XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Рижко І.В. ТЕКСТОВИЙ БЛОК БУКЛЕТІВ: СПЕЦИФІКА РЕКЛАМНОГО ЗВЕРНЕННЯ

Рижко Ірина Володимирівна,

студентка Інституту філології та журналістики

Волинського національний університету імені Лесі Українки

ТЕКСТОВИЙ БЛОК БУКЛЕТІВ: СПЕЦИФІКА РЕКЛАМНОГО ЗВЕРНЕННЯ

Рекламне звернення - спосіб представлення інформації рекламодавця споживачеві [1, 243]. Воно, зазвичай, має конкретну форму: текстову, візуальну, звукову, символічну та ін. Не дивно, що у величезному та невпинному потоці інформації рекламне звернення (як перелік переваг певного продукту) можуть не помітити потенційні покупці. Для того, щоб змусити аудиторію прочитати або прослухати рекламне оголошення, воно має бути особливим і цікавим для споживачів. Розробка будь-якого різновиду реклами виявляє творчу індивідуальність його творців.

При підготовці рекламного звернення буклету важливу роль відіграють слоган (гасло), структура, форма та стиль текстового наповнення [2, 126].

Фірмовий слоган (гасло) - фраза, яка легко запам'ятовується і покликана забезпечувати послідовне проведення рекламних кампаній. Це оригінальний девіз, який постійно використовується в діяльності організації. Слоган виражає основні принципи діяльності фірми, кредо й підкреслює її переваги.

Слоган повинен органічно доповнювати собою фірмовий стиль і вносити свою частку у формування позитивного іміджу фірми. Потрібно відразу визначити: рекламний слоган виступатиме як самостійний емоційний підсилювач чи працюватиме в системі з макетом.

Успішний слоган обов'язково враховує особливості цільової аудиторії та клієнтського кола компанії. Інакше кажучи, він повинен бути зрозумілим і близьким потенційним замовникам або покупцям.

Створенню фірмового слогана обов'язково передує вивчення цільової аудиторії, суті рекламної кампанії. Поширеною помилкою в проектуванні рекламних слоганів є слабке розуміння особливостей сприйняття специфічної інформації цільовою аудиторією. Зазвичай власні уявлення і стереотипи творців реклами стають основою майбутнього слогана.

Комерційно успішний слоган повинен бути коротким, легким для запам'ятовування й оригінальним. Не варто забувати також про емоційну складову. Людина найкраще запам'ятовує емоції, тому на цей компонент варто звернути особливу увагу. Можливість двоякого тлумачення слогана спеціалісти характеризують як грубу помилку. Натомість додаткові змістові рівні вважаються зразком рекламного мистецтва.

Враховуючи етапи рекламної діяльності, а також мету і характеристики рекламного впливу, в структуру рекламного звернення входять такі елементи, як слоган, вступна частина, інформаційний блок, довідкові відомості, ехо-фраза. Такий поділ є досить умовним, оскільки в різних зверненнях деякі елементи не є обов'язковими.

Слоган, як правило, передує рекламному зверненню, він є одним із основних засобів привернення уваги та інтересу цільової аудиторії. Важливо використовувати слоган тоді, коли немає інших засобів, що привертають увагу споживача (ілюстрацій, кольору).

Вступна частина здебільшого розшифровує слоган.

Інформаційний блок, який ще називають основним текстом, виконує функції поглиблення інтересу споживача до рекламного продукту, забезпечення комунікації з потенційним споживачем за посередництвом детальної та достовірної інформації про товари або послуги, їх характеристики, особливості.

Довідкові відомості містять чіткі дані про рекламодавця: фірмову назву, товарний знак, адресу, телефони, інші канали зв'язку.

Рекламне звернення може завершувати ехо-фраза, яка дослівно або за змістом повторює слоган чи основний мотив звернення. Особливо ефективним її використання є в тому випадку, коли передається великий обсяг інформації.

Разом зі структурою важливе значення має форма рекламного звернення, тобто спосіб його представлення. Як і інші характеристики, вона покликана сприяти досягненню рекламних і маркетингових завдань фірми. Тому форма повинна бути зрозумілою цільовій аудиторії. Як свідчить практика, найефективнішими рекламними зверненнями є ті, в яких спостерігається атмосфера взаємоповаги, щирості, зацікавленості у взаємовигідному партнерстві, проголошено гарантії відповідності реклами дійсності.

Важливе значення при розробці рекламного звернення має вибір його стилю. Під стилем розуміють письмовий або усний спосіб вираження думок шляхом підбору і відповідного розташування слів, призначений для досягнення ясності, ефективності, милозвучності. Стиль передбачає також манеру або тон, прийнятий у звертаннях, а також специфічний, відмінний, характерний спосіб поведінки.

Однозначної відповіді на запитання, який стиль найкраще використовувати в буклеті, немає. Стиль рекламного звернення визначається специфікою фірми, завданнями буклету, а також характерними особливостями цільової аудиторії, якій адресоване звернення.

У тексті необхідно аргументувати всі твердження так, аби у споживачів не залишилося жодних сумнівів щодо придбання товару. Для цього варто використовувати прості факти, переконливі аргументи. Краще відмовитися від загальних неконкретних формулювань.

Суть дизайну буклету полягає у створенні таких рекламних звернень, які б максимально задовольняли амбіції рекламодавця та були доступними для сприйняття та запам'ятовування цільовою аудиторією. При їхній підготовці важливу роль відіграють слоган (гасло), структура, форма та стиль текстового наповнення.

Література:

•1.     Антипов К. В. Основы рекламы : Учебник / К. В. Антипов. -М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2009. - 328 с.

•2.     Бердышев С. Н. Рекламный текст. Методика составления и оформления : [Електронний ресурс ] / С. Н. Бердышев. - www.koob.ru.

•3.     Буковецкая О. А. Готовим в печать журнал, книгу, буклет, визитку / О. А. Буковецкая. - М. : Издательство «НТ Пресс», 2005. - 303 с.  

•4.     Бутенко Н. В. Основи маркетингу : Навч. посіб. / Н. В. Бутенко. - К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. - 140 с.

e-mail: iryna_ryzhko@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>