XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Пюрко О.Є., Дудка Р.О. МОРФОЛОГІЧНА СПЕЦИФІЧНІСТЬ ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ АЙСТРОВИХ (CHRYSANTHEMUM KOREANUM) РІЗНИХ МІСЦЕІСНУВАНЬ

Пюрко О.Є., Дудка Р.О.

Мелітопольський Державний Педагогічний Університет ім. Богдана Хмельницького

МОРФОЛОГІЧНА СПЕЦИФІЧНІСТЬ ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ АЙСТРОВИХ (CHRYSANTHEMUM KOREANUM) РІЗНИХ МІСЦЕІСНУВАНЬ

Хризантема - одна з найдавніших квіткових культур. Вперше вона згадується у праці китайського філософа Конфуція «Весна і осінь», створеній більше 2,5 тис. років тому. Вважають, що перший сорт був виведений китайським квіткарем Дао Хун-чжень, що жив наприкінці V -початку VI століття н. е. В даний час в Китаї культивується більше 3 тисяч сортів хризантем [1, с. 3].

Початком поширення хризантем в Європі вважають 1789 рік. Перше повідомлення про хризантему в наших краях з'явилося в журналі «Садівництво» у 1844 році. А в кінці XIX - початку XX століття понад 100 сортів можна було зустріти в оранжереях заможних людей.

Рід хризантема (Chrysanthemum) відноситься до родини складноцвітих (Compositae) і включає більше 140 видів трав'янистих і напівчагарникових, однорічних і багаторічних рослин. Використання в селекції видів корейського походження дозволило виділити однойменну групу рослин, більш стійких до несприятливих факторів середовища, і в першу чергу до знижених температур. Таким чином, корейськими хризантемами називають сорти, що використовуються для вирощування у відкритому грунті, на відміну від індійських (оранжерейних) хризантем, вирощуваних, як правило, в умовах захищеного ґрунту [2].

Різноманітність форм і забарвлень, тривале цвітіння, визначають цінність хризантем у декоративному садівництві. Здатність рослин переносити осінні заморозки, робить хризантеми корейські найбільш перспективною квітковою культурою пізнього цвітіння. Тому вивчення її властивостей є актуальним на сьогодення. В літературі описано біологічні властивості хризантем, але повідомлень про структурні особливості ми не знайшли.

Тому, метою нашого дослідження було вивчення структурної специфічності представника роду хризантем - хризантеми корейської (Chrysanthemum koreanum). Наше дослідження проводилося на культурах, рекомендованих для вирощування в умовах середньої смуги. Взяті для досліду рослини вирощувались у різних еколого-ценотичних умовах на теренах Запорізької області, а саме в місті Мелітополь та селі Степанівка Перша, Приазовського району.

Місцевість міста Мелітополя характеризується помірно-континентальним кліматом з жарким, посушливим літом, середня кількість опадів 400-450 мм. Часті посухи і суховії, з відносно холодною, малосніжною зимою. Ґрунтовний покрив представлений супіщаними і піщано-середньосуглинистими ґрунтами чорноземного типу.

Степанівка Перша характеризується помірно-континентальним кліматом, пом'якшений впливом Азовського моря, середня кількість опадів 450-500 мм. Грунти солонцюваті, каштанові, південні чорноземи, містами солончаки.

Хризантема корейська (Chrysanthemum koreanum) - вид гібридного походження [3] або група гібридів і сортів багаторічних трав'янистих рослин роду Хризантема (Chrysanthemum), створених за участю Хризантеми шелковицелисної (Chrysanthemum morifolium), Хризантеми індійської (Chrysanthemum indicum) та інших видів. Для дослідження були взяті два види Хризантеми корейської:

Білосніжка (Belosnezshka) - кущ компактний, напівкулястий, висотою 55 см. Суцвіття махрове, плоске біле, діаметром 6 см. Цвіте з початку вересня до заморозків. До кінця цвітіння віночки язичкових квіток часто набувають фіолетового відтінку. Добре виглядає в групових посадках.

