XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Приступа О.Ю. ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ГРОШОВОЇ МАСИ УКРАЇНИ

Приступа Оксана Юріївна

Львівський національний університет імені І. Франка,

економічний факультет

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ГРОШОВОЇ МАСИ УКРАЇНИ

Грошова маса - це сукупність залишків грошей у всіх формах, які є в розпорядженні суб'єктів грошового обороту в певний момент. Вона створюється на протязі 2 стадій:

•-  НБУ збільшує свої активи шляхом надання кредитів урядові, комерційним банкам, закордонним країнам, окремим підприємствам і за рахунок зростання золотовалютних резервів;

•-  здійснюється за допомогою емісії. НБ збільшує активи одночасно збільшуючи свої пасиви, тобто створює грошову базу, що складається з готівки, яка перебуває в обігу, обов'язкових і необов'язкових резервів комерційних банків [1, ст. 37].

Існує безліч теорій визначення складу грошових агрегатів. Кожен вчений виокремлює свій підхід. Проте, найбільш класичним поділом є наступний. Для розрахунку сукупної грошової маси в Україні передбачені такі грошові агрегати:

М0 = готівка (гроші поза банками).

М1 = М0 + кошти на рахунках і поточних депозитах.

М2 = М1 + строкові депозити та інші кошти (до інших відносяться кошти на рахунках капітальних вкладень підприємств та організацій, кошти Держстраху та валютні заощадження).

М3 = М2 + кошти клієнтів за страховими операціями банків [2, ст. 35].

Починаючи з 2000 року можна помітити, що змінам грошової маси були притаманні єдині тенденці, а саме зростання від 32 252 в 2000 році до 515 727 в 2008 році, проте за період 2008 - 2009 обсяг грошової маси скоротився до 487 298.

Головною причиною таких змін (тобто скорочення) Національний банк України називає збільшення доларизації економіки. В першу чергу, такі тенденції мали місце в зниженні загального обсягу депозитів у 2009 р. на 8,4% - до 327,7 млрд грн. Відплив коштів відбувся головним чином з депозитів в національній валюті, обсяг яких знизився на 13,3% - до 173,6 млрд грн,тоді як кошти в іноземній валюті зменшилися лише на 2,1% - до 154,2 млрд. грн. Зумовлені значними девальваційними очікуваннями, зазначені особливості динаміки валютної структури депозитів мали наслідком зростання рівня доларизації економіки упродовж 2009 р. з 30,62% на початок року до 31,68% на кінець. Про це йдеться в звіті НБУ. Зменшення обсягу депозитів відповідним чином позначилося на динаміці грошової маси, обсяг якої в 2009 р. зменшився на 5,5%, або 28,4 млрд грн, - до 487,3 млрд грн. Приріст іншої вагомої складової «широких» грошей - готівки поза банками - був додатним. У 2009 р готівка поза банками збільшилася на 1,5%, або на 2,3 млрд грн, - до 157,0 млрд грн. Слід зазначити, що на її приріст суттєво вплинули показники грудня, коли готівка поза банками збільшилася одразу на 6,2%, що зумовило збільшення частки готівки в структурі грошової маси в 2009 році з 30% до 32,2%.

Беручи до уваги минулий рік, слід зауважити, що монетарна база в Україні за 2010 рік збільшилася на 15,8% і на 01.01.2011 становила 225,7 млрд. грн., грошова маса - на 22, 8% до 598,4 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України. Як повідомляв УНІАН, основними принципами грошово-кредитної політики на 2010 рік (прийнятими Радою Нацбанку 10 вересня 2009 року) було передбачено темп зростання монетарної бази на рівні 9-13%.

Що стосується 2010 року, то за даними НБУ, загальний обсяг депозитів збільшився на 26,4% (у грудні - на 3,7%) - до 414,2 млрд. грн. Зростання депозитів фізичних осіб становило 28,5%, зокрема у грудні - 3%, до 271,7 млрд. грн., юридичних осіб - на 22,5%, зокрема у грудні - на 5,1%, до 142,5 млрд. грн.Обсяг готівки поза банками за минулий рік збільшився на 16,5% (у грудні - на 5,6%) - до 183 млрд. грн. НБУ відзначає, що прискорення темпів розширення грошової маси обумовлене високими темпами зростання депозитів і готівки поза банками. На динаміку монетарної бази істотно вплинули бюджетні чинники.

     Щодо перспектив грошової маси, то, як вважають фахівці, в 2011 році вона матиме тенденції до збільшення. А, в свою чергу, відновлення попиту на національну валюту як засіб заощадження і засіб платежу в умовах стабілізації фінансової системи сприятиме подальшому зростанню депозитної бази банків

Для розуміння порядку формування грошової маси України необхідно враховувати, що вона формується під впливом таких чинників [1, ст. 38]:

•-  зобов'язання комерційних банків з кредитів, отриманих від Центрального банку;

•-  сальдо іноземних активів в умовах їх конвертації в національну валюту;

•-  купівля-продаж емісійними установами на ринку цінних паперів, облігацій державної позики;

•-  не резервні зобов'язання банківських установ (капітал і прибуток від емісійної діяльності).

Література:

•1.  Колесниченко В.Ф. Гроші та кредит: навчальний посібник у схемах і таблицях / В.Ф. Колесниченко, О.І. Омельченко. - Харків.: Видавництво КНЕУ, 2008. - 160 с.

•2.  Войчук Г.І. Гроші та кредит: навчально-методичний посібник / Г.І. Войчук. - Харківський нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х.: 2008. - 136 с.

•3.  Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

e-mail: oksano4kap@i.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>