XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Руда О.Л. ЗЕРНОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ

Руда О.Л.
Вінницький державний аграрний університет

ЗЕРНОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ

Виробництво зерна в Україні традиційно тривалий історичний період посідає одне з основних місць у розвитку сільського господарства, якій належить пріоритетне значення в забезпеченні продовольчої безпеки країни, слугує сировинною 6азою для виготовлення ряду промислових товарів, належить до важливих джерел створення кормових ресурсів, має велике значення у формуванні експортних поставок продовольчих товарів держави. Україна належить до провідних держав-зерновиробників світу.
Зерно пшениці - найважливіший сільськогосподарський об'єкт міжнародної торгівлі: майже 60% усього експорту зернових.
Серед основних досягнень вітчизняного зернового ринку можна виділити такі:
1. Україна (разом з Росією і Казахстаном) увійшла в елітарну групу провідних експортерів зерна на світовому ринку (щорічний експорт у 60- 80 країн світу, обсяги експорту - від 7 до 18 млн т).
2. Агрохолдинги (нові аграрні оператори) забезпечують значні інвестиції у виробництво зерна, розвиток виробничої й портової інфраструктури.
3. Швидко формується сучасна пофірменна структура організації галузі [1]
Проте сучасний стан ефективності зерновиробництва викликає занепокоєння В останні роки простежується тенденція до нестабільного й істотного зниження ефективності виробництва зерна від досягнутого рівня.
З погляду сезонної цінової динаміки останніми роками український зерновий ринок відрізняється різкими коливаннями цін.
Державне регулювання ринку зерна не відіграє стимулювальної ролі щодо виробництва зерна та не здатне ринковими методами ефективно реагувати на впливи світового зернового ринку.
Ефективність та прогнозованість державного регулювання ринку зерна є об'єктивною передумовою зростання зернового сектора України. Недостатня системність та неузгодженість законодавства України, а також його вибіркове виконання, справляють суттєвий негативний вплив на стан зєрновиробництва та ефективність маркетингу зерна, що призводить до втрат для учасників зернового ринку та економіки в цілому.
Стратегічний підхід до державного регулювання зернового ринку та вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, що регулює правовідносини на ринку зерна, можуть істотно покращити результативні показники функціонування як окремих суб'єктів зернового ринку, так і в цілому агропродовольчого сектора України.
Тому першочерговими завданнями, що потребують невідкладного вирішення, є:
- встановлення тарифів на перевезення сільськогосподарської продукції залізничним транспортом
- встановлення сезонних знижок
- стимулювання експорту зерна
- забезпечення державної підтримки з впровадження ресурсоощадних технологій
На сьогодні необхідною є модернізація існуючої системи державної підтримки і регулювання АПК, спрямована на забезпечення її прозорості й прогнозованості.
Література:
1. Ортіна Г.В. Особливості та тенденції зернового ринку України // Держава і регіони - 2007 - №2 С.175-176
2. Притула Н.М. Сучасний ринок зерна в Україні // Держава і регіони – 2008 - №1 С. 137-141


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>