XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Приліпко С.М. РОЛЬ АГРАРНОГО ФОНДУ У РЕГУЛЮВАННІ ЦІН НА СВИНИНУ.

Приліпко С.М.

Уманський державний аграрний університет

РОЛЬ АГРАРНОГО ФОНДУ У РЕГУЛЮВАННІ ЦІН НА СВИНИНУ

Закон України "Про державну підтримку  сільського господарства України" [1] визначає основи державної політики у бюджетній, кредитній, ціновій, страховій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, розвитку аграрного ринку, забезпечення продовольчої безпеки населення. Основна увага в Законі приділяється державному ціновому регулюванню, що базується на здійсненні державних інтервенцій в обсягах, що дозволить встановити ціну рівноваги на рівні, не нижчому за мінімальну закупівельну ціну та не вищому за максимальну закупівельну ціну. На жаль, у групу товарів, що потребують цінового регулювання, не включена продукція тваринництва. Закон обмежив стимулювання її виробництва тільки бюджетною дотацією.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 243 від 2 березня 2006р. [2] за один кілограм вирощеної і проданої на забій та переробку худобу і птицю встановили  такі дотаційні виплати:

- для молодняку великої рогатої худоби - 1, 40 грн. (за умови маси молодняку не менше 390 кг для юридичних осіб та 300 кг для фізичних осіб);

- для свиней (за винятком свиноматок і кнурів) - 1,05 грн. (за умови маси 95-130 кг для юридичних осіб і 95-200 кг для фізичних осіб);

- для курчат-блойлерів, качок, гусей, індиків - 0,45 грн.

На нашу думку, державні дотації повинні стимулювати сільськогосподарських виробників, виявляти в них інтерес до виробництва та поступового нарощування обсягів тваринницької продукції для забезпечення продовольчої безпеки держави та завоювання світових ринків збуту. З метою стимулювання реалізації свинини великими сільськогосподарськими підприємствами ми пропонуємо для них надавати дотації в залежності від обсягів реалізації продукції - чим більші обсяги продукції реалізують ці підприємства, тим більший розмір дотаційних виплат вони повинні отримувати. Для особистих селянських господарств та сільськогосподарських підприємств, які реалізують продукцію в малих обсягах, необхідно залишити дотаційні виплати згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 243 від 2 березня 2006р., які надаються за один кілограм вирощеної і проданої на забій та переробку худобу і птицю. Основна ціль бюджетних дотацій в тваринництві полягає у підтримці товаровиробника, його стимулюванні до розвитку виробництва та покритті збитковості виробництва продукції.

На нашу думку, Аграрному фонду крім продукції рослинництва було б доцільно здійснювати державні аграрні інтервенції й тваринницької продукції, зокрема свинини, які полягають у придбанні або продажі свинини на організованому аграрному ринку з метою забезпечення цінової стабільності. Це дасть можливість уникнути продовольчої кризи в державі, гарантувати виробникам мінімальні ціни на м'ясо, підвищити їх економічний інтерес, стимулювати виробництво, наситити внутрішній ринок свининою в повній мірі виходячи з науково обґрунтованих норм споживання  м'яса в розрахунку на одну особу. Державним структурам слід постійно здійснювати моніторинг цін на свинину. Якщо на організованому аграрному ринку реалізаційні ціни нижчі мінімального рівня, Аграрний фонд повинний здійснювати фінансові інтервенції - закуповувати свинину в сільськогосподарських товаровиробників за ціною, яка є не меншою за мінімальну закупівельну ціну на даний вид продукції. Мінімальна закупівельна ціна 1 ц свинини не повинна дати можливість отримати середньостатистичну збитковість на її виробництво. Це дасть можливість гарантувати сільськогосподарським виробникам виробнику покриття всіх витрат незалежно від ситуації на ринку.

В періоди, коли на внутрішньому ринку попит на м'ясну продукцію перевищує пропозицію, спостерігається підвищення реалізаційних цін на свинину понад максимальний рівень, за рахунок коштів аграрний фонду уповноважені агенти повинні здійснювати товарні інтервенції. Їх суть полягає у поставках свинини на ринок за ціною, що не перевищує значення максимальної закупівельної ціни. Максимальна закупівельна ціна 1 ц свинини не повинна дати можливість росту індексу цін виробників свинини понад загальний індекс споживчих цін за відповідний період цінового регулювання. В даному випадку здійснення товарних інтервенцій обмежить дію комерційних структур, які мають за мету отримати надприбутки від реалізації м'яса під час відсутності його на ринку або реалізації сільськогосподарськими виробниками в недостатній кількості.

В цілому, держава повинна відновити здійснення державних закупівель свинини в сільськогосподарських товаровиробників і гарантувати їм мінімальні закупівельні ціни на м'ясну продукцію.

Вважаємо, що в Закон України "Про державну підтримку  сільського господарства України" необхідно було включити й надання можливості  виробникам тваринницької продукції, зокрема свинини, отримувати кредитну підтримку (кредитну субсидію). Звичайно, надання короткострокових та середньострокових кредитів дасть можливість аграрним формуванням по виробництву свинини модернізувати виробництво та застосувати інтенсивні технології в повній мірі, а це в свою чергу впливатиме на конкурентоспроможність продукції.

В регулюванні питань ціноутворення держава повинна брати активну участь. Насамперед це стосується поданих пропозицій по здійсненню Аграрним фондом крім продукції рослинництва державних інтервенцій й тваринницької продукції, зокрема свинини.

 

Література:

1. Закон України "Про державну підтримку  сільського господарства України"// Економіка АПК. - 2004. - № 10. - С. 3 - 28.

2.  http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr/show.php?uid=1096.238.0

 

e-mail: prylipkos@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>