XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Позняк О. В. СЕЛЕКЦІЙНИЙ АСПЕКТ ОСВОЄННЯ В УКРАЇНІ МАЛОПОШИРЕНИХ РІЗНОВИДНОСТЕЙ САЛАТУ ПОСІВНОГО

Позняк О. В.

Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва  НААН

СЕЛЕКЦІЙНИЙ АСПЕКТ ОСВОЄННЯ В УКРАЇНІ МАЛОПОШИРЕНИХ РІЗНОВИДНОСТЕЙ САЛАТУ ПОСІВНОГО

В Україні салат посівний (Lactuca  sativa L.), за класифікацією, приведеною у відповідність до вимог Міжнародного Союзу з охорони нових сортів рослин, розробленою з  використанням документу УПОВ TG/13/10 (2006),   представлений 6 різновидностями: маслянистоголовчастий, хрумкоголовчастий, салат-ромен (римський салат), «грас» (латинський салат), зрізний салат (салат прискореного зрізу, листковий) та стебловий салат [1]. Оскільки вітчизняний сортимент окремих різновидностей був донедавна відсутній, або кількість сортів недостатня для повного задоволення запитів споживачів такої продукції, нині постала необхідність активізувати дослідження по їх створенню. Це стосується, в першу чергу, різновидностей  «ромен», «грас», стеблового та окремих типів зрізного салатів [3]. Селекційна робота в цьому напрямку  нині проводиться в науково-дослідних і навчальних установах України, зокрема на Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН. У результаті отримано вітчизняні конкурентоспроможні сорти. Селекційна робота по створенню нових сортів проводиться за сучасними методиками [2, 4].

Салат посівний ромен (var. longifolia) вирізняється тим, що рослини формують  головку або напівголовку з видовженими твердими листками  з чітко вираженою центральною жилкою, переважаюча форма в поперечному перерізі еліптична, довжина головки >1,5 її діаметра. У результаті проведеної науково-дослідної роботи на ДС «Маяк» ІОБ НААН створено конкурентоздатний  сорт салату посівного ромену Скарб, який у 2012 р. переданий для проведення кваліфікаційної експертизи в експертних закладах Державної служби з охорони прав на сорти рослин. Новий сорт створено методом індиві­дуально-родинного добору із гібридної популяції «Romana rorogorana (Іспанія) x Varte maraihere (Алжир)». Від масових сходів до товарної стиглості 48 діб, період господарської придатності - 20 діб.  Насіння достигає на 108 добу. Товарна урожайність головок 32 т/га. Маса однієї рослини - 810,0 г, маса однієї головки - 556,0 г. Перевагою нового сорту є його посухостійкість, здатність формувати товарні головки в умовах засухи і високих температур у відкритому ґрунті.

Морфоло-ідентифікаційний опис: насіння коричневого забарвлення. Сіянець без прояву антоціанового забарвлення. Листкова пластинка за розсіченістю краю не розсічена, за діаметром велика. Головка щільна, велика, форма у повздовжньому перерізі - вузько-еліптична. За положенням листки прямостоячі. Листок за товщиною - товстий, його положення за збиральної стиглості (зовнішні листки) прямостоячі. За формою листок еліптичний. Форма верхівки листка тупа. Листки темно-зелені, без прояву антоціанового забарвлення.  Глянсуватість листка з верхнього боку помірна. Пухирчатість листкової пластинки помірна, за розміром пухирці середні. Хвилястість та розсіченість краю листкової пластинки відсутні. Жилкування листкової пластинки невіялоподібне. Пазушне гілкування відсутнє. Фасціація насіннєвого стебла відсутня. Сорт рекомендується до освоєння завдяки високій урожай­ності головок та стабільності її прояву, стійкості до стеблування та якості продукції.

Стебловий салат (var. angustana Jrish) за умов короткого дня формує м'ясисте стебло нижче розетки, листки тверді з чітко вираженою центральною жилкою. У їжу споживають стебло і/або  листки. Перший вітчизняний сорт Погонич (оригінатор - Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАНУ) створено методом індиві­дуально-родинного добору адаптивних форм із місцевої популяції (походженням з Китаю), зареєстровано в Україні з 2009 року (свідоцтво про авторство на сорт рослин № 09558).

Загальна урожайність зелені (розетки листків) 53,2 т/га, стебел  21,8 т/га; маса однієї розетки листків  750 г, маса одного товарного стебла 310 г. Довжина товарного стебла  40 см,  діаметр товарного стебла у найширшому місці 5 см. Довжина листка 30 см, ширина листка 7,5 см. Кількість листків у фазу  добре розвиненої розетки - 18, у фазу товарної стиглості стебла - 42.

Морфоло-ідентифікаційний опис: насіння чорне.  Сіянець без проявів антоціану, розмір цілком розвинених сім'ядолей середній, форма сім'ядолей  еліптична. Листки середньої товщини, вузько еліптичної форми, за положенням  напівпрямостійкі. Листкова пластинка нерозсічена. Форма верхівки листка тупа. Забарвлення зовнішніх листків сірувате помірної інтенсивності, без проявів антоціану. Глянсуватість з верхнього боку листка слабка; пухирчастість слабка, пухирі за розміром середні. Хвилястість та розсіченість краю листкової пластинки відсутні. Жилкування листкової пластинки невіялоподібне. Пазушне гілкування відсутнє. Фасціація стебла наявна, ступінь прояву - помірний. Насіннєва рослина  висотою 1,3-1,5 м. Сорт рекомендується до освоєння завдяки високій урожай­ності зелені і товарних стебел та стабільності її прояву в різних кліматичних умовах, якості продукції.

Сфери освоєння нових сортів: приватний сектор, сільськогосподарські підприємства різних форм власності та господарювання, що займаються вирощуванням та збутом овочевої продукції, селекційні науково-дослідні установи. 

 Література:

•1.      Лещук Н.В. Методика проведення експертизи сортів салату посівного (Lactuca  sativa L.) на відмінність, однорідність і стабільність / Лещук Н.В. // Охорона прав на сорти рослин: офіц. бюл.- К.: Алефа, 2007.- Вип. 3, ч. 2/2007.- С. 366-379.

•2.      Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві // [За ред. Г.Л. Бондаренка і К.І. Яковенка].- Харків: Основа, 2001.-369 с.

•3.      Позняк О.В. Деякі аспекти сучасної концепції щодо різновидностей виду Lactuca sativa L. / Позняк О.В. // Сучасні аспекти ведення сільського господарства: Матеріали III науково-практичної конференції молодих вчених (17  лютого 2009 р., Прогрес, Україна).- Чернігів: підрозділ операт. друку Чернігівського державного ЦНТЕІ, 2009.- С. 60-63.

•4.      Сучасні методи селекції овочевих і баштанних культур // [За ред. Т.К. Горової і К.І. Яковенка].- Харків, 2001.- 644 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>