XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Рурак І.І., Богайчук А.В. СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ

 Рурак І.І., Богайчук А.В.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ

Досвід багатьох країн світу показує доцільність залучення іноземних інвестицій. Актуальність обраної теми полягає в тому, що сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежать стан виробництва, положення і рівень технічної оснащеності основних фондів підприємств народного господарства, можливості структурної перебудови економіки, рішення соціальних і екологічних проблем.

Метою є дослідження стану інвестиційного клімату України і визначення основних тенденцій інвестування в країні.

Даний матеріал досить широко опрацьований в літературі, зокрема до досліджень інвестицій зверталися такі вчені, як Борщ Л.М., Майорова Т.В., Федоренко В.Г, Гойко А.Ф., Денисенко Н. Питання ефективності залучення іноземних інвестицій обговорюється багатьма політиками, науковцями та громадськими діячами.

Характеризуючи сучасний стан інвестицій в Україні, можна зазначити, що наша держава не здобула серйозних досягнень у забезпеченні національної конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. Під час економічної кризи інвестиційна діяльність в Україні значно знизилася. Попит на інвестиції падав значно швидше, ніж виробництво валового продукту. Однією з причин цього було те, що інфляція значно знецінювала інвестиційні кошти [4].

Зараз настав етап відродження української економіки, більш насиченим став споживацький ринок, підвищились доходи населення, підвищилась схильність до заощаджень, але різкий ріст цін, низька інвестиційна активність стримують цей процес. Суттєвою передумовою для підвищення ділової активності в економіці являється подальший розвиток процесу приватизації державної власності.

В економіку України у I півріччі 2010 р. іноземними інвесторами вкладено 1782,8 млн. дол. прямих інвестицій, що 66% більше від надходжень I півріччя попереднього року. Такі дані оприлюднив Держкомстат України. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 1 липня 2010 р. становив 40402,1 млн. дол., що на 1,2% більше обсягів інвестицій на початок 2010 р., та в розрахунку на одну особу становив 880,7 дол [2].

Ці і деякі інші позитивні тенденції в господарській динаміці свідчать про рух економіки України до стабілізаційної фази перехідного періоду. Однак, стійкість даного руху, який забезпечується здебільшого засобами грошово-кредитної політики, залишається недостатньо міцною при відсутності необхідних структурних зрушень в реальному секторі економіки.

Таким чином, у зв'язку з продовженням нестабільності в економічному стані України багато ведучих економістів пов'язують майбутнє нашої держави з залученням в широких масштабах в українську економіку іноземних інвестицій, що являє довгострокові цілі створення в Україні цивілізованого суспільства, яке характеризувалося б високим рівнем життя населення.

У 2011 році обсяги іноземних інвестицій в Україні зростуть до 7 мільярдів доларів, що на 16,7% чи 1 мільярд доларів  перевищить показник 2010 року. Про це повідомляє інформаційний центр "Україна-2012". Збільшення вкладень у нашу країну будуть пов'язані з Євро-2012 і приватизацією.

Зараз найбільшими інвесторами в українську економіку залишаються Кіпр, Швеція, Німеччина і Росія. Найбільші суми вони інвестують у фінансовий сектор. Цього року експерти радять чекати 4,5 мільярда доларів прямих іноземних інвестицій. Наступного року, на думку виконавчого директора Міжнародного фонду О. Блейзера, вони досягнуть 7 мільярдів доларів - завдяки зростанню надходжень на Євро-2012 і приватизаційним проектам.

 В економіку України в 2011 році уряд в загальному залучив 100 мільярдів гривень інвестицій (іноземних та внутрішніх), що майже у 2,5 рази перевищує минулорічний обсяг. Ці кошти він планує потратити на розвиток нашого виробництва, на створення нових робочих місць.

