XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ролінська І.Л. УНІВЕРСАЛ ЯК ГОЛОВНИЙ ДОКУМЕНТ ДОБИ ГЕТЬМАНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Ролінська Ірина Леонідівна

Національний авіаційний університет

УНІВЕРСАЛ ЯК ГОЛОВНИЙ ДОКУМЕНТ ДОБИ ГЕТЬМАНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Значення документів Б. Хмельницького було оцінено ще сучасниками Визвольної війни. Їхню інформацію часто використовували автори вітчизняних та закордонних літописів і хронік, щоденників і мемуарів. Примітно, що вже в 1649 р. був вперше опублікований топографічним засобом документ Б. Хмельницького (лист до польського короля Яна Казимира). Вітчизняні і закордонні історики протягом трьох сторіч розшукували і вводили в науковий оборот документи керівника Визвольної війни, зрідка присвячуючи конкретним документам невеличкі джерелознавчі етюди. Лише в XX столітті стало можливим опублікувати практично весь комплекс відомих тоді гетьманських документів - 499 одиниць, включаючи 24 сумнівних або фальсифікованих. Це найцінніше археографічне видання було виконане академіком, доктором історичних наук І. П. Крип'якевичем і кандидатом історичних наук І. Л. Бутичем. Воно відразу ж стало незамінною підмогою для кожного фахівця з історії Визвольної війни.

Універсалом називається документ, що у феодальній Речі Посполитій і на Україні XVI-XVIII ст. мав характер публічно-правового акта (маніфест, жалувана грамота й ін.). Інскрипція (вказання адреси) латиномовних документів цього роду країн західної Європи починалася словами «universis ot singulis» («всім і кожному»), тобто  формально універсал був звернений до всіх мешканців тієї або іншої держави. Звідси і назва документів даного роду - «універсал» (від латинського слова «universalis» - загальний). На Україні універсали видавалися гетьманами Війська Запорізького, полковниками й іншими представниками генеральної старшини, а також ватажками селянсько-козацьких повстань XVI-XVIII ст.

Як відомо, умовний формуляр акта підрозділяється на три частини, кожна з якої розпадається на декілька складових:

1. Початковий протокол:

•·       invocacio - богослов'я;

•·       intitulatio - позначення особи, від якого виходить документ;

•·       inscriptio - обозначення адресата;

•·       salutatio - вітання.

2. Основна частина:

•1.     arenga, prologus й ін. - преамбула

•2.     promulgatio - привселюдне оголошення;

•3.     narratio - виклад обставин справи;

•4.     dispositio - . розпорядження по справі;

•5.     sanctio - заборона порушення документа;

•6.     corrobaratio - відомості про достовірні знаки документа.

3. Заключний протокол:

•·   datum - місце й час видачі документа;

•·   apprecatio - заключення.

На сьогодні відомо 119 універсалів Б. Хмельницького, із котрих 68 були створені в роки Визвольної війни. У оригіналі збереглося 53 документа, інші 66 - у копіях і перекладах. 

Література:

•1.     Ажнюк Л.В. Стилістичний аналіз синтаксис універсалів канцелярії Богдана Хмельницького/Л.В. Ажнюк// Мовознавство. - 1993. - № 4. - С. 47 - 53

•2.     Геращенко О. М. Історія композиції та формуляра українських гетьманських універсалів: автореф. дис. спец. 10.02.01 «Українська мова»/О. М. Геращенко. - Х., 1996

•3.     Документи Богдана Хмельницького (1648-1657) / [ред. І. Крип'якевич, І. Бутич]. - К.: Вид-во АН УРСР, 1961. - 740 с. - (ін-т суспільних наук АН УРСР архівне управління при Раді міністрів УРСР).


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>