XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Радзієвська О.В. ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ( історико – педагогічний аспект ).

Аспірантка Радзієвська О.В.

Слов'янський державний педагогічний університет

ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

( історико - педагогічний аспект )

В умовах переходу українського суспільства до європейських стандартів освіти особливо гостро стало питання вимог до особистості вчителя - його загальної та спеціальної підготовки, культурного рівня, педагогічної майстерності та творчої активності. Оскільки реформування освіти співзвучне процесам, які відбувались в Україні в цій галузі у другій половині ХІХ століття., дослідження творчості особливо активізується у сучасних умовах. Це засвічують відомі сучасні педагоги Л. Вовк, Т. Завгородня, С.Золотухіна, , Л. Коваленко, А. Микитюк, , О. Сухомлинська, М. Євтух та ін.

Аналіз історико - педагогічної літератури свідчить, що наприкінці ХІХ ст. особлива увага приділялась організації навчального процесу, зокрема методам та прийомам викладання. Так наприклад, у циркулярі по Київському навчальному округу 1865р. зазначається: « Навчання має відбуватися у жодному разі не технічно, але у формі звичайної розмови чи бесіди, просто, наочно. При викладанні вчителі повинні дотримуватись поступовості, неквапливості. Заучування напам'ять, без розуміння вивченого, не повинно мати місця. » [1;47 ].

Проведений нами аналіз архівних документів другої половини ХІХ ст. доводить, що від вчителя вимагались жвавість, ясність, простота у викладанні, мистецтво стимулювати дітей до процесу мислення, так у циркулярі по Київському навчальному окрузі зазначається «А чи може творчо діяти на нас, а тим паче на молоду душу слово в'яле, яке часто запинається.» [3;33].

Доказом творчої активності вчителів свідчать і звіти про подорожі викладачів. В них підкреслюється, що в  школах  Київського округу вчителі прагнули за допомогою наочності навчити дітей розглядати предмети, порівнювати між собою, знаходити в них східне та відмінне, визначати їх ознаки. Мета такого навчання містилась у розвитку спостережливості у дітей. В цих школах навчання проходило за методом Орбинського.  Наприклад, для різноманітності занять читання використовувались маленькі палички, за допомогою яких діти копіювали знайомі їм букви; коробки з вирізаними із жесті частинами літер, з яких діти складали літеру означену на коробці; проводилось читання на конторці (дерев'яний на чотирьох ногах ящик, розділений на клітинки, у яких лежать за алфавітом розрізані букви) [1; 157].

З циркуляру «Про викладання геометрії у повітових училищах» можна бачити, що вчитель математики повинен бути тісно пов'язаний з вчителем малювання. « Замість того щоб вчити учеників копіювати малюнки, чи не краще їх привчати з першого ж класу малювати з натури. » [2; 11]. А при викладанні історії вчитель повинен використовувати зображення костюмів різних часів, види будинків, по можливості вірні портрети історичних людей та художні зображення важливих подій. Все це здатне викликати й розвивати в вихованцях любов до художньої краси, але разом з цим це надає живий інтерес до історії [3; 15].

Отже вищезазначене доводить що від  учителя потребується нескінченної різноманітності у заходах навчання, нових дій, різнобічності та творчості, щоб  перетворити процес навчання в живе дійство розпалювання у дітей допитливості та самодіяльності. Метою школи було не лише «виховання розума» , але й розвиток здібностей дитини.

ЛІТЕРАТУРА

•1.     ДАК. - Ф. 707. - Оп. 31. - Д. 1. - Арк. 47-157. Циркуляры по Киевскому округу 1865г.

•2.     ДАК. - Ф. 707. - Оп. 34. - Д. 51. - Арк. 11. Циркуляры по управлению Киевским учебным округом за 1868г.

•3.     ДАК. - Ф. 707. - Оп. 33. - Д. 57. - Арк. 15-33. Циркуляры по управлению Киевским учебным округом за 1867г.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>