XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Поліщук О.В. СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ МУЗИКИ

Поліщук  О.В.

Луцький педагогічний коледж

СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ МУЗИКИ

Урок музики - урок мистецтва. Музика -  визначає все що відбувається на заняттях: характер спілкування вчителя, методи, прийоми донесення музичного матеріалу, логіку організації заняття. Адже будується урок на основі закономірності самої музики. В ньому обов'язково є своя кульмінація, підхід до неї, заключення. І драматургія уроку може бути аналогічною музичним творам (мати риси тричастинності, рондо, варіації тощо). Тобто в цілому урок за змістом і по формі являє собою твір мистецтва.

На уроках повинна звучати музика, яка сприяє розвитку в учнів здорових музичних потреб і високого смаку. На уроці музики, як ніде інде, тісно співпрацюють почуття і думка, досягається єдність творчих прагнень вчителя і учнів. Вільна думка в судженнях і відповідях, творча активність і ініціатива учнів, задоволення від спільних занять виникає саме завдяки музиці.

Задум уроку націлений  враховувати сучасний стан культурних обставин в суспільстві, сьогоднішнє сприйняття життя учнів, адже те що сьогодні здається нецікавим вчителю музики, майже завжди буде неактуальним і для учнів. Готуючись до уроку, потрібно орієнтуватися і на самого себе. Найкраще, якщо задум уроку буде цікавим особисто вчителю, в світі його сьогоднішнього світосприйняття. І тоді знайомий і часто вживаний музичний матеріал буде розкритий по-новому.

Творчий задум вчителя реалізується перш за все у виборі методичних прийомів вивчення твору, засвоєння пісні, становлення музичних потреб учнів, їх  здібностей. Це головна ідея уроку. В процесі підготовки до уроку окреслюються інші його компоненти: повторення засвоєного матеріалу на минулих заняттях, закріплення твору в свідомості учнів, характер можливого домашнього завдання. В цей час відбувається підбір співочих вправ до конкретного хорового твору, пошук музичного матеріалу, на прикладі якого може бути передбачена можливість почути твір в різних викладах, постановка проблемних завдань.

Вчитель музики частіше за все має прагнення відмовлятися від трафаретних форм уроку, шукає для нього різні конфігурації побудови.

Пошук нових прийомів, не використаних раніше видів організації діяльності учнів, педагогічних засобів має перетворитися в учителя музики в самоціль.

Створюючи задум уроку, уявити собі основи його драматургії, формувати вчительське почуття - почуття часу. В залежності від ритму уроку вчитель-музикант підбирає темп і ритм мови, організує інші засоби педагогічного впливу.

Таким чином в концепцію уроку закладені наступні складові: музична тема уроку яка вивчається, та учбовий матеріал, завдяки якому відбувається його конкретне наповнення:

•-  художня, дидактична та виховна надзадача уроку;

•-  психологія навчально-музичного процесу, емоційно-пізнавальні можливості, музичні здібності учнів;

•-  творчі та виконавські здібності учнів;

•-  мистецтво педагогічного перевтілення.

Музично-педагогічна діяльність поєднує в собі педагогічну, хормейстерську, музикознавчу, музично-виконавську, дослідницьку роботу, засновану на вмінні самостійно узагальнювати і систематизувати отримані знання.

Художня діяльність займає в житті особливе значення, вона тісно пов'язана з творчістю. В роботі вчителя музики художня творчість проявляється в умінні цікаво, захоплено проводити урок музики та позаурочні заняття, яскраво, образно виконувати музичні твори.

Творчість вчителя обумовлена специфікою його діяльності, яка носить публічний характер, відбувається в певній аудиторії і потребує вміння керувати своїми почуттями та настроями.

Взагалі педагогічний процес пов'язаний з творчим пошуком, оскільки вчителю доводиться діяти в умовах різних педагогічних ситуацій, які змінюються. При цьому творчих процес набуває двобічного характеру: з однієї сторони, творчість вчителя, з другої - на основі застосованих стимулюючих методів виникає творча діяльність учнів. Творчий стан класу необхідно підтримувати і втілити його в загальне колективне прагнення вчителя і учнів. Відомо, що їх творча діяльність не може проявитися відразу і в  повній мірі, але вчитель поступово, крок за кроком залучає дітей до того, виробляючи потребу самостійності суджень та оцінок, пробуджує ініціативу і творчу фантазію.

Творча природа музичного мистецтва відкриває великі можливості для творчості вчителя музики. Адже вона проявляється не тільки в свідомості, але і в інтерпретації музичних творів на основі розуміння композиторського задуму, ідеї, художнього образу і змісту твору.  Вирішальну роль в  цьому відіграють: музично-слухова уява, інтелект музиканта, його музичний досвід, володіння засобами музичної виразності. При цьому потрібно підкреслити, що творча діяльність у сфері занять мистецтвом потребує від людини підвищеної емоційності, образності судження, багатства художніх асоціацій.

Література:

1.Апраксина О.А."Музыкальное воспитание в школе" М., 2000г.

2. Арчажникова Л.Г."Профессия - учитель музыки" М., 1984г.

3. Школяр Л.В., Красильникова М.С. "Теория  и методика музыкального образования детей".М., 1999г.

4. Школяр Л.В. "Музыкальное образование в школе" М., 2001 г.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>