XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Радзевич Р. О. ДРІБНІ ІНВЕСТОРИ – ОСНОВА ФУНКЦІРНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Студентка , Радзевич Р. О.

Національний технічний університет України «КПІ»

Дрібні інвестори - основа функцірнування фондового ринку на сучасному етапі

На сучасному етапі інвестиційна діяльність - одна з основних можливостей, що полегшує розвиток бізнесу, особливо під час економічної кризи, коли це постає як можливість підприємства до раціонального використання факторів зовнішнього середовища на свою користь. Сучасні інвестиційні проекти відображають умови господарювання в напрямі диверсифікації виробництва для розширення  внутрішнього ринку збуту, ресурсозбереження для зменшення витратної частини виробництва. Значення процесу інвестування в економіці будь-якої країни важко переоцінити, адже інвестиції виступають основою усього процесу розширеного суспільного відтворення. В свою чергу, розвиток фондових операцій у світовій економіці обумовили напрямки розвитку сучасної економічної думки. Центральним об'єктом у даному процесі нинішнього етапу є інвестор. Поведінка інвестора як результат взаємодії великої кількості різних чинників є однією з найбільш суттєвих факторів стійкості функціонування  фінансового ринку. Аналізуючи ситуацію на теперішній день, можна сказати, що функціонування фондових ринків характеризує спрямованість дій інвесторів у процесі  розміщення коштів. Інвестори - це фізичні  та  юридичні  особи, резиденти і нерезиденти,  які  набули  права  власності  на  цінні папери  з  метою  отримання  доходу  від  вкладених  коштів або набуття відповідних прав,  що надаються  власнику  цінних  паперів відповідно   до законодавства. Найбільш коротко охарактеризувати інвестора на фондовому ринку можна як кінцевого покупця цінних паперів або кінцевого кредитора. Таким чином, говорячи про те, що інвестори вкладають свої грошові кошти, зазвичай мають на увазі, що інвестування - це вкладання тимчасово вільних грошових коштів у фінансові інструменти з метою отримання доходу.

На сучасному етапі, основою розвитку фондового ринку виступають індивідуальні інвестори, представники середнього класу, що мають постійне джерело доходу, не вдоволені низьким відсотком, що виплачують по депозитах у банках, і мають досить сильний характер, щоб ризикнути своїми фінансами, цілком усвідомлюючи, що можна втратити частину вкладених коштів. В будь-якому випадку цілями приватного інвестування є:

•·                        збільшення поточного доходу;

•·                        заощадження для здійснення великих покупок;

•·                        нагромадження пенсійних коштів;

•·                        захист доходу від оподатковування.

Головним рушійним мотивом інвестування є бажання заробити. Окрім того, мають значення також потреби просто вберегти нагромаджені заощадження від знецінення інфляцією, а також від можливого пограбування. Сучасний ринок цінних паперів надає інвесторові найширший набір інструментів і розвинену інфраструктуру, у тому числі законодавчо-правову, котра досить надійно захищає його від усякого роду шахраїв. Інструменти фондового ринку у цілому демонструють досить високу надійність і прибутковість на тривалих відрізках часу, не гарантуючи те, що кожна інвестиція принесе прибуток: завжди існує ризик втрати вартості вкладених грошей.

До початку кризи інвестори почали з'являтись і на вітчизняному ринку цінних паперів. Відмітимо, що поява національного індивідуального приватного інвестора різко збільшує стабільність будь-якого внутрішнього ринку. Але, як відомо, ринок цінних паперів не гарантує приватному інвесторові збереження й збільшення своїх коштів. Для досягнення головних цілей залучення дрібних інвесторів на фондовий ринок - підвищення його стабільності, забезпечення росту їхнього добробуту й залучення коштів в економіку - необхідне вживання відповідних заходів як на рівні держави, так й ознайомлення населення з базовими правилами інвестування на фондовому ринку.

Ключовою фігурою, що направляє кошти на ринок є інвестор. Первинним джерелом цих коштів виступають заощадження домогосподарств, частина яких за відповідних умов може трансформуватись в інвестиції. Зокрема, фізичні особи можуть індивідуально виступати у якості приватного інвестора, але у більшості випадків більш ефективним виявляється участь у інститутах спільного інвестування.

В цілому, інвестуючи кошти у цінні папери, інвестори виконують макроекономічну функцію перерозподілу капіталів від одних підприємств на користь інших, більш прибуткових. Таким чином відбувається ринкове саморегулювання. Керуючись прагматичними інтересами, інвестор забезпечує своїми коштами розвиток перспективних підприємств, галузей і всієї економіки країни.

Література:

•1.         Закон України Про цінні папери і фондовий ринок вiд 23.02.2006  № 3480-IV / Відомості Верховної Ради , 2006, №31, с.268

•2.         Все про маркетинг. Збірник матеріалів для керівників підприємств, економічних та комерційних служб. - М.: Азимут-Центр, 1992. - 366 с.

•3.         Рамський А.Ю. Інвестиційний потенціал заощаджень фізичних осіб та механізми його реалізації // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - №5. - С.173-178.

 

e-mail: ruslanaradzevich@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>