XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Приймак О.Ю. РЕМОНТ І ПОЛІПШЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ.

Приймак О.Ю., аспірант

Національний аграрний університет

Ремонт і поліпшення виробничих запасів

Як правило, такі поняття як ремонт, поліпшення чи модернізація в першу чергу пов'язують з основними засобами. Дійсно, об'єкти основних засобів, використовуючись в господарській діяльності не один рік, іноді потребуючи поточних чи капітальних ремонтів, модернізації, поліпшення. Відображення в бухгалтерському та податковому обліку таких операцій чітко регламентується стандартами обліку та нормативними документами по оподаткуванню. Тим не менш оборотні засоби, серед них виробничі запаси, теж можуть потребувати ремонту чи відновлення своїх якісних характеристик (поліпшення).

Не дивлячись на те, що безпосередній порядок бухгалтерського обліку витрат на покращення запасів не визначений, про відображення в обліку таких запасів можна судити по правилах оцінки запасів, що визначені в ПСБУ-9 „Запаси". При цьому питання обліку таких операцій тісно пов'язано з визначенням первісної вартості запасів, бо частина таких витрат пов'язана з технічними умовами транспортування запасів. Нерідко після отримання запасів для їх подальшого використання необхідна їх розконсервація, проведення додаткового збирання (н-д, можуть збиратись запасні частини, покупні напівфабрикати). Іноді необхідність в додаткових витратах на поліпшення якості отриманих запасів може виникнути в зв'язку з порушенням умов зберігання і транспортування запасів - наприклад, може виникнути іржа на металоконструкціях чи знизитись концентрація хімічних реактивів.

Окремою категорією в даній ситуації виступають запасні частини і агрегати, що обліковуються на однойменному рахунку 207.  Адже як правило виробничі запаси використовуються один раз і повністю переносять свою вартість на собівартіть готової продукції, виконаних робіт, наданих послуг. Однак в обліку запасних частин існують певні особливості - це насамперед стосується акумуляторів, автомобільних шин, двигунів, номерних запчастин, використання яких, як правило, визначається нормами експлуатації або встановленням строків проведення капітального ремонту. Для відновлення таких запасів періодично проводиться ремонт двигунів, зарядка акумуляторів, наварка шин. Це зокрема передбачено такими нормативними документами, як „Положення про технічне обслуговування і ремонт автомобільного транспорту" [1], „Експлуатаційними нормами середнього ресурсу пневматичних шин" [2] та „Експлуатаційними нормами середнього ресурсу акумуляторних батарей" [3].

Отже, як бачимо причини вининення витрат та ремонт та поліпшення запасів можуть бути самими різними. В зв'язку з цим може бути різним і відображення таких витрат в фінансовій та податковій звітності.

Так, якщо витрати на поліпшення виробничих запасів понесено відразу після їх надходження на підприємство, то такі витрати слід врахувати при формуванні первісної вартості вартості запасів згідно п.9 ПСБУ-9 „Запаси" [4] в складі інших витрат, що пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні до використання в запланованих цілях. Аналогічно відображаються витрати на покращення запасів, отриманих безкоштовно. Початковою вартістю таких запасів є справедлива вартість, при цьому згідно п.12 ПСБУ-9 „Запаси" справедлива вартість безоплатно отриманих запасів визначається з врахуванням додаткових та інших витрат на отримання запасів та доведення їх до придатного до використання стану.

Під час зберігання запасів вони можуть змінити свою вартість на дату балансу і як правило в сторону зменшення. Таким чином фактично чиста вартість реалізації може бути меншою первісної вартості запасів. В такому раз підприємтво при можливості проводить поліпшення таких запасів. Але на збільшення вартості запасів такі затрати відносити не слід, а слід, керуючись п.15.9 ПСБУ-16 „Витрати" [5], віднести до складу витрат звітного періоду (наприклад, до загальновиробничих витрат з відображення на рахунку 91).

Аналогічним чином відображаються витрати на ремонт запасних частин, аналітичий облік яких доцільно вести в розрізі таких трьох груп: придатні до використання (нові, відновлені); ті, що підлягають відновленню та ті, що знаходяться в ремонті. Залежно від розміру підприємства та наявності в нього власних авторемонтних служб доцільно відкривати субрахунки другого порядку для обліку запасних частин.

Витрати на ремонт і поліпшення запасів можуть зарахуватись в збільшення вартості запасів тільки в одному випадку - якщо збільшилась чиста вартість реалізації запасів в результаті відповідного відновлення запасів після їх порчі і уцінки, але сума таких витрат не повинна перевищувати суму попередньої уцінки.

Щодо податкового обліку, то витрати на поліпшення запасів, що включаються до первісної вартості запасів, включаються до складу валових витрат і згідно п.5.9 ст.5 Закону „Про прибуток" [6] беруть участь в перерахунку залишків запасів на початок і кінець звітного періоду. Витрати на ремонт запасів включаються до валових витрат безпосередньо і в розрахунку приросту/убутку запасів участі не беруть.  Головною умовою податкового обліку в цьому випадку є зв'язок таких витрат з господарською діяльністю підприємства.

Отже, можемо зробити висновок - поліпшенню і ремонту підлягають не тільки основні засоби, але й оборотні. І задачею обліку є правильність відображення таких витрат в господарській діяльності підприємства.

Література:

1. Положення Мінтрансу „Про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту" №102 від 30.03.1998р.

2. Наказ Мінтрансу „Експлуатаційні нормии середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів" №488 від 20.05.2006р.

3. Наказ Мінтрансу „Експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних батарей" №489 від 20.05.2006р.

4. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси" від 20.10.1999р.

5. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати" від 31.12.1999р.

6. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997р.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>