків, пов`язаних з володінням і експлуатацією транспортних засобів.

Мета роботи полягає у дослідженні сучасних тенденцій розвитку страхування відповідальності власників транспортних засобів перед третіми особами в Україні.

У нашій державі відносини у сфері страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів регулюються законом України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів» від 22.09.2005 року.

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів має на меті забезпечити відшкодування збитків, завданих дорожньо-транспортною пригодою. [1]

Вітчизняне автострахування становить 25% у структурі валових страхових премій за 9 місяців 2010 року. В загальному обсязі страхових виплат питома вага даного страхування складає майже половину (47%) порівняно з іншими видами страхування за аналогічний період. Це свідчить про поширення цього напряму на вітчизняному страховому ринку. Незважаючи на це, все ще існують негативні моменти у відносинах між страхувальниками та страховиками з приводу здійснення даного різновиду страхування [3].

До основних проблем, що перешкоджають розвитку «автоцивілки» в Україні слід віднести наступні:        

- головним завданням вітчизняних страховиків є отримання надприбутку, шляхом нехтування інтересів страхувальників, відшкодування збитку від аварії здійснюється в межах ліміту;

- масове порушення правил дорожнього руху громадян, що призводить до великої кількості дорожньо-транспортних пригод (за даними статистики в Україні смертність на дорогах  має високий відсоток);

- незадовільний стан доріг в Україні;

- неплатоспроможність населення, яка пов'язана зі світовою економічною кризою в умовах якої населення більшу частину своїх доходів вимушене витрачати на харчування та негайні потреби.

Для вирішення поставлених проблем буде доцільним інвестування страховиками коштів у будівництво нових та сучасних автобанів, що дасть змогу зменшити кількість великих дорожньо-транспортних пригод і, як наслідок, отримання прибутку.

Є необхідним також впровадження превентивних заходів щодо виховання населення через засоби масової інформації, створення позитивного іміджу водія, який не порушує правила дорожнього руху, суттєве зменшення страхових тарифів для водіїв, які не потрапляли в дорожньо-транспортні пригоди.

Можливою є заміна обов'язкової безумовної франшизи умовною, при цьому прив'язати розмір франшизи до кількості дорожньо-транспортних пригод, в які потрапляв страхувальник

В цілому запровадити новітні технології закордонного досвіду для забезпечення страховиків від шахрайства шляхом введення системи супутникової навігації на застраховані машини. Суть якої полягає у тому, що автомобіль сам пересилає в комп'ютер страховика інформацію, необхідну для розрахунку страхового тарифу (частота експлуатації автомобіля, се середня та максимальна швидкість, якість доріг по яких здійснюються поїздки) [2].

Таким чином питання розвитку страхового ринку України та страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів включно, обумовлює необхідність розробки державної політики ефективного розвитку страхування у поєднанні з загальнонаціональними економічними пріоритетами. Аналіз сучасного стану, тенденцій і проблем розвитку вітчизняного страхового ринку свідчить про численні недоліки, притаманні функціонуванню як окремих страхових компаній, так і всієї системи страхування.

Література:

•1. Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 29.05.2005 р. № 2902-IV [Електронний ресурс] URL: http://zakon.rada.gov.ua/

•2.  Никифорак В.М. Сучасний стан ОСЦВВТЗ // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2008. - №478 [Електронний ресурс] URL: http://lawreview.chnu.edu.ua/article.php?>http://lawreview.chnu.edu.ua/article.php?lang=ua&visnuk=38&article=860

 

e-mail: pliskoea@meta.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>