XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Руденко Т.В. ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНИХ КОНКУРЕНТНИХ ДІЙ: РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Руденко Тетяна Василівна

аспірант, кафедра економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет, заочна форма навчання;

головний спеціаліст, Управління розслідувань недобросовісної конкуренції, Антимонопольний комітет України

  ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНИХ КОНКУРЕНТНИХ ДІЙ: РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, який складається з великої кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на фоні розгалуженої системи правових норм бізнесу, та об'єднаних єдиним поняттям - ринок. Конкуренція є ключовим поняттям, що виражає сутність ринкових відносин. Вона є центром всієї системи ринкового господарства.

Однак, як виявляється, посилення суперництва між суб'єктами господарювання призводить до вживання учасниками ринку у власній поведінці неконкурентних дій. На висококонкурентних ринках зростає непередбачуваність поведінки суб'єктів господарювання, що, в свою чергу, спричиняє порушення рівноваги окремих виробничих процесів, факторів виробництва, цін.

Прагнення підприємців досягти певних переваг у підприємницькій діяльності зі значно меншими витратами, ніж за умов добросовісної конкуренції, становиться причиною появи так званої недобросовісної конкуренції.

Як свідчить практика, явище, яке існує на будь-якому ринку і може виявлятися у різноманітних проявах, - обман покупця. Це найбільш поширена і дуже небезпечна форма недобросовісної конкуренції, що може призвести до дуже небезпечних наслідків. Введення в оману прийнято розглядати як інформацію, спрямовану на формування хибної думки про продукцію чи послуги конкурента.

Державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб'єктів господарювання та споживачів від його порушень здійснюються органами Антимонопольного комітету України. У центрі уваги АМКУ завжди були соціально важливі ринки, обмеження конкуренції на яких зачіпають інтереси широкого кола споживачів, впливають на функціонування економічних процесів в Україні, а виявлення фактів недобросовісної конкуренції було визначено одним із пріоритетів роботи Антимонопольного комітету України у 2010 році.

Найефективнішою у минулому році стала боротьба з недобросовісною та оманливою рекламою (84 %). Нажаль, найбільшу кількість випадків поширення інформації, що вводить в оману, органами Комітету було виявлено та припинено у сфері реалізації лікарських препаратів. За останні два роки АМКУ та територіальними відділеннями Комітету проведено понад 100 розслідувань щодо рекламування лікарських засобів та біологічно-активних добавок. Встановлено, що у більшості випадках інформація щодо безпечності та лікувальних властивостей не відповідає дійсності. Враховуючи те, що такі недобросовісні дії зачіпають інтереси не лише суб'єктів господарювання, а і споживачів, які наражають на небезпеку своє здоров'я та життя, АМКУ ініціюються відкриті слухання щодо проблем рекламування лікарських препаратів та  біологічно-активних добавок,  в яких можуть брати участь не тільки державні органи, але й громадські організації.

Найгучнішою серед припинених у минулому році Комітетом порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції була справа щодо неправомірних дій компанії «Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG», яка під час просування препарату «Лазолван» використала рекламний ролик, що вводив в оману споживачів щодо фармакологічних властивостей препарату. У ролику поширювалася неправдива інформація про те, що препарат лікує всі простудні захворювання, хоча насправді тільки полегшує симптоми хвороби. На порушника було накладено штраф у розмірі 1 млн. грн. Компанія змінила зміст реклами.

Необхідно зазначити, що поведінка, щодо введення в оману, в першу чергу розрахована на споживача, тому що у цьому випадку можливе прийняття споживачами таких рішень (стосовно придбання товарів та послуг), що завдають шкоди їх власним інтересам. Враховуючи те, що недобросовісна реклама ліків може створити загрозу життю та здоров'ю громадян, питання захисту від недобросовісних конкурентних дій на ринку лікарських засобів вимагає підвищеної уваги АМКУ і дотримання учасниками ринку етичних норм і стандартів реклами.

Література:

•1.     Бакалінська О. О. «Оманлива реклама: тенденції правового регулювання в Україні та світі»/ Конкуренція, № 1, 2010.

•2.     Борисенко З. М. «Основи конкурентної політики»: Підручник. - К.: Таксон, 2004. - 704 с. - (Ex professo).

•3.     Гончарук В. Ю. «Регулювання реклами лікарських засобів: світовий досвід» // Фармацевтичний кур'єр, № 3, 2011.

•4.     Звіт Антимонопольного комітету України за 2010 рік.

•5.     Костусєв О.О. «Політика захисту конкуренції в Україні: проблеми й шляхи вирішення»/ Конкуренція, № 4, 2010.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>