Крім того, М. Азаров доручив МЗС негайно розробити і протягом півроку здійснити широкомасштабну програму інформування ділових кіл країн-партнерів про інвестиційний клімат в Україні. Головною метою цієї програми має стати просування іміджу України "як надійної інвестиційної гавані європейського культурно-туристичного центру".

Планується реалізувати спеціальну комунікативну партнерську програму для інвесторів, які вже працюють в Україні, сприяти розвитку їх бізнесу в Україні і кожен випадок відхилення від політики лібералізації економічних відносин оцінювати як надзвичайну подію. Кожен інвестор в Україні повинен бути провідником об'єктивної позитивної інформації про умови ведення бізнесу в Україні.

 Іноземний капітал може внести в країну досягнення науково-технічного прогресу та передовий досвід управління. Крім того, залучення іноземного капіталу в матеріальне виробництво набагато вигідніше отримання кредитів для закупок необхідних товарів.

Пріоритетними сферами для залучення і підтримки стратегічних інвестицій можуть бути визначені ті, де Україна має традиційні виробництва, володіє необхідним ресурсним потенціалом і формує значну необхідність ринку у відповідній продукції, а саме: виробництво легкових та вантажних автомобілів; тракторо- та комбайнобудування; авіа- і ракетобудування; суднобудування; замкнений цикл виробництва палива для АЕС; розвиток енергогенеруючих потужностей; нафтогазовидобування на Чорноморському шельфі; упровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій; переробка сільгосппродукції; транспортна інфраструктура [4].

Отже, інвестиції є воротами науково-технічного прогресу. Науковий потенціал країни, який раніше відрізнявся світовим рівнем досягнень в різних сферах фундаментальної науки і техніки, з відновленням інвестиційної активності отримає нове дихання. Ефективно вирішити проблему зниження ресурсо- і енергоємності можна тільки шляхом широкого упровадження нових технологій, з'єднати інтереси наукових досліджень і практики через потреби ринку.

Активізація інвестиційного процесу, зростання прямих капітальних вкладень в економіку є одним із головних інструментів успішного проведення економічних реформ в Україні. Підсумовуючи сказане зауважимо, що інвестиційне середовище на сьогодні не сприяє пожвавленню інвестиційної діяльності в Україні. Економіка України на даному етапі розвитку є такою: ми живемо у борг, і чим більше позик бере уряд, тим глибшою стає боргова яма. Власне виробництво стоїть на місці, адже згідно даних Держкомстату Україна більше імпортує, ніж експортує, а щоби купувати - потрібні гроші. Оскільки власних бракує, можна жити за позичені. Такий стан справ явно не грає на руку жодному інвестору. Зокрема, велика частка тіньового сектора, низький рівень віддачі на вкладення. В той же час прямі іноземні інвестиції сьогодні для України є надзвичайно необхідними і можуть стати «рятівним колом» на шляху до побудови цивілізованого суспільства. Тож необхідно докласти максимум зусиль, щоб досягти якнайкращих результатів.

Література:    

1.     Борщ Л. М. Інвестиції в Україні: Стан, проблеми і перспективи / Л. М. Борщ // - К.: Т-во «Знання». - 2005. - 318с.

2.  Дані держкомітету статистики. Розділ «Інвестиції» 2009-2010 рр.

3. Діденко  Я. О. Удосконалення прямого іноземного інвестування / Я. О. Віденко // Фінанси України. - 2004. - № 12.- C. 96-105.

4. Лазебник Л. Л. Інвестиційний клімат та економічна мотивація іноземного інвестування в Україні / Л. Л. Лазебник // Фінанси України. - 2010. - №4. - С. 82-88.

5. Мельник О. О. Інвестиційний клімат в Україні / О. О. Мельник // Фінанси України. - 2010. - №8. - С. 61-65.

6. Омелянович Л. А., Філіпенко Т. В., Гладкова О. В. Сучасні проблеми і перспективи інвестиційної діяльності в Україні / Л. А. Омелянович // Фінанси України. - 2010. - №6. - С. 73-78.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>