XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Проскурняк Н.Р., к.е.н. Вдовічен А.А. ІНВЕСТИЦІЇ ІНОЗЕМНИХ ТНК В УКРАЇНУ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ.

Проскурняк Н.Р.

Науковий керівник - к.е.н. Вдовічен А.А.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

  

Інвестиції іноземних ТНК в Україну: позитивні та негативні аспекти

Впродовж останніх років суттєво зростає роль іноземних інвестицій у економічному розвитку держав світу. Для України, як і для будь-якої молодої держави, котра має наміри стабілізувати свою економіку та поступово завоювати "не останнє" положення на світовій арені, досить актуальною є проблема залучення іноземних інвестицій. Досить потужними можливостями щодо інвестиційних вливань володіють великі транснаціональні компанії, роль яких за сучасних умов безпосередньо зростає. Сумарні зарубіжні інвестиції ТНК зараз відіграють істотнішу роль, аніж торгівля.

Причиною зарубіжного інвестування ТНК часто стає інтерес до природних ресурсів приймаючих країн. За рахунок закордонних інвестицій США, наприклад, одержують всі імпортовані фосфати, мідь, олово, 75% марганцевої та залізної руди; Японія - 40% бокситів, 50% нікелю та 60% мідної руди [2].

Капіталовкладення в іноземну економіку - активний спосіб стимулювання попиту на вітчизняну продукцію. По-перше, за кордоном створюються нові ринки; по-друге, частина експорту ТНК постійно адресується їхнім закордонним філіям; по-третє, інвестиції дозволяють корпораціям оминути тарифні й нетарифні бар'єри приймаючої держави; можливість використати інші країни як своєрідний стоковий магазин для збуту товару, вже не популярного на розвинених споживчих ринках, є четвертим методом. Специфічною причиною прямого іноземного інвестування є прагнення компанії обійти існуючі в материнській країні правові податкові норми.

Сьогодні в Україні створили свої філії та дочірні підприємства кілька десятків великих ТНК. Це Mittal Steel, Coca-Cola Company, British American Tobacco, Henkel Bautechnik, Robert Bosch, Kraft Foods, Procter&Gamble, Philip Morris, Sony, Daewoo, Samsung, LG, Nestlé SA тощо. На даний момент основними мотивами до інвестування у вітчизняну економіку іноземними ТНК є масштаби українського ринку та потенціал його зростання, доступ до нових ринків (Східна Європа, СНД), а також наявність дешевих факторів виробництва (робоча сила, сировина).

Інвестиції ТНК як засіб розвитку України потрібно розглядати у контексті реальних переваг і вад. Можна виділити наступні переваги: 1. Кожен прихід на наш ринок нового міжнародного гравця підвищує привабливість країни. 2. Інвестований капітал стає складовою частиною відтворювального процесу України. 3. Поширення міжнародних стандартів підготовки кваліфікованих кадрів і як наслідок зростання продуктивності праці. 4. ТНК змушують місцевий бізнес замислитися над ефективністю. Так Coca-Cola Company підвищила якість українських напоїв. 5. Останнім часом простежується тенденція - Київ (а не Москва) стає центром регіонального бізнесу багатьох ТНК. Київський офіс Henkel, наприклад, працює також на Росію, а Kraft Foods - на Молдову, Білорусь і Закавказзя. 6. ТНК сприяють розвитку національної науково-дослідної бази. Henkel утримує в Україні дослідний центр. Це вважається вищим ступенем довіри корпорації до країни. Прикладів розміщення лабораторій міжнародними компаніями в країнах Східної Європи дуже мало, зазвичай вони створюються в Силіконовій Долині, Чикаго, Женеві. 7. Збільшуються надходження у вигляді податків.

Хоча загалом діяльність ТНК позитивно позначається на економічному розвитку і конкурентноздатності України, існує й багато недоліків: 1. Придушення своєю потугою місцевих фірм та поступове витіснення вітчизняних виробників. Так, British American Tobacco ділить понад 90% внутрішнього ринку з іншими закордонними виробниками [3]. 2. Вивезення основної частини прибутку від діяльності філій та дочірніх підприємств. Проте виведення капіталу з України транснаціональним корпораціям, поки що невигідне: весь прибуток реінвестується в завоювання українського ринку. 3. Багато компаній дотепер закуповують більшу частину сировини й обладнання за кордоном, у своїх власних підрозділів. Тому співпраця ТНК з місцевими виробниками є обмеженою. Тільки Kraft Foods Ukraina за відсутності потрібної їй сировини на внутрішньому ринку все ж почала допомагати потенційним українським партнерам у підвищенні стандартів виробництва сировини й залученні позикового капіталу на розвиток. 4. Також до недоліків можна віднести установлення монопольних цін, порушення законів (наприклад, приховування доходів від оподаткування шляхом перекачування їх з однієї країни в іншу), хижацьку експлуатацію природних і трудових ресурсів, забруднення довкілля, організацію «відпливу умів» у материнську компанію та втручання у політичну сферу.

Транснаціональні корпорації у розширенні своєї діяльності готові з'їсти національного виробника. Тому українським компаніям доведеться або погодитися з поглинанням, або повторити шлях ТНК через активне залучення коштів на розвиток, запозичення закордонних маркетингових та рекламних технологій, і головне - не намагатися конкурувати з ТНК шляхом імітації існуючих закордонних продуктів і брендів. У цьому плані багатообіцяючим, на мою думку, є вітчизняний ринок алкогольних напоїв. Українські горілчаники не лише не страждають від напливу закордонних гігантів, а й самі активно тіснять конкурентів на російському, європейському й навіть американському ринках.

Таким чином, створення українських ТНК допоможе інтеграції України у світову економіку, її участі в глобальних трансформаційних процесах.

  Список використаних джерел:

•1.      Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. - К.: Таксон, 2001. - 304с. ("Modus Vivendi").

•2.      http://www.zn.kiev.ua/nn/show/456/41312/ - Самофалов В. Глобальний виклик транснаціональних корпорацій // Дзеркало Тижня On The WEB

•3.      http://www.kontrakty.com.ua/show/ukr/article/43/1420067173.html - Шкарпова О., Дубогриз Є. Гості з майбутнього // Галицькі контракти. - 2006. - №14

E-mail: natastarnet@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>