XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Проценко О.М. ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВ’Ю: ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДЛЯ УСПІШНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Проценко Олена Миколаївна

Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка

ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВ'Ю: ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДЛЯ УСПІШНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Професія журналіста передбачає щоденну роботу з інформацією. І одним зі способів її отримання є проведення інтерв'ю. Навіть за ретельної підготовки воно відбувається не за сценарієм, і треба бути готовим до несподіваних відповідей, вміти скористатися ними й розвинути тему [1, 48]. А тому, на нашу думку, журналіст має володіти елементарними навичками спілкування з людьми, незалежно від їх статусу, віку, статі тощо. Для цього у нагоді стають психологічні аспекти комунікації, що їх використовують репортери у своїй роботі.

Вербальна комунікація за допомогою слова - головна і найбільш досконала форма людського спілкування [2, 206], а тому журналіст має бути, в першу чергу, начитаним, більше того - орієнтуватися у всіх поточних подіях, аби вміти підтримати розмову. Втім, не меншу роль має й невербальне спілкування. Це особлива мова - «мова почуттів». Вона - продукт суспільного розвитку людей, що значно посилює ефект вербальної комунікації, а за певних обставин може її змінювати. Велике значення для встановлення змістовних та емоційних контактів у спілкуванні має зовнішній вигляд людини [2, 206]. Журналіст, на нашу думку, готуючись до інтерв'ю, повинен враховувати статус, вік і навіть смаки респондента, аби не викликати у нього негативних емоцій до своєї персони. Однак до зовнішнього вигляду слід віднести не лише одяг, але й вираз обличчя, зачіску, аксесуари, оскільки це є елементи оціночних суджень про людину [2, 206]. Важливу роль в ефективності спілкування відіграє просторове перебування співрозмовників один стосовно одного, дистанція та комунікативна спрямованість [2, 207]. Приміром, більшість столів у телевізійних чи радійних студіях еліптичної форми, без загострених кутів, що сприяє комфортному розташуванню гостя. Якщо інтерв'ю відбувається не в студії, журналіст має зробити усе залежне, щоб обстановка була якомога комфортнішою для респондента.

Важливе значення має вибір правильного тону звернення, яке лежить в основі формування необхідної атмосфери. Діапазон тональності надзвичайно широкий. Наприклад, він може бути жорстким і сухим, або ж м'яким і довірливим, дружнім, іронічним, патетичним, зверхнім [3, 279]. Журналіст залежно від обстановки обирає необхідний йому тон, проте ми переконані - ні в якому разі не застосовувати саме зверхній, оскільки оціночні судження неприпустимі під час інтерв'ю, адже воно може просто провалитися, і необхідної інформації журналіст так і не отримає.

Атмосфера інтерв'ю може бути формальною - неформальною, довірливою - ворожою, агресивною - доброзичливою тощо [4, 202]. І не менше, ніж на 50% залежить від журналіста, якою вона буде. Головне - налаштувати співрозмовника до бесіди, схилити його до позитивного настрою.

Приміром, всесвітньовідомий Дейл Карнегі при спілкуванні з людьми радить таке: проявляти щирий інтерес до предмету розмови, усміхатися, бути хорошим слухачем, підтримувати тему, яка цікавить співрозмовника тощо [5, 106].

Нерідко трапляється так, що недосвідчений журналіст просто боїться брати інтерв'ю у відомих або публічних осіб. Проте йому варто пам'ятати - усі вони такі ж люди, зі своїми проблемами та переживаннями, радощами й неприємностями. Таким чином, треба мати на увазі - такі люди вже звикли співпрацювати зі ЗМІ і, як правило, йдуть на контакт. Головне - знайти підхід до них і бути позитивно налаштованими.

Отже, при організації інтерв'ю необхідно враховувати найрізноманітніші психологічні чинники, які впливають на перебіг розмови та можуть вплинути на кінцевий результат комунікації.

Література:

•1.     Рендол Девід Універсальний журналіст / Перекл. М. Марченко. - К.: ТОВ «Київська типографія», 2007. - 150 с.

•2.     Максименко С. Д. Загальна психологія: Підр. - 2-ге вид., переробл. і доп. - Вінниця: Нова Книга, 2004. - 704.

•3.     Ромат Е. В. Реклама: Учебник для студентов специальности "Маркетинг". - 3-е изд., перераб. и доп. - Киев; Харьков: НВФ "Студцентр", 2000. - 480 с.

•4.     Мойсеєв В. А. Паблік рілейшнз: Навч. Посіб. - К.: Академвидав, 2007. - 224 с.

•5.     Карнеги Дейл Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей; Как развить уверенность в себе и добиться влияния на людей путем публичных выступлений; Как перестать беспокоиться и начать жить /Пер. А. А. Позднякова. - М.: Евро-пресс, 2004. - 593 с.

 

e-mail: olenka2005@bigmir.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>