XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Подоляка О.Б., Пасько В.В. ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕГБІ

Подоляка О.Б., Пасько В.В.

Харківська державна академія фізичної культури

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕГБІ

Процес удосконалення підготовленості спортсменів тісно пов'язаний із пошуком найбільш ефективних шляхів організації навчально-тренувального процесу. Одним із перспективних напрямків вирішення цієї проблеми є розробка та впровадження комп'ютерних технологій під час навчально-тренувальних занять, що базуються на сучасних досягненнях обчислювальної техніки. Це пов'язано, насамперед, з розвитком інноваційних технологій, що сприяють необхідності змін в організації навчально-тренувального процесу.

Представники федерації зазначають, що методичних розробок та матеріалів для проведення навчально-тренувальних занять з регбіліг досить мало або взагалі немає, тому тренери користуються пошуком інформації в Internet з таких видів навчально-тренувальної підготовки, як технічна, тактична та фізична підготовка. Більшість тренерів та суддів вважає, що для досягнення високих результатів в даному виді спорту необхідне доведення різних напрямків підготовки до досконалості. Навчальна комп'ютерна програма, на думку представників федерації, могла б допомогти в досягненні цієї мети. При тісному спілкуванні Федерації з Харківською державною академією фізичної культури розробляється уніфікована програма «Регбі-13».

У своєму арсеналі регбі має багато силових прийомів, які полягають у контактній взаємодії з партнерами та протиборстві з суперниками, і в той же час є достатньо інтелектуальною, у зв'язку з тим, що в ній використовується значна кількість технічних елементів і тактичних прийомів. Стає очевидним, що подальше підвищення результатів можливе завдяки вдосконаленню процесу техніко-тактичної  та фізичної підготовки.

Тому наші дослідження спрямовані на розробку навчальної комп'ютерної програми «Регбі-13», яка буде наповнена різноманітними тактичними схемами, відеороликами, технічними прийомами, правилами гри, начальною підготовкою, що в кінцевому результаті повинно привести до зростання спортивних результатів у регбіліг. Програма розробляється за допомогою текстового редактора HTML - EditPlus Text Editor, може бути розміщена на будь-якому сайті Internet і застосована для роботи з програмою в on-line.

При застосуванні програми на практиці Федерацією регбіліг України в обласних осередках, дитячо-юнацьких спортивних школах м. Харкова та Донецька, командах з регбіліг України, буде сприяти більш якісному та швидкому росту їх майстерності й рівню підготовки.

Література.

•1. Подоляка О.Б. Методические основы подготовки команд по регбі-7 в ВУЗах Украины / О.Б.Подоляка, А.А. Мартиросян // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях: сб. ст. электронная науч. конф., г. Харьков, 15 января 2005 года / под ред. Ермакова С.С. - Харьков: ХГАДИ, 2005. - С. 114-115.

•2. Подоляка О.Б. Основні складові системи модульного навчання і контролю базовим елементам регбі у вищому навчальному закладі / О.Б.Подоляка // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях: сб. ст. электронная науч. конф., г. Харьков, 7 февраля 2006 года / под ред. Ермакова С.С.- Харьков: ХГАДИ, 2006. - С. 114-118.

•3. Мартиросян А.А. Особенности технико-тактической подготовки квалифицированных регбистов / А.А. Мартиросян // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2003.- №6. - С.80-82.

•4. Мартиросян А.А. Скоростно-силовая подготовка квалифицированных регбистов в подготовительном периоде: дисс. на соискание ученой степени канд. наук з физ. восп. и спорта: спец. 24.00.01 «Олимпийский и профессиональный спорт» / А.А.Мартиросян., ХДАФК. - Харьков, 2006. - 197 с.

e-mail - podol@inbox.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>