XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Попова Ю.М. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Попова Ю.М.
Викладач Донецького державного університету управління

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Одним з механізмів забезпечення розвитку економіки української держави є управління місцевою економікою, яким безпосередньо в повній мірі володіє місцеве самоврядування. Саме на місцевому рівні найефективніше реалізується «наближення влади до народу», залучення громадян до управління державою і суспільством, розвиток ініціативи і самодіяльності населення, визначення перспектив соціально-економічного розвитку місцевої громади та території. Органи місцевого самоврядування, як провідники інституціоналізму повинні активно впливати на норми і правила поведінки суб'єктів економічної діяльності, тобто спрямовувати відбір необхідних інститутів самоврядування. Інституційна структура економіки будь-якої країни – це, перш за все, результат минулих дій держави і спонтанного еволюційного відбору найефективніших інститутів. Дослідження державної політики неминуче пов'язані з нормативними актами або оцінками заходів і інструментів, що використовуються при її реалізації. Нажаль, інтереси не усіх економічних агентів враховуються в інституціональній структурі, а особливо потребує уваги, на думку автора, державне регулювання етапів інституціоналізації місцевого самоврядування. З позиції інституціональної економіки трансформація економічних-інституціональних систем тісно пов'язана з процесом зміни правил та інституцій.
Тому логічно визначити історичні етапи розвитку нормативно-правових, тобто інституціональних, засад місцевого самоврядування. Розглянемо етапи інституціоналізації місцевого самоврядування за етапами, які виділила Т.Смирнова [3] та оформимо в рис. 1.

 

Етапи інституціоналізації

 

 

 

 

V

 

 

 

Рис. 1. Етапи інституціоналізації місцевого самоврядування періоду української незалежності
Розгляд етапів розвитку місцевого самоврядування та основних нормативно-законодавчих актів підтверджує, що процесу інституціоналізації місцевого самоврядування допомагає сучасна політика державного управління, стосовно підтримки курсу на євроїнтеграцію. Таким чином, процес формування інституціональних засад ефективного управління на містах та ефективного механізму здійснення влади на місті дозволяє прийти до найбільш оптимального поєднання самоуправління з його автономією, самостійністю та державним управлінням на місцевому рівні, що дозволяє посилити державні принципи в місцевому управлінні, забезпечити в діяльності органів місцевого самоврядування реалізацію та захист загальнонаціональних інтересів.
Література:
1. Конопкина Е., Радкевич С. САМОуправление?// Россия. - 2004. - 18 ноября, №896. - С.3.
2. Круш П.В., Кожемяченко О.О. Муніципальне управління. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 168с.
3. Смирнова Т.С. Правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: Навч. посіб. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2001. – 262с.
4. Феофанов К.А. Институциональные механизмы обеспечения безопасности цивилизационного развития России//Социально-гуманитарные знания. – 2006. - №4. – С.3-16.
E-mail: Yuli-p@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>