XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English




Научные конференции Наукові конференції

Прохорова В.М., Чернега О.Б. РИВОК ДО ВИСОТ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ.

Рубрика: Економіка

ПРОХОРОВА В.М.

Науковий керівник: професор ЧЕРНЕГА О.Б.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

РИВОК ДО ВИСОТ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Однією із проблем вступу України у світове співтовариство є адаптація її економіки до світових стандартів. Для реалізації цієї мети необхідне впровадження нової програми розвитку української економіки.

Ця робота присвячена переходу економіки України на нову постіндустріальну модель розвитку.

Для реалізації пізньоіндустріальної моделі в якості перехідної до постіндустріальної економіки - економіки знань; вже на старті треба поєднувати пізньоіндустріальні технології із швидко зростаючими постіндустріальними (високотехнологічними) сегментами; виходити з того, що економіка знань стає головним надбанням передових націй, а конкурентність корпорацій визначається здатністю залучати і використовувати інтелектуальний капітал; запустити механізми і стимули перетікання капіталу (в тому числі в межах пізньоіндустріальних укладів) у постіндустріальні (високотехнологічні) сегменти; поетапно зміщати пріоритети бюджету розвитку в русло фінансування проектів і програм створення нової (постіндустріальної) економіки; сприяти диверсифікованості промислово-фінансових активів у напрямку підвищення частки активів високотехнологічних  сегментів; вважати пріоритетним завданням ліквідацію істотного розриву між Україною і високорозвиненими країнами в забезпеченості інформаційними технологіями; брати до уваги той факт, що саме інформатизація забезпечує стійку, абсолютну перевагу передових країн над іншими; розширювати масиви високотехнологічних укладів, в основі яких, поряд з інформаційними, лежать нанотехнології, біотехнології, технології авіакосмічні і т.д [1].

Створення механізму і стимулів нарощування експортної експансії та  забезпечення глобальної конкурентоспроможності постіндустріальних технологій дозволить:

•·                   стимулювати створення у великих корпораціях сегментів НІДКР (наукових і дослідно-конструкторських розробок) у вигляді наукових центрів і венчурних фондів, а також стратегічних альянсів зі світовими лідерами хай-теку [2].

•·                   сприяти інтеграції вітчизняних фінансово-промислових груп з іноземними компаніями - власниками інтелектуального капіталу;

•·                   надавати підтримку експорту високих технологій і наукомісткої продукції.

•·                   на основі стимулів і механізмів консолідації державних і приватних капіталів сприяти великим довгостроковим вкладенням у науково-технічні проекти вітчизняних та іноземних корпорацій.

•·                   визнаючи класичне положення про «провали ринку» у сфері фундаментальних знань, активізувати участь у цих процесах держави як замовника розробок на високоприбутковій контрактній основі [3].

Таким чином впровадження нової програми розвитку української економіки дозволить реалізувати всі необхідні цілі для вступу України у світове товариство.

Використана література

1.                 Гольбег М.А. Международная торговля. - К.: „Либідь", 2004р.- 90 c.

•2.                  Козик В.В., Л.А.Панкова. Світове господарство та міжнародні економічні відносини. - Л.: „Форум", 2005р. - 97 c.

•3.                  Кредісов А.І. Управління економічною діяльністю. - К.: „Радість", 2003р. - 78 c.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>