XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Позняк О. В. ЩОДО ПОШИРЕННЯ БАМІЇ В УКРАЇНІ (СЕЛЕКЦІЙНИЙ АСПЕКТ)

Позняк О.В.

Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва  НААН

ЩОДО ПОШИРЕННЯ БАМІЇ В УКРАЇНІ (СЕЛЕКЦІЙНИЙ АСПЕКТ)

Бамія, або гібіск їстівний (Hibiscus esculentus L. (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) - однорічна  делікатесна овочева рослина  із родини Мальвові (Malvaceae), яка поки що залишається мало поширеною в Україні. Плоди бамії (недозрілі 3-6 денні  зав'язі) - цінний  дієтичний  продукт, багатий на білкові речовини, аскорбінову кислоту (до 45 мг%), містить каротин і вітаміни групи В. Значний вміст слизових речовин в пло­дах робить їх незамінними в дієтичному харчуванні хворих на виразку шлунку та гастрит. Доведено, що споживання бамії сприяє відновленню виснажених сил орга­нізму. Зав'язі використовують в їжу у вареному, тушкованому, сма­женому вигляді [4]. Основною причиною недостатнього поширення виду у вітчизняному овочівництві є відсутність до недавнього часу сортів, придатних для вирощування в різних грунтово-кліматичних зонах [6]. На ДС «Маяк» ІОБ НААН науково-дослідна робота з цим видом проводиться з 1993 року [3]. Метою роботи було, зокрема, і  створення та освоєння у виробництво адаптованих до умов   вирощування в зонах Лісостепу і Полісся України конкурентоздатних сортів бамії. Селекційну роботу  проводили керуючись загальноприйнятими методиками і сучасними рекомендаціями з урахуванням ботаніко-біологічних особливостей культури [2, 7], оцінку створених сортів на відмінність, однорідність і стабільність - за власною методикою, затвердженою у Державній службі з охорони прав на сорти рослин [1].

Результати досліджень. На ДС «Маяк» ІОБ НААН України проведені комплексні дослідження бамії  щодо її інтродукції, селекції, вивчення елементів технології вирощування на товарні і насіннєві цілі [3, 5]. У результаті селекційної роботи створені перші (і єдині) вітчизняні сорти бамії - Сопілка і Діброва.

Сорт Сопілка відноситься до середньорослих - висота стебла 115-120 см, діаметр  2-2,5 см, діаметр рос­лини  50-60 см. Інтен­сивність антоціанового забарвлення стебла помірна. Форма листкової пластинки в нижній частині стебла - п'ятилопатева, у середній та у верхній - розсічена. Квітка 6,7-7,8 см в діаметрі, жовтого забарвлення помірного за інтенсивністю; пляма в основі віночка квітки середня за величиною і помірна за інтен­сивністю забарвлення (малинова). Зав'язь світло-зеленого за­барвлення без проявів антоціану, огрубіння настає при досягненні нею довжини близько 11 см. Плід у біологічній стиглості (на початку розтріскування по гранях) помірного зеленого забарвлення, зі слабким проявом антоціану,  кількість граней -  мала - 5-6. Довжина плоду середня - 18-21 см, діаметр - середній - 2,0-2,2 см. При вирощуванні на насіннєві цілі формується середня кількість плодів на рослині - 8-11 штук. Насіння оливкового забарвлення, середня кількість насінин в коробочці - 45-50 штук, маса 1000 насінин - 72-75 г.

Сорт Сопілка - середньостиглий, період від масових сходів до першого збору зав'язей стано­вить 58-68 діб, до дозрівання насіння - 118-125 діб. Товар­на урожайність зав'язей   2,5 т/га. Середня маса товарного плоду при регулярному збиранні 8 г. Сорт внесено до Державного реєстру сортів рослин у 2007 р.

Сорт Діброва відноситься до низькорослих: висота стебла 65-80 см, діаметр стебла  тонкий 1,5-1,9 см, діаметр рослини - 50-60 см. Антоціанове забарвлення на стеблі відсутнє. Форма листкової пластинки на нижній і середній частині стебла п'ятилопа­тева, у верхній - розсічена. Квітка діаметром 7,5-9 см, помірно­го за інтенсивністю жовтого забарвлення, пляма в основі квітки се­редня за величиною, темна за інтенсивністю забарвлення. Зав'язь темно-зеленого забарвлення, її огрубіння настає при досягненні довжини 9 см. Плід на початку біологічної стиглості темно-зеленого забарвлення,  без  проявів  антоціану,  має 7-9 граней. Довжина плоду  18-21 см, діаметр  2,6-3 см. При вирощуванні на насіннєві цілі на рослині формується 5-8 плодів. Насіння оливкового забарвлення, середня кількість насінин в коробочці  47-50 штук, маса 1000 насінин 66-70 г. Сорт Діброва також відноситься до середньостиглих, період від масових сходів до першого збирання зав'язей 58-68 діб, до дозрівання насіння - близько 120 діб. Урожайність зав'язей - 2,5-3,0 т/га. Середня маса зав'язі  9 г. Сорт у Державному реєстрі з 2006 року.

Сорти Сопілка і Діброва рекомендуються для вирощування у відкритому ґрунті; зав'язі використовувати у дієтичному харчуванні; сфери освоєння: агроформування різних форм власності і господарювання в усіх зонах України, приватний сектор. 

Література:

•1.      Кривець Д.О. Методика проведення експертизи сортів гібіску їстівного (бамії) (Hibiscus esculentus L.) на  відмінність, однорідність і стабільність / Д.О. Кривець, О.В. Позняк // Методики  проведення експертизи сортів рослин  на  відмінність, однорідність і стабільність (ВОС) (плодово-ягідні та ароматично-смакові) / Охорона прав на сорти рослин: Офіц. бюл.- К.: Алефа, 2007.- Вип. 1, ч. 4/2007.- С. 79-87.

•2.      Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві // За ред. Г.Л. Бондаренка і К.І. Яковенка.- Харків: Основа, 2001.- 369 с.

•3.      Позняк  А.В. Результаты селекции бамии в Украине / А.В. Позняк // Інноваційні напрямки наукової діяльності молодих вчених в галузі рослинництва: Зб-к тез III-ої   Міжнар. наук. конф. молодих вчених присвяч. 40 річниці утворення Ради молодих вчених в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва (20-22 червня 2006 р.).- Харків: ІР ім. В.Я. Юр'єва, 2006.- С. 69-70.

•4.      Позняк О.В. Бамія (гібіск їстівний) / / О.В. Позняк, М.В. Харицкий, А.М. Маленко.- Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007.- 28 с.

•5.      Позняк О.В. Рекомендації по вирощуванню насіння гібіску їстівного (бамії) /  О.В. Позняк // Інформ. листок.- Чернігів: ЦНТЕІ, 2008.- № 31-2008.- 12 с.

•6.      Позняк О.В. Селекційний аспект поширення гібіску їстівного (бамії) на Чернігівщині / О.В. Позняк // Сучасні аспекти ведення сільського господарства: Матеріали II Наук.-практ. конф. молодих вчених (23  січня 2008 р., Прогрес, Україна).- Чернігів: ЦНТЕІ, 2008.- С. 60-61.

•7.      Сучасні методи селекції овочевих і баштанних культур // За ред. Т.К. Горової і К.І. Яковенка.- Харків, 2001.- 644 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>