XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Рябоконь А.А. ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Рябоконь Альона Анатоліївна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Протягом 2011 року податкова система України зазнала змін. Затвердження нових податкових зборів ще більше ускладнило до того вже заплутану податкову систему. Як відомо, українські підприємці сплачують 147 податків і зборів, а це занадто обтяжливо для реального сектора економіки -  пригнічує розвиток відтворення. А для рентабельної роботи підприємства доводиться приховувати справжні доходи від оподаткування. Це призводить до дисбалансів податкової системи України. Спостерігається нерівномірне податкове навантаження і, як результат, призводить до збільшення зростання тіньового сектора економіки, ухилення від оподаткування, зменшення податкових надходжень тощо.  Варто зазначити, що внаслідок опитування компанією Appleton Mayer було визначено, що Україна займає 181 місце у рейтингу податкових систем з 183 ( гірше справи йдуть тільки у Венесуелі та Білорусі).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз сучасної ситуації, пошук підходів до удосконалення податкової системи України можна спостерігати у роботах вітчизняних економістів В. Вишневського, І. Луніної, А. Соколовської, Л. Шаблистої,  В. Федосова.  Проте особливих досліджень та конкретних результатів на практиці до цього часу немає.

Формування цілі статті. Метою даної статті є ознайомлення з новим податковим Кодексом України, який увійшов у дію з 1 січня 2011 року, аналіз та дослідження податкового навантаження на суб'єктів сплати податків.

Виклад основного матеріалу. Податкова система України - сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів та інших обов'язкових платежів, до бюджетів усіх рівнів, форм і методів їх уставлення, зміни, скасування, обчислення, сплати та стягнення, а також забезпечення відповідальності за вчинення правопорушень у сфері оподаткування, організація роботи по податковому контролю [1].

Податкову систему України можна поділити на три підсистеми, що тісно пов'язані між собою:

•1.     підсистема оподаткування юридичних осіб;

•2.     підсистема оподаткування фізичних осіб;

•3.     збори в державні цільові фонди.

Основними структурними елементами, що являють собою всі підсистеми є прямі податки, непрямі податки, а також інші податки і збори. Податки згідно із Податковим кодексом України ст. 8 поділяються на загально державні податки та збори, і місцеві податки та збори.

До загальнодержавних станом на 1 січня 2011 року відносять: податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; податок на додану вартість; акцизний податок; збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

екологічний податок; рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України; рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні; плата за користування надрами; плата за землю; збір за користування радіочастотним ресурсом України; збір за спеціальне використання води; збір за спеціальне використання лісових ресурсів; фіксований сільськогосподарський податок; збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; мито; збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками; збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

До місцевих податків та зборів відносять: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збір за місця для паркування транспортних засобів, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, туристичний збір, єдиний податок

Податкове законодавство України складається з:

•· Конституції України;

•· Податкового Кодексу;

•· Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи;

•· міжнародних договорів якими регулюються питання оподаткування;

•· нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та для виконання Податкового Кодексу та законів з питань митної справи;

•· рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків і зборів, прийнятих за правилами, встановленими Податковим Кодексом.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері стягування податків і зборів, визначає вичерпний перелік податків і зборів, що стягуються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків і зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження та обов'язки їх посадових осіб при здійсненні податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Податковий Кодекс не регулює питання погашення податкових зобов'язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", з банків, на які поширюються норми розділу V Закону України "Про банки і банківську діяльність ", та погашення зобов'язань зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування [2].

Щодо покращення податкової системи України органи влади проводять такі заходи для забезпечення виконання завдань із надходження платежів до бюджетів:

•1.    Аналіз стану забезпечення надходження платежів до бюджетів у розрізі податків, зборів та інших платежів, регіональних ДПС та ДПІ, визначальних платників податків, за видами економічної діяльності тощо. Підготовка відповідних аналітичних матеріалів Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та відповідним центральним органам виконавчої влади, керівництву ДПС України, на засідання Колегії ДПС України, апаратні наради (наради) тощо;

•2.   Організація роботи щодо: Реєстрації та обліку платників податків, забезпечення контролю за повнотою обліку платників податків; реалізації порядку реєстрації та обліку платників податків, об'єктів оподаткування та об'єктів пов'язаних з ним, відповідно до положень Податкового кодексу України;

•3.   Впровадження організаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня ефективності проведення камеральних та документальних  невиїзних перевірок;

•4.   Вжиття дієвих заходів щодо упередження та викриття фактів незаконного відшкодування з бюджету ПДВ;   

•5.   Організація роботи щодо попередження фактів незаконного відчуження активів, що перебувають у податковій заставі, фіктивного банкрутства платоспроможних платників податків та застосування адміністративних арештів активів суб'єктів господарювання .

Висновки: Таким чином, податкова служба України намагається покращити стан ситуації, що склалася з податковою системою в Україні. Проте потрібно удосконалити Податковий Кодекс, зменшити та виділити основні види податків та зборів, які будуть відповідати нинішнім доходам підприємців та не заводитимуть їх у глухий кут. І тоді, протягом деякого часу нова раціональна податкова система може урівноважити доходи країни внаслідок

доброякісного оподаткування.

Література:

•1.     http://www.sta.gov.ua/ - офіційний веб-сайт державної податкової служби.

•2.     http://meget.kiev.ua/nalogi/ - оподаткування.

•3.     Романенко О.Р. Фінанси. Підручник. - К: Центр навчальної літератури, 2003 - 312 с.

•4.     Опитування: Більшість компаній констатували значне погіршення ситуації із податками в Україні// Кореспондент. - 2010

e-mail: satalina0111@list.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>