XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пугач М.В. ОГЛЯД АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ТРАВЛЕННЯ

Старший викладач  Пугач М. В.

Полтавський національний технічний університет імені  Юрія Кондратюка

м. Полтава

ОГЛЯД АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ТРАВЛЕННЯ

На сьогоднішній день існує велика кількість різноманітних приладів і агрегатів автоматичного травлення та полірування деталей і готових виробів. В промисловому виробництві такі машини повинні бути простими у виконанні, надійними, економічними  до  енергоресурсів  та  забезпечувати  високу  якість  готової продукції [1, 2].

Аналіз стану виробництва, обладнання, матеріалів і технологій, які використовуються при електрохімічному травленні показав незначну присутність вітчизняного виробника технологічного обладнання, постачальників матеріалів, технологій і хімічних реактивів. На сьогоднішній день працює невелика кількість таких підприємств, серед найбільш відомих слід відмітити московське підприємство  "Альфа" (виробник обладнання по технології Laser Gravel),  ТОВ "Елма" м. Санкт-Петербург (розробник технологічних процесів і постачальник хімічних реактивів), ТОВ "НВП Спецтехобладнання" м. Хмельницьк (виробник електрохімічного обладнання).      

Встановлено, що в промисловості використовуються наступні методи та машини електрохімічного травлення: на постійному струмі; на змінному струмі; на одно-, двопівперіодному випрямленому струмі; на імпульсному струмі.

Розглянемо більш детально особливості побудови найбільш розповсюдженого обладнання, запропонованого на сьогоднішній день.

 В СНГ, по ліцензії фірми Satma (Франція), широко використовується технологія та машина травлення на постійному струмі в розчинах кухонної солі. Ліцензія у фірми Satma була куплена в кінці 70-тих років [3]. За час до 2010 року конструкція машини не підлягала суттєвій реконструкції.

ТОВ "РТС Інжиніринг" з 2009 року  здійснює  розробку і виробництво власного обладнання для гальванічних виробництв і є офіційним партнером 35 зарубіжних виробників устаткування. У автоматичних лініях використовується спеціально розроблена програма, встановлена на  персональному комп'ютері. В лініях здійснюється жорсткий технологічний процес з використанням програми з програмуванням час - режим обробки. Кожна програма створюється для конкретного обладнання і дозволяє фахівцям будь-якої кваліфікації складати необхідну циклограму пересування заготовки, програмувати час знаходження деталей у ваннах, температуру розчинів, струм, що подається, проводити дозування добавок в робочі ванни в залежності від напрацювання ампер-годин або від обробленої поверхні. Лінії можуть комплектуватися системою автоматичного дозування  і фільтрації робочих розчинів, випрямлячами з можливістю роботи в реверсивно-імпульсному режимі (RPP).

ТОВ «Гальсар» (м. Саратов) займається розробкою і  виробництвом устаткування для гальванічних цехів і  ділянок. Автоматична система управління гальванічної лінії виконана на базі промислового комп'ютера з  системним програмним забезпеченням, має дисплей і  клавіатуру, з  якою проводиться коректування і  введення програм і  параметрів технологічного процесу. Система дозволяє керувати обладнанням за  різними програмами. Участь оператора в  роботі автоматичної лінії пов'язана з  завантаженням і  вивантаженням технологічних пристосувань і  контролем виконання заданої програми.

Інститут технології і організації виробництва (м. Нижній Новгород) пропонує обладнання електрохімічного травлення, що може бути використане для виробництва алюмінієвих пелюсткових виводів на безперервних стрічкових носіях, у виробництві сіток плоских монодисплеїв, гнучких багатошарових друкарських плат, плівкових акустичних перетворювачів, комутаційних шлейфів плівкових схем резисторів, гнучких кабелів, проволок, фольги і так далі. Обладнання автоматично підтримує на заданому рівні параметри технологічних середовищ, температуру, величину постійного і імпульсного струмів, кількість електрики. Основні можливості автоматичного керування є: керування системами регулювання температури: вимірювання температури за допомогою датчиків Pt 100, відтворення на діаграмі динамічної зміни температури, точний контроль значення сили струму і напруги при обробці, автоматичне дозування добавок за показниками лічильника ампер/годин, вибір і перегляд параметрів роботи на екрані комп'ютера, сповіщення обслуговуючого персоналу про помилки і недоліки.

В лінії лужного травлення Depeltronic (Іспанія), що використовується в м. Краматорськ, передбачений автоматичний контроль всіх параметрів розчину та відображення їх значень на цифровому дисплеї.

ЗАТ "Остек" (м. Москва) в системах керування обладнанням електрохімічного травлення використовує сучасні програмовані логічні контролери Simens. Виконання програми обробки, збереження даних по оброблених деталях і інші функції здійснюються під керуванням програми OSST2  в середовищі Unix. Це дає можливість використовувати до 300 програм обробки на обладнанні. Програма користувача керування лініями обробки OSSTjwin з інтуїтивно зрозумілим графічним інтерфейсом працює на окремій робочій станції під управлінням Windows. Інтерфейс дозволяє контролювати стан обладнання і його окремих пристроїв і систем, наприклад: положення заготовки, температуру розчинів в робочих ваннах, силу струму випрямлячів, роботу допоміжного устаткування і тому подібне.

Серед імпортного обладнання для електрохімічного травлення відмітимо найбільш відоме. Це обладнання для електрохімічного травлення "Корелек еквімпест" (Франція), травильні машина для сталі фірми Stoma і Rescotron, пристрої електрохімічного травлення Polisec і Ellopol, які обладнані датчиками сили струму і напруги травлення. Компанія  BWG (Bergwerk- und Walzwerk-Maschinenbau GMBH, м. Дуйсбург, Німеччина)  розробляє і конструює лінії електрохімічної обробки. Фірма Asmega (гальванічне устаткування і гальваніка), Італія, є розробником і виробником устаткування для гальванічного виробництва - ліній і гальванічних покриттів, підготовці - знежиренню, травлення, очищення поверхонь перед різними видами кінцевої обробки. 

Подібним обладнанням є лінії електрохімічного травлення проволоки із сталі: Baoshan Iron and Steel Co., Ltd., Китай; Cogne Acciai Speciali S.p.a., Італія; Bekaert Глоговец, Словаччина; Dongbang Special Steel, Південна Корея; Roldan S.A., Іспанія; Posco Specialty Steel, Південна Корея; Outokumpu Stainless AB, Великобританія; Talley Metals Technology, США; BGH Edelstahl Lugau, Німеччина. 

Таким чином, на основі аналізу сучасного обладнання електрохімічного травлення робимо висновок, що відомі системи автоматичного травлення забезпечують обробку деталей по чітко заданому алгоритму роботи системи для конкретного матеріалу. За допомогою зворотних зв'язків ці системи лише підтримують заданий режим обробки, при цьому не здійснюють контроль дійсної швидкості травлення. Отже, шляхом підвищення якості обробки деталей методом електрохімічного травлення є доповнення існуючих систем контуром стабілізації дійсної швидкості травлення.

 Література:

1. Зубченко В.Л. Гибкие автоматизированные гальванические линии: Справочник / В.Л. Зубченко. - М.: Машиностроение, 1989. - 672 с.

2. Новиков А.Е. Гибкие автоматизированные гальванические линии: хрестоматия / А.Е. Новиков, А.Б. Даринцева. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ - УПИ, 2006. - 221 с.

3. Грановський В.Є. Модифікація поверхневої мікроструктури алюмінієвої конденсаторної фольги: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.27.06 - "Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки"/ В.Є. Грановський. - Львів, 2006. - 20 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>