XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ротарева І.В. ПОНЯТТЯ „ГАБІТУС” ЯК СОЦІАЛЬНО СКОНСТРУЙОВАНА КОГНІТИВНА ЗДІБНІСТЬ СИМВОЛІЧНОГО КАПІТАЛУ

Ротарева Інна Володимирівна, аспірант
Запорізький національний університет

ПОНЯТТЯ „ГАБІТУС” ЯК СОЦІАЛЬНО СКОНСТРУЙОВАНА КОГНІТИВНА ЗДІБНІСТЬ СИМВОЛІЧНОГО КАПІТАЛУ

Символічний капітал як капітал в будь – якій його формі, який уявляється та сприймається символічно у зв’язку з деяким знанням, або точніше, упізнанням або неупізнанням – передбачає вплив габітусу як соціально сконструйованої когнітивної здібності.
Вперше наукове обґрунтування поняття «habitus» застосував П. Бурд’є, яке розумів як якість, яка поєднує в ланцюг такі поняття, як позиції, диспозиції, риси, властивості і практики агента, які є результатом засвоєння певних знань, досвіду.
П. Бурд’є визначав габітус як:
1. систему довготривалих диспозицій, структуровану структуру, схильну діяти в якості структуруючої структури, інакше кажучи, в якості виробляючого та організуючого принципу практик та уявлень, який може бути об’єктивно пристосований до досягнення поставлених цілей, не передбачаючи свідомої цілеспрямованості та суворого оволодіння операціями, що є необхідними для їх досягнення. Вони об’єктивно «відрегульовані» та «регулярні», не будучи наслідком підпорядкування правилам («Ескіз теорії практик», 1972 р.) [2];
2. породжуючий і об’єднуючий принцип дії, що є їх об’єднуючим принципом поведінки й думок, оскільки має тенденцію до відтворення в кожному моменті шкільної, або інтелектуальної біографії системи об’єктивних умов, продуктом якої він є («Відтворення») [4].
3. сукупність історичних принципів, виходячи з яких може бути винайдена необмежена кількість рішень, що безпосередньо не зводяться до умов їх виробництва («Питання соціології», 1980 р.) [1].
Не менш цікаву інтерпретацію поняття «габітус» запропонували Ю.Качанов і М. Шматко.
З точки зору, Ю. Качанова, габітус – система схем сприйняття, оцінювання, мислення, дії, набута агентом через відношення поля; система, котра виступає основою, що породжує практики, безпосередньо адаптованих до поля [3].
За М. Шматко, габітус – це система диспозицій, що породжує й структурує практику агента і його уявлення. Він дозволяє агенту спонтанно орієнтуватися в соціальному просторі та реагувати більш-менш адекватно на події і ситуації [5].
Поняття «habitus» можна усвідомити, потрапивши в інше середовище, правила гри якого невідомі. Кожна людина володіє власним габітусом та розвивається в одному, або декількох «полях». Кожне поле є невеликою частиною соціального світу, функціонуючого більш – менш автономно і по своїм власним законам. Ця причина, через яку той, хто хоче потрапити в інше (чуже) середовище (політичне, художнє, інтелектуальне тощо) повинен знати його коди і внутрішні правила. Опинившись в новому для вас середовищі рекомендується дотримуватись основного правила гри в шахи: положення і цінність кожної фігури залежить не тільки від них самих, а і від їх положення по відношенню до інших фігур. Незнайоме поле можна порівняти з грою, правила якої не пояснили заздалегідь, а гравці нерівним чином поділили між собою козирі - види капіталів. Для визначення і завоювання соціальних позицій культурний капітал (дипломи, знання, культурні коди, рівень мови, манери тощо), соціальний капітал (зв’язки, мережі впливу тощо) і символічний капітал (честь людини) є не менш важливими ресурсами, що і економічний капітал (фінанси, спадок). Нерівний розподіл капіталів поясняє різні стратегії діючих осіб і їх спосіб підходу і адаптації до ситуації, середовища [6].
Література:
1. Бурдье П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. – 1993. - № 1 – 2. – С. 49 – 63.
2. Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. Ноябрь. – 2002. – Т. 3. – № 5. – С. 60 – 74.
3. Качанов Ю.Л. Производство политического поля в современной России.- Социс.- 1997.- №11. – С. 5 – 10.
4. Федотов Л. Н. Социальный капитал как фактор воспроизводства регионального социума. Дис. … канд. социол. наук. 22. 00. 04 Пенза, 2006, 1999с.
5. Шматко Н. А. Анализ культурного производства П. Бурдье [социология]//Социологические исследования. – 2003. - № 8.–С. 113 –121.
6. Бурдье П. Социология политики www. shulenina. narod. Ru

e-mail: Alex_zdu@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>