XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

П`ятківський М.М., Боровик П.М. ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ПОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

П`ятківський М.М., студент V курсу факультету економіки і підприємництва.

Науковий керівник: Боровик П.М.

Уманський державний аграрний університет

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ПОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Нині проблема формування доходів та використання ресурсів місцевих бюджетів є особливо гострою та актуальною, адже обраний нашою країною стратегічний курс на європейську інтеграцію потребує теоретичного переосмислення і практичного дослідження джерел доходів та напрямів видатків муніципалітетів, а світова фінансова криза вимагає підвищення ролі власних та закріплених джерел у їх структурі.

Власні та закріплені джерела доходів муніципалітетів крім того, що дозволяють фінансувати потреби місцевих громад, мають важливе політичне значення, адже засвідчують рівень фінансової незалежності місцевого самоврядування та ступінь його здатності самостійно, без фінансової допомоги з вищестоящих бюджетів, вирішувати проблеми місцевих територій та забезпечувати фінансування соціально-економічних програм, заходів і установ місцевого значення [1].

В той же час нині переважна більшість місцевих бюджетів в Україні мають вкрай низький рівень власних та закріплених джерел доходів [2], що повністю суперечить основним вимогам Європейської хартії місцевого самоврядування та світовій практиці бюджетних відносин.

Зокрема, основною бюджетоутворюючою складовою доходної частини бюджету міста Умань є трансфертні платежі з обласного бюджету та державного бюджету (табл. 1.). При цьому трансферти значно перевищили розміри мобілізованих до нього податку з доходів фізичних осіб, єдиного податку з суб'єктів малого підприємництва та плати за землю, питома вага яких наведена в таблиці 1.

 

Таблиця 1

Доходи бюджету міста Умань

Джерела доходів 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.
тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.грн %
Закріплені доходи: 16638,9 29,4 21205,9 28,2 27374,1 27,8 39436,4 37,0 49939,6 28,6
Податок з доходів фізичних осіб 13023,0 23,0 16519,6 21,9 22809,8 23,2 34199,0 32,0 43845,0 25,1
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва 2279,3 4,0 3075,2 4,1 3015,9 3,1 3531,9 3,3 4197,2 2,4
Інші закріплені доходи 1336,6 2,4 1611,1 2,1 1548,4 1,6 1075,5 1,6 1897,4 1,1
Власні доходи 7680,9 13,6 10739,3 14,3 15455,0 15,7 18793,7 17,6 30616,6 17,5
Плата за землю 1508,8 2,7 1567,3 2,1 3031,7 3,1 3345,8 3,1 4815,7 2,8
Місцеві податки і збори: 1165,8 2,1 1119,8 1,5 1164,3 1,2 1146,6 1,1 1375,3 0,8
Податок з реклами 4,5 0,0 2,8 0,0 6,5 0,0 8,4 0,0 8,4 0,0
Комунальний податок 255,7 0,5 254,5 0,3 256,7 0,3 257,6 0,2 257,5 0,1
Місцеві збори 905,6 1,6 862,5 1,1 901,1 0,9 880,6 0,8 1109,4 0,6
Інші власні надходження 5006,3 8,8 8052,2 10,7 11259,0 11,4 14301,3 13,4 24425,6 14,0
Разом доходів без офіційних транфертів 24319,8 42,9 31945,2 42,4 42828,7 43,5 58230,1 54,6 80556,2 46,2
Офіційні трансферти 32355,9 57,1 43337,9 57,6 55596,3 56,5 48496,0 45,4 93968,9 53,8
Всього доходів 56675,7 100 75283,1 100 98425,0 100 106726,1 100 174525,0 100

* За даними: Пояснювальні записки до звітів про виконання бюджету міста Умань за 2004 - 2008 роки.

Дані таблиці свідчать, що частка місцевих податків та зборів у структурі доходів бюджету міста Умань не лише вкрай мізерна але й щороку скорочується. При цьому більше половини доходів бюджету міста Умань формується за рахунок трансфертів, що ставить соціально-економічний розвиток території в жорстку залежність від бюджетного фінансування з обласного та державного бюджетів.

Тому актуальною наразі є проблема підвищення рівня самодостатності муніципалітетів. Реальним шляхом вирішення цієї проблеми є реформування системи місцевих податків та платежів, насамперед, через посилення їх ролі у доходах бюджетів місцевих громад.

На наше переконання, напрямами реформування місцевого оподаткування, які дозволять вирішити проблеми формування доходів місцевих бюджетів, можуть бути:

•Ø    підвищення рівня самостійності місцевих громад стосовно запровадження місцевих податків та платежів, а також стосовно їх адміністрування;

•Ø    підвищення ставок екологічних місцевих податків та запровадження  місцевих зборів за збирання та утилізацію сміття;

•Ø    запровадження обов'язкових внесків на охорону здоров'я в екологічно неблагополучних районах;

•Ø    запровадження податку на нерухомість.

Перелічені заходи автоматично та значною мірою підвищать рівень фінансової самодостатності не лише бюджету міста Умань, але й інших бюджетів муніципалітетів в Україні, що повністю відповідає вимогам Європейської хартії місцевого самоврядування.

Література:

•1.Лук'яненко І.Г. Транформація джерел доходів місцевих бюджетів / І.Г. Лук'яненко // Фінанси України. - 2004. - №12. - С.31.

•2. Павлюк К.Л. Формування доходів місцевих бюджетів / К.Л. Павлюк // Фінанси України. - 2006. - №4. - С.24.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>