XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пономаренко Л.О. КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ РЕГІОНУ

Пономаренко Л.О.

Черкаський державний технологічний університет

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ РЕГІОНУ

Житлово-комунальне господарство - це одна з важливих та пріоритетних галузей національної економіки, яка забезпечує життєдіяльність населених пунктів та суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у державі. Проте в житлово-комунальному комплексі накопичено багато проблем, що ставлять під загрозу можливість його сталого функціонування. Відсутність системних перетворень у цій сфері, недосконалість нормативно-правової бази та непослідовність у прийнятті рішень не дозволило досягти бажаного результату щодо створення фінансово-спроможних та ефективно працюючих у ринкових умовах підприємств житлово-комунального комплексу, які б надавали споживачам послуги необхідного рівня та якості. 

Одним з найважливіших кроків реформування житлово-комунального комплексу регіонів України має стати концепція управління житлово-комунальним комплексом регіону. Під час розробки проекту Концепції управління житлово-комунальним комплексом регіону враховані запропоновані методологічні принципи ефективного управління ЖКК регіону, а також цілі досліджуваного економічного комплексу й заходи для їхнього досягнення в умовах сучасних ринкових відносин. Положення Концепції засновані також на дослідженні теорії, виявленні основних тенденцій і особливостей становлення й розвитку ЖКК регіону, економічному аналізі сучасного стану й проблем управління ним, а також вивченні закордонного досвіду. Наукова значимість запропонованої Концепції зумовлена новою постановкою завдання управління сучасним житлово-комунального комплексу регіону у найбільш ефективних напрямках з мінімальними негативними наслідками як для громадян, так і для самого комплексу.

Виявлення місця й ролі житлово-комунального комплексу у системі економіки регіону і аналіз організаційно-економічних проблем управління ЖКК регіону, а також розробка методологічних принципів ефективного управління житлово-комунальним комплексом регіону дозволили обґрунтувати, що успішна реалізація пропонованої в роботі Концепції можлива з використанням методів програмно-цільового управління, до основних принципів якого відносяться:

- системність - розробка сукупності заходів, необхідних для реалізації програми (організаційно-економічних, законодавчих, політичних, адміністративних, технологічних і т.д.) у взаємозв'язку з концепцією розвитку країни в цілому;

- комплексність - мається на увазі, що розробка окремих пов'язаних між собою елементів програмної структури, що забезпечують досягнення більш індивідуальних цілей повинна здійснюватися відповідно до основної мети тієї або іншої програми;

- пріоритетність - віддається перевага пріоритетним завданням, виходячи із загальної концепції розвитку;

- цілеспрямованість - цільова спрямованість програм на забезпечення кінцевих результатів;

- погодженість - мова йде про погодженість державних і регіональних інтересів і завдань;

- забезпеченість - полягає в тому, що всі заходи, передбачені в програмі, повинні бути забезпечені різними видами необхідних для її реалізації ресурсів: фінансових, інформаційних, матеріальних, трудових;

- економічна безпека розроблювальних заходів;

- своєчасність досягнення необхідного кінцевого результату у встановлені цільовою програмою терміни.

Основною метою Концепції є забезпечення ефективного управління житлово-комунальним комплексом  регіону на основі використання принципів приватно-державного партнерства, розвитку підприємництва й створення ефективної системи відтворення житлового фонду й комунальних мереж, спрямованого на безперебійне функціонування систем життєзабезпечення населення, підвищення екологічної якості житлово-комунальних послуг в поєднанні з оптимізацією витрат і наданням соціального захисту населенню.

Література:

•1.  Лега Ю.Г. Вдосконалення управління житлово-комунальним комплексом України у сучасних умовах розвитку національної економіки. - Черкаси: ЧДТУ, 2003. - 217 с.

•2.  Стpокань Т.М. Регіональний розвиток житлово-комунального господарства України. - Черкаси: ЧДТУ, 2001. - 326 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>