Золота Осінь (Zolotaja Osen) - кущ компактний, багатогілковий, висотою до 60 см. Суцвіття махрові, напівкулясті, жовті з більш темними кінчиками, діаметром 4,5 см. Цвіте з вересня до заморозків. Відрізняється високою зимостійкістю. Рекомендується для змішаних бордюрів та групових посадок.

Наші дослідження показали, що листок хризантеми вкритий зверху і знизу епідермою, основна маса клітин якої розташована щільно і вкрита кутиколую. Численні продихи розташовані тільки на ніжній поверхності, тому листок має гіпостоматичний тип будови. Мезофіл у дослідних рослин диференційований на палісадну і губчасту паренхіму, перша розташована в верхній частині листка, друга - на нижній. Мезофіл листка густо пронизаний численними провідними пучками, безпосередньо пов'язаними з провідною системою стебла. Жилкування сітчасте, крупні жилки оточені коленхімними клітинами. У хризантеми Золота Осінь, губчаста паренхіма представлена клітинами неправильної форми. Хоча палісадна тканина здається більш щільною, ніж губчаста, більша її вертикальної поверхні її клітин межує з міжклітинниками, і в деяких лисках загальна площа цих клітин може бути в 2-3 рази більше, ніж в губчастій паренхімі.

Гістологічне дослідження стебла довело, що воно складається з трьох, основних систем тканин. Так, перидерма представлена єдиним шаром клітин, вкритих кутиколую. Первинна кора включає паренхімні та коленхімні клітини. Деякі з останніх забезпечують опору стебла, утворюючи під епідермою безперервний циліндр. Провідні пучки розділені широкими між пучковими зонами і оточують потужну серцевину. Як і у більшості айстрових, в тому числі й у хризантеми, первинна флоема розвивається з зовнішніх клітин прокамбія, а первинна ксилема - з внутрішніх. Вторинні провідні тканини формуються дуже слабо, головним чином в середині пучків. Отже стебло трав'янистого типу. За епідермою до середини стебла розміщується осьовий циліндр, він чітко диференційований на перецикл, зону провідних тканин та серцевину. Дослідження стебла хризантем Мелітопольського району, показало наявність склеренхімних волокон, що з утворилися з перециклу. Ці волокна разом з перициклом складають зовнішню межу центрального циліндр.

Дослідження анатомо-морфологічної структури кореня представників рослин Приазовського району показало наявність трьох систем тканин: епідерму, що має значну кількість кореневих волосків, первинну кору (систему основної тканини) та систему провідних тканин, яка формує суцільний, центральний циліндр. Епідермальні клітини кореня являються паренхімними, щільно прилягаючими. На первинну кору припадає основна маса первинних тканин кореня, яка містить не значну кількість міжклітиннків - повітряних порожнин для аерації клітин кореня. Центральний циліндр кореня складається з провідної тканини оточеної перициклом. Внутрішня частина центрального циліндра займає суцільний тяж первинної ксилеми, який виступає к перициклу у вигляді чотирьох ребер, між якими розміщаються тяжі первинної флоеми.

Таким чином, докладне дослідження морфологічних особливостей сортів хризантеми корейської дозволяє оцінити їх з точки зору господарської та селекційної цінності, як джерело нових цінних ознак для гібридизації. Результати дослідження можуть бути використані для підвищення ефективності селекційних відборів даної культури.

Література:

•1.  Дьяченко H. Г. Хризантемы корейские / Дьяченко Наталья Георгиевна - М: Издательский дом МСП., 2003 - 32с.

•2. Фролов К. Ещё одна технология //АиФ. На даче. - 2002. - №22 (137). - С. 5-7.

•3. Ильинская О. Очей очарованье - хризантемы //В мире растений. - 1999. - № 11. - 29 с.

•4. Роль ботанических садов в сохранении и обогащении биологического разнообразия видов : тез. докл. Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию Ботан. сада Калинингр. гос. ун-та, (Калининград, 14-18 сент. 2004 г.) / науч. ред. В. П. Дедкова, Н. Г. Петровой. - Калининград : КГУ, 2004. - С .71-73.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>