XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Побережний А.С. СТАНОВЛЕННЯ І ЗМІНА ЛІДЕРА У МОЛОДІЖНІЙ СУБКУЛЬТУРІ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

магістрант факультету соціології і права Побережний А.С.

Національного технічного університету України «КПІ»

СТАНОВЛЕННЯ І ЗМІНА ЛІДЕРА У МОЛОДІЖНІЙ СУБКУЛЬТУРІ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

              У часи перебудови в Україні несподівано виявився широкий спектр молодіжних субкультур, які себе або раніше не маніфестували, або були у підпіллі, а тепер легалізувалися, стали предметом уваги засобів масової інформації, створили цільовий ринок для комерційних угруповань. Однією з актуальних проблем виступає здатність до лідерства індивіда в молодіжній субкультурі, реалізація на практиці певних управлінських умінь, методів і прийомів лідера молодіжної субкультури.  Які ж якості і риси лідера молодіжної субкультури, що досягає успіху? Спробуємо поділити їх на психологічні, інтелектуальні та соціальні[1].

             Психологічні: прагнення до лідерства, здатність до керівництва; сильні вольові якості; готовність до розумного ризику; прагнення до успіху; здатність до домінування в екстремальних умовах; самодостатність; прогностичний тип мислення; стійкість проти стресу.

        Інтелектуальні: прагнення до постійного самовдосконалення; схильність до сприйняття нових ідей, панорамність мислення (системність, комплексність); мистецтво швидко опрацьовувати інформацію і на цій основі приймати рішення; здатність до самоаналізу.

          Соціальні: адаптабельність до нових умов; схильність керуватися принципами соціальної справедливості; уміння брати на себе відповідальність; мистецтво попереджувати і розв'язувати конфлікти, виступати в ролі посередника.

     Існує кілька варіантів зміни лідера[2] у молодіжній субкультурі:

а)   дискредитація лідера в очах групи, коли він втрачає харизму і ореол «зосередження групових норм і цінностей ».

б) зниження авторитету лідера. Зниження авторитету може статися при невідповідності лідера якої-небудь значущої групової норми (або цінності).

в)   кандидат у лідери повинен бути керований і мати достатній авторитет у своїй групі;

г) витісненню лідера сприяє також зміна схеми внутрішньо групової комунікації. Мається на увазі те, що член групи, через якого проходять внутрішньо групові комунікаційні канали,  різко підвищує свій статус в ієрархії групи;

д)  становище групи в незвичних для неї умовах, коли старий лідер вже не здатний впоратися з новими, більш складними завданнями, внаслідок чого висувається новий лідер. 

          Спробуємо визначити соціально-психологічні умови становлення лідера в молодіжній субкультурі:

1.        Лідер не висувається групою на відповідний пост, а спонтанно займає лідерську позицію з відкритої або прихованої згоди групи.   

2.      Лідер  висувається на відповідну роль в умовах, достатньо значущих для життєдіяльності групи.

3.   Лідером може стати член групи, з особистістю якого асоціюється специфічна система групових норм і цінностей. Звідси випливає наявність «динаміки лідерства[3, 189]». Причиною зміни лідера, зазвичай, виявляється його невідповідність вимогам, нормам, цілям і завданням групи. 

Література:

1. Коссов Б.Б. Типологические особенности стиля деятельности руководителей разной эффективности // Вопр. Психологии. - 1983. - № 5. - С.126-130.

2. Щокін Г.В. Практична психологія менеджменту: Наук.-практ.посібник. - К.: Україна, 1994. - 399 с.

3.Неформальные молодежные сообщества Санкт-Петербурга: теория, практика, методы профилактики экстремизма/ Под ред. Козлова А.А. - СПб.:2008.- 206 